Velikost textu:

Aktuality

3. února 2014

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Akce proběhne:
7. února 2014 – 4. dubna 2014

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy.

Naše základní škola se v tomto roce zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Zařadili jsme program na druhé pololetí, ve kterém se budeme věnovat životu a dílu H.Ch.Andersena. Zahájení proběhne v pátek 7.2. ve 13.15 hodin, poté bude následovat první čtení vybrané Andersenovy pohádky. Další pravidelná čtení budou probíhat každou středu od 12.30 do 13.00 hodin.

ÚKOL PRO DĚTI - PŘINESTE NA 1.ČTENÍ NĚJAKOU KNIHU OD ANDERSENA

VYZÝVÁME VÁS RODIČE I PRARODIČE, ABYSTE SE S NÁMI DO AKCE ZAPOJILI A PŘIŠLI VAŠIM DĚTEM PŘEDČÍTAT. POTŘEBUJEME 5 ZÁJEMCŮ, PROSÍM HLAŠTE SE U P.ŘEDITELKY (608539572). PŘEDČÍTAT BUDEME PŘEDEM VYBRANÉ POHÁDKY NA POKRAČOVÁNÍ, VY NEBUDETE MÍT S VÝBĚREM STAROST.

ROZPIS TERMÍNŮ : vždy od 12.30 do 13.00 s výjimkou 1.čtení

1.čtení 7.2. 13.15 - 14.00 Kovářová V.

2.čtení 12.2. Šišková D.

3.čtení 19.2. Poulová R.

4.čtení 26.2............................

5.čtení 5.3. ............................

6.čtení 19.3. ..............................

7.čtení 26.3. ..............................

8.čtení 2.4. ...............................

9.čtení - Akce vyvrcholí Nocí s Andersenem ze 4.dubna na sobotu 5.dubna, organizují p.uč. Kovářová, Šišková a Poulová 

PŘEVZATO ZE STRÁNEK www.celeceskoctedetem.cz :

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.


Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.


Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení - a to i matematického!

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě.
Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren," píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem, a dodává: „Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velmi nebezpečná stránka demokracie."

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních morálních hodnot. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky vlastních slov a činů. Zvláště důležité je to v dnešním světě, jemuž dominují agresivní vzory masové kultury a honba za penězi. Tváří v tvář narůstající demoralizaci mládeže se výuka morálních hodnot, jakými jsou poctivost, úcta, odpovědnost, empatie, rozum, odvaha nebo spravedlnost, již v nejútlejším věku dítěte stává otázkou bytí či nebytí společnosti a státu.


20 MINUT DENNĚ

20 MINUT DENNĚ

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 29.03.2020 v 20:03       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz