Velikost textu:

Aktuality

15. prosince 2015

ZPRÁVA O PROJEKTU POVĚSTI

Projektový den

V úterý dne 18.11. byli žáci zapojeni do projektu s názvem Regionální pověsti Žďárska, Novoměstska a Bystřicka. Smyslem projektu bylo seznámit mladší žáky (1. - 3. ročník) s literárním žánrem pověst, a u starších žáků (4. – 5. ročník), kteří se s pověstmi již setkali v hodinách čtení a vlastivědy, znalosti prohloubit a rozšířit. Všichni žáci měli získat hlubší znalosti o regionu, ve kterém žijí, a také si vytvářet silnější citové vazby k regionu. Žáci pracovali s  pověstmi – U vyhaslých milířů (Žďársko), Pověsti Vysočiny (Novoměstsko), Pernštejnský tis (Bystřicko).

Výsledným produktem starších žáků (4. – 5. ročník) byl informační plakát. Plakát obsahoval informace o místu, kde se pověst odehrává, stručnou informaci o autorovi knihy pověstí, ze které si pověst vybrali, převyprávění vybrané regionální pověsti doplněné o ilustraci. Starší žáci se pokusili napsat svoji vlastní pověst, která se vztahovala k naší obci Řečice.

Výsledným produktem mladších žáků byla výtvarná práce. Ta se vztahovala k úvodní motivační pověsti. Dále si jednotlivé skupiny vybraly jednu pověst, ke které vyrobily loutky a zahrály s nimi divadlo. Cílem projektu je maximálně u žáků rozvíjet odpovědnost, vytrvalost, toleranci, sebekritičnost, aktivitu a tvořivost.

Nejlepší pověsti budou otištěny v obecním zpravodaji.

Mgr. Dagmar Šišková


PB180054

PB180054

PB180055

PB180055

PB180056

PB180056

PB180057

PB180057

PB180058

PB180058

PB180059

PB180059

PB180060

PB180060

PB180061

PB180061

PB180062

PB180062

PB180063

PB180063

PB180064

PB180064

PB180065

PB180065

PB180066

PB180066

PB180067

PB180067

PB180068

PB180068

PB180069

PB180069

PB180070

PB180070

PB180071

PB180071

PB180072

PB180072

PB180073

PB180073

PB180074

PB180074

PB180075

PB180075

PB180076

PB180076

PB180077

PB180077

PB180078

PB180078

PB180079

PB180079

PB180080

PB180080

PB180081

PB180081

PB180082

PB180082

PB180083

PB180083

PB180084

PB180084

PB180085

PB180085

PB180086

PB180086

PB180087

PB180087

PB180088

PB180088

PB180089

PB180089

PB180090

PB180090

PB180091

PB180091

PB180092

PB180092

PB180093

PB180093

PB180094

PB180094

PB180095

PB180095

PB180096

PB180096

PB250114

PB250114

PB250115

PB250115

PB250116

PB250116

PB250117

PB250117

PB250118

PB250118

PB250119

PB250119

PB250120

PB250120

PB250121

PB250121

PB250122

PB250122

PB250123

PB250123

PB250124

PB250124

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 29.03.2020 v 20:03       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz