Velikost textu:

Aktuality

19. září 2017

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13.9.2017

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 13.9.2017

 

Přítomny: Dagmar Šišková, Jana Smetanová, Radka Hudečková, Jiřina Štrankmüllerová, Lenka Křížová, Alena Klimešová

Nepřítomna: Helena Strnadová (omluvena)

Hosté:  Mgr. Věra Kovářová, ředitelka

Program:

1) Zahájení

2) Personální změny ve ŠR – seznámení s výsledky voleb do ŠR + volby předsedkyně ŠR

Při školních volbách členů ŠR byla znovuzvolena Mgr. Dagmar Šišková a místo za odcházející Annu Dočekalovou převezme Jana Smetanová. Při rodičovské schůzce, která předcházela dnešnímu zasedání ŠR, proběhly volby do ŠR - volilo 16 rodičů.

Výsledky rodičovské volby:

Ing. Radka Hudečková, Ph.D.:         14 hlasů

Jiřina Štrankmüllerová:                      4 hlasy

Bc. Alena Klimešová:                        14 hlasů

Mezi zástupce rodičů ve ŠR byla nově zvolena Alena Klimešová (místo p. Štrankmüllerové), Radka Hudečková zůstává.

Dále při zasedání ŠR proběhla volba předsedkyně ŠR – jednomyslně znovuzvolena Radka Hudečková.

3) Seznámení se změnami ve Školním řádu a jeho schválení

Paní ředitelka seznámila ŠR se změnami a doplněním ve ŠŘ, které se týkají zejména práv a povinností pedagogických pracovníků a dále pravidel pro hodnocení žáků. Vše je zveřejněno na webových stránkách školy.

Závěr: Tyto změny byly jednomyslně odsouhlaseny.

4) Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Řečice, příspěvkové organizace, za školní rok 2016/17.

Závěr: Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

5) Informace o získané dotaci na projekt Moderní formy výuky

Paní ředitelka informovala členky ŠR o získané dotaci na projekt Moderní formy výuky ve výši 504 296,-Kč. Tato částka je určena pro ZŠ i MŠ, budou z ní financovány vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, nákup učebních pomůcek a hraček pro ZŠ i MŠ a financovány zájmové kroužky (doučování, kroužek logických a deskových her, čtenářský klub).

6) Informace o návrhu podání žádosti o dotaci SFŽP: Environmentální zahrady na podporu výuky a vzdělávání

Návrhy na vylepšení školní zahrady: záhony pro pěstitelské práce, altán pro venkovní výuku, okrasná část zahrady…

 

Zapsala: Ing. Radka Hudečková, Ph.D.

Četly …………………………………………………………………………………………………

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 29.03.2020 v 20:03       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz