Velikost textu:

Kriteria pro přijímací řízení

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

1.      Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

         a děti s odloženou školní docházkou

2.      Děti starší 3 let dle data narození, od nejstaršího po nejmladší

3.      Děti mladší 3 let (pouze pokud mají předpoklady pro plnění ŠVP PV - na individuálním zvážení řed.školy            

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele :
 ke zvlášť závažným sociálním důvodům a zaměstnanosti zákonných zástupců.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email



 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 30.06.2017 v 15:04       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz