Velikost textu:

Mateřská škola

 

 

Mateřská škola v Řečici se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, nedaleko Nového Města na Moravě.

Jsme jednotřídní mateřská škola, která je od 1.1. 2005 součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace.

Se základní školou sdílíme i společnou budovu, nacházející se na kopci nad vesnicí směrem na Radešínskou Svratku. Okolí školy je klidné. Polní cestou se dá bez přecházení silnice dojít do lesa. Hodně využíváme školní hřiště a zahradu za budovou a sportovní areál v obci.

Kapacita školy je 21 dětí,  navštěvují ji  nejen děti z Řečice, ale i z okolních obcí. Děti jsou přijímány na základě správního řízení, se zřetelem k Vnitřní směrnici o přijímání dětí.

Od 1.1. 2011 platí rodiče v MŠ za děti školné ve výši 100 Kč měsíčně.

Provoz MŠ je od 6.30 do 15.30 hod.

Obecné cíle MŠ

 • doplňovat rodinnou výchovu, poskytovat dítěti odbornou péči
 • poskytovat dítěti podněty k jeho aktivnímu rozvoji a učení
 • obohacovat denní program dítěte
 • usnadnit dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu
 • diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby dítěte, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči

Specifické vzdělávací cíle

 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • Vést děti ke spolupráci a vzájemnému respektu, odpovědnosti, vytvářet a podporovat schopnost empatie
 • Vytvářet u dětí radostný postoj k životu
 • Podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců
 • Vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, problémového a projektového učení, experimentů
 • Zapojit se do života obce, snažit se o vzájemnou prospěšnost

MŠ je zaměřena na rozvoj řečových, jazykových a sociálních dovedností dětí.

 Na základě vypracovaného projektu byla naší MŠ v roce 2013 MŠMT přidělena dotace ve výši 80 000 Kč v rozvojovém programu "Podpora logopedické prevence v roce 2013". Za tyto peníze jsme dětem zakoupili interaktivní tabuli,  výukový program Brepta, logopedické zrcadlo a další pomůcky pro rozvoj řeči dětí.

Hlavní a dlouhodobý cíl MŠ

Vytvořit moderní a pro děti vstřícnou  MŠ, podporující všestranný rozvoj dětí a respektující jejich individuální potřeby.

Menu:

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 30.06.2017 v 15:04       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz