Velikost textu:

Aktuality MŠ

11. března 2019

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy se koná 7. 5. 2019. Probíhá na základě správního řízení. V případě, že by počet dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání přesáhl kapacitu MŠ, bude se při posuzování žádostí o předškolní vzdělávání vycházet z předem stanovených kritérií.

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34, odst.4, § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku tří let k 31. 8. 2019. Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/20000 Sb.). Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou. Přednost mají děti    s místem trvalého pobytu v Řečici s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.

2. Děti ve věku 3 - 5 let (dle data narození, od nejstaršího po nejmladší) dle spádové oblasti.

3. Děti ve věku 3 - 5 let (dle data narození, od nejstaršího po nejmladší) mimo spádovou oblast.

4. Děti mladší 3 let (pouze pokud mají předpoklady pro plnění ŠVP PV) dle spádové oblasti.

5. Děti mladší 3 let (pouze pokud mají předpoklady pro plnění ŠVP PV) mimo spádovou oblast.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (ke zvlášť závažným sociálním důvodům a zaměstnanosti zákonných zástupců).

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:

1. Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra.

2. Potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz).

3. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

4. Rodný list dítěte.

5. Osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a Iva zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 12.11.2019 v 08:59       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz