Velikost textu:

Aktuality

2. října 2015

INFORMACE Z RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA DNE 30.ZÁŘÍ 2015  

od 16.00 do 17.00 hodin

pro rodiče žáků 1.-5. ročníku

 

 

Program : 

Program rodičovské schůzky :

 

1)      Informace ze školy

         - zahájení roku,

pedagogický sbor - nástup Mgr. Martiny Maškové, učitelka VV,TV v 1.-5.roč., dále učí ČTENÍ, PRV, PŘ a VL ve 3.-5.roč. , dále pracuje ve školní družině jako vychovatelka

         - výuka, ŠVP - znění ŠVP na www

         - Bezpečné kufříky a Stavebnice ROTO od Kraje Vysočina - obdrželi žáci 1.roč., rodiče podepíší převzetí

         - plánované akce školy - viz plán práce na www, dále byla oznámeny možnost jezdit na plavání od ledna 2016 (10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách) do NMNM, rodiče s plaváním souhlasí. Na zasedání OÚ bude ŘŠ žádat o finanční příspěvek 27 000,- Kč na plavání do rozpočtu školy na rok 2016. Tento příspěvek slouží na úhradu provozních nákladů, dále by škola hradila ze svého rozpočtu náklady na mzdy učitelů plavecké školy  a pomůcky částku 21 000 Kč. Dopravu na plavání hradí rodiče v plné výši.

         - školní družina - prodloužení provozu na žádost rodičů od 6.30 do 15.30

         - webové stránky školy a přihlášení k odběru informací - PRAVIDELNĚ UVEŘEJŇUJEME AKTUALITY, JE POTŘEBA SLEDOVAT

       

 

2)      Seznámení se Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků - rodiče byli seznámeni se Školním řádem, všichni rodiče jsou povinni se s dokumentem seznámit. Je na stránkách www a vyvěšený na dolní chodbě.

 

3)      Informace ze zasedání Školské rady 21.9.2015

         - členové - 6 členek Školské rady, předsedkyní byla zvolena Ing.Radka Hudečková, PhD.

za obec : Mgr. Helena Strnadová, p.Lenka Křížová

za školu : Mgr. Dagmar Šišková, p.Anna Dočekalová

za rodiče : Ing.Radka Hudečková, PhD., p.Jiřina Štrankmüllerová

         - informace ze zasedání - byla zvolena předsedkyně, členky schválily  jednohlasně Výroční zprávu školy za školní rok 2014-2015 (je na www stránkách), členky jednohlasně schválily úpravu Školního řádu, který vstupuje v platnost 21.9.2015

- další informace o činnosti Školské rady najdete na www

 

 

4)      Dotazy, diskuze - informace k písmu Comenius Skript, informace ke kroužku keramiky

Ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné další dotazy a požadavky.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 29.03.2020 v 20:03       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz