Velikost textu:

Plán práce

Plány práce - týdenní plány

Zařazení akcí ve školním roce 2018 - 2019 (DOCX 20.48 kB) 

Plán_prace_skolni_rok 2018-2019 (DOCX 40.89 kB)

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

a.PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

40. týden  3.6. – 7.6. 2019

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 102-106, nácvik plynulého čtení

Pís. 31-35, přepis slov

MA

Uč. 16-18 odčítání s přechodem desítky

PRV

 

Líto na zahradě 75, léto v lese 76

AJ

 

Animals in a zoo (zvířata v zoo) – seznámení se slovní zásobou

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 152-158 opakování učiva

MA

Uč. 29-31 násobení 1, 10

PRV

 

Opakování jaro, Ps 64,65. Léto – prázdniny 56,57

AJ

 

4. lekce I live in a big world (prověřování slovní zásoby) – uč. 2. díl str. 35, 5. lekce Hi, holidays! (seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 36, 37, P. S. str. 40

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 189-193 Stavba věty

AJ

26. lekce – Mum is cooking (vyjádření právě probíhající činnosti ve 3.os.č.j.) uč. str. 55, P. S. 55, 27. lekce – My school uč. str. 56, 57, P. S. 56, 57

MA

Uč. 47-52 písemné násobení

PRV

 

Naše zdraví – naše tělo, pečujeme o své zdraví, úraz a nemoc – uč. str. 66 - 69, P. S. str. 61,62

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Uspořádání vět v textu– uč. str. 194 (D. Defoe: Robinson Crusoe)

Řeč přímá – uč. str. 187 – 191, P. S. str. 54

Řeč nepřímá – uč. str. 192 - 193

AJ

28. lekce – Revision – str. 58, 59, P. S. str. 58, 59

Závěrečný test (7. 6.)

MA

Procvičování a opakování učiva

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka - P. S. str. 50, 51

Marie Terezie a Josef II. – uč str. 95 - 97

 

Člověk a jeho životní podmínky – potrava - uč. str. 96 – 97

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Vyprávění podle obrázků, komiks (Dobrý skutek) - Uč. str. 188-189

Řeč nepřímá – uč. str. 199 – 201, P. S. str. 53

AJ

28. lekce – Revision – uč. str. 58, 59, P. S. 58, 59

Závěrečný test (7. 6.)

MA

Procvičování a opakování učiva

VL

 

Lidé a Země – uč. str. 93 - 97, P. S. str. 60 – 63

 

Člověk a technika – páka, nakloněná rovina -  uč. str. 94 - 98

 

 

39.týden 27.5. – 31.5.2019

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 98-101 slova opačného významu

Písanka 26-29 přepis slov

MA

Uč. 10-13 obor do 20 s přechodem

PRV

 

 

AJ

 

Animals in a zoo (zvířata v zoo) – seznámení se slovní zásobou

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 148-152 souvětí

MA

Uč. 25-28 násobení 9 , rovnoběžky

PRV

 

 

AJ

 

4. lekce I live in a big world (prověřování slovní zásoby) – uč. 2. díl str. 35, 5. lekce Hi, holidays! (seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 36, 37, P. S. str. 40

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 184-188 opakování učiva - slovesa

AJ

26. lekce – Mum is cooking (vyjádření právě probíhající činnosti ve 3.os.č.j.) uč. str. 54, 55, P. S. 54, 55

MA

Uč. 42-46 písemné násobení jednociferným činitelem

konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a zvířat

Naše zdraví – jak rosteme a vyvíjíme se – uč. str. 64, 65, P. S. str. 58, 59

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Uspořádání vět v textu– uč. str. 193, 194

Stavba souvětí - P. S. str. 53/1, 3

Řeč přímá – uč. str. 186 - 189

AJ

27. lekce – In the town – str. 56, 57, P. S. str. 56, 57 (názvy budov ve městě, rozhovory)

MA

Uč. 46-50 povrch krychle a kvádru

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka - uč. str. 93 - 95, P. S. str. 50, 51

 

Člověk a jeho životní podmínky – uč. str. 93 - 97

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Můj vzor - Uč. EV- str. 20 - 23

Souvětí – uč. str. 196, 197

Řeč přímá a nepřímá – uč. str. 197 - 199

AJ

27. lekce – The UK and the USA – uč. str. 56, 57, P. S. 56, 57

MA

Uč. 48-52 zlomky, římské číslice

VL

 

Co všechno je kultura – uč. str. 88 – 92, P. S. str. 59 - 60

 

Vývin lidského jedince – uč. str. 93 – 94

Člověk a technika – páka uč. str. 94 - 96

 

 

38. týden 20. - 24.5. 2019

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 94-97 mě

Písanka 21-25 di,ti,ni, dy,ty,ny

MA

Uč. s.   počítání do 20 s přechodem desítky

PRV

 

Jak si pejsek s kočičkou dělali dort 70; Opakování-člověk ve společnosti 71

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci) – prověřování slovní zásoby (This is my.., I play with my…, I like my …., I have….)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 142-146 věta jednoduchá, souvětí

MA

Uč. 23-25 násobení 9.

PRV

 

Hospodářská zvířata uč. 52-53, p.s. 60-61

AJ

 

4. lekce I live in a big world (my, your, her, his, části hlavy) – uč. 2. díl str. 33, 34, P. S. str. 39

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 179-184 slovesa v přítomném a budoucím čase

AJ

25. lekce – I am writing (schopnosti a dovednosti, vyjádření právě probíhající činnosti) uč. str. 53, P. S. 53

MA

Uč. 36-41 jednotky času

G-kruh, kružnice

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a zvířat – uč. str. 62 – 63, P. S. str. 55, Opakování – život v přírodě – P. S. str. 56 - 57

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Přátelství – uč. EV- Znám svá práva – str. 47

Stavba souvětí – uč. str. 181 - 185, P. S. str. 53/1, 3

AJ

26. lekce – Today – str. 55, P. S. str. 55

27. lekce – In the town – str. 56, 57, P. S. str. 56, 57 (názvy budov ve městě…)

MA

Uč. 42-46 sčítání zlomků

G-grafický rozdíl a násobek úsečky

VL

 

Život ve městech a na zámcích – nástup Habsburků - uč. str. 90 – 92, P. S. str. 47 - 50

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 93

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Sebedůvěra - Uč. EV- str. 16 - 19

P. S. str. 52,  Opakování učiva – str. 191, 192

Souvětí – uč. str. 193 - 197

AJ

26. lekce – We went shopping – uč. 55, P. S. str. 55 (minulé tvary některých nepravidelných sloves)

27. lekce – The UK and the USA – uč. str. 56, 57, P. S. 56, 57

MA

Uč. 44-48 povrch krychle a kvádru

VL

 

Majetek a jeho vlastnictví – P. S. str. 54 - 56

(Co všechno je kultura – uč. str. 88 – 92)

 

Hormony – str. 91

Rozmnožovací soustava – uč. str. 92

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

37. týden 13. – 17.5. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 90-93 bě, pě, mě

Písanka 16-20 ď, ť,ň, G

MA

Str. 3-5 sčítání s přechodem desítky

PRV

 

Co lidé umí s. 68. Lidé a jejich pomocníci

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci) – procvičování slovní zásoby (This is my.., I play with my…, I like my ….)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 137-141 psaní n/ch, z/s, ž/š,

MA

Uč. 21-23 dělení 8

PRV

 

Jarní les s. 50. Ptáci a jejich hnízdy uč.51, PS 63

AJ

 

4. lekce I live in a big world (my, your, her, his, části hlavy) – uč. 2. díl str. 31, 32, P. S. str. 37, 38

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 173-178 slovesa, jednoduché a složené slovesné tvary

AJ

24. lekce – My pet (popis domácího zvířátka, can, like) uč. str. 51,  P. S. 51

MA

Uč. 30-35 dělení mimo obor násobilek

G – troj. a čtyřúhelník

PRV

 

Čím se živí živočichové – uč. str. 61, P. S. str. 54, opakování - společenstva (les, louka, pole, voda…)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Přátelství – uč. EV – str. 43, Znám svá práva – str. 46, 47

Shoda přísudku s podmětem – opakování – uč. str. 177 - 180, P. S. str. 50, 51, 53/1, 3

AJ

26. lekce – Today – str. 54, 55, P. S. str. 54, 55 (přídavná jména - popis chuti, užití přítomného času prostého a průběhového)

MA

S. 36-40 jednotky obsahu, průměr

G-grafický součet úseček

VL

 

Jan Hus - P. S. 46, 47

Život ve městech a na zámcích – nástup Habsburků - uč. str. 90 - 92

 

Léto v přírodě – uč. str. 86 - 89

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Hodnocení, sebedůvěra, můj vzor - Uč. EV- str. 12 - 21

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 185 - 187, P. S. str. 52

 Opakování učiva – str. 190 - 192

AJ

26. lekce – We went shopping – uč. 54, 55, P. S. str. 54, 55 (pojmenování obchodů, orientace v plánku města, minulé tvary některých nepravidelných sloves)

MA

S. 38-40 závisle a nezávisle proměnná

G - tělesa

VL

 

Majetek a jeho vlastnictví – uč. str. 84 – 87, P. S. str. 54 - 56

 

Smyslová ústrojí (smysly – čich, chuť, hmat) – uč. str. 88 – 89

Nervová soustava – str. 90

 

 

36. týden 6.5. - 10.5.

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 86-89 di-dy, ti-ty, ni-ny

Pís. 12-14 Y, F

MA

Úvod k 4. dílu učebnice

PRV

 

 

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci) – procvičování slovní zásoby (a pet, a dog, a cat, a parrot, a rabbit, a hamster, a snake, play)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 133-135 psaní v/f

MA

Uč. 21 násobení 8

PRV

 

 

AJ

 

4. lekce I live in a big world (my, your, her, his, části hlavy) – uč. 2. díl str. 30 - 31, P. S. str. 37

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 169-172 opak. podst. jmen

AJ

24. lekce – My pet (popis domácího zvířátka, can, like) uč. str. 51,  P. S. 51

MA

Uč. 25-29 násobení typu 12.2, 224.3

PRV

 

Bezobratlí živočichové – uč. str. 60, P. S. str. 53

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Pomoc, přátelství – uč. EV – str. 40 - 43

Shoda přísudku s podmětem – podmět rodu mužského – uč. str. 172 – 175, P. S. str. 50

AJ

25. lekce – In the park – str. 53, P. S. str. 52 (hovoříme o zábavách dětí v parku, popis situace v přítomném čase průběhovém – prověřování učiva)

MA

Uč. 33-35 zlomky

G – obvody a obsahy čtverce a obdélníka

VL

 

Karel IV. P. S. 45

Jan Hus – uč. str. 87 – 89, P. S. str. 46 - 47

 

K čemu jsou nám dobří živočichové? – uč. str. 83 - 85

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Píšete si také deník? Uč. str. 171 - 172

Podmět několikanásobný a nevyjádřený – uč. str. 180 - 183, P. S. str. 51, 52

AJ

25. lekce – What did you do? – uč. 53, P. S. str. 53 (minulý čas prostý pravidelných významových sloves, aktivity v minulém čase, prověřování učiva)

MA

Uč. 32-35 jednotky času, násobení a dělení des. čísel

G – poloha kružnic

VL

 

Lidská práva a povinnosti

 

Vylučovací soustava – uč. str. 84 – 85,

Smyslová ústrojí – uč. str. 86 - 87

 

 

 35. týden 29.4. – 3.5. 2019

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 84-86 ď,ť,ň

Písanka 8-11 f

MA

Uč. 30-32 početní řetězce, geom. tvary

PRV

 

Mezi kamarády 65; Jdeme nakupovat 66

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci) – seznámení se slovní zásobou (a pet, a dog, a cat, a parrot, a rabbit, a hamster, a snake, play)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 128-131 souhlásky na konci slov b-p

MA

Uč. 19-21 násobení 8

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

Stromy na jaře uč.47; Na jaře, rostliny na jaře p.s. 58,59

AJ

 

4. lekce I live in a big world (seznámení se slovní zásobou) – uč. 2. díl str. 28 - 29, P. S. str. 36

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 165-168 pády podstatných jmen

Sloh popis osoby

AJ

24. lekce – My pet (seznámení se slovní zásobou) uč. str. 50,  P. S. 50

MA

 

PRV

 

Stavba těla živočichů – obratlovci – uč. str. 58 - 59, P. S. str. 52 - 53

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Pomoc, přátelství

Shoda přísudku s podmětem – podmět rodu středního, podmět rodu ženského – uč. str. 168 - 171

AJ

25. lekce – In the park – str. 52, 53, P. S. str. 52, 53 (hovoříme o zábavách dětí v parku, popis situace v přítomném čase průběhovém)

MA

Uč. 27-nerovnice

G - čtverec

VL

 

Karel I uč. str. 84 – 86, P. S. 43 - 45

 

K čemu jsou nám dobří živočichové? – uč. str. 83 - 85

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Píšete si také deník? Uč. str. 169 – 172

Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou – uč. str. 177 - 180, P. S. str. 51, 52

AJ

25. lekce – What did you do? – uč. 52, 53, P. S. str. 52, 53 (minulý čas prostý pravidelných významových sloves, aktivity v minulém čase)

MA

Uč. 28-31 obsahy složitějších obrazců

VL

 

Lidská práva a povinnosti – uč. 80 - 83, P. S. 53 - 54

 

Trávicí soustava – uč. str. 82 - 84

 

 

 

34. týden 23.4. - 26.4. 2019

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

22.4. – 26.4. 2019*

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 82-84 ď,ť,ň , G

Písanka 4 – 7 D, Ch

MA

Uč. 27-30  1 kilogram

PRV

 

 

AJ

 

Birthday (slavíme narozeniny) – prověřování slovní zásoby (happy, a bike, a doll, a ball, a car, a cake, a flower, How old are you? )

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 125-128 opakování celku učiva – mě, bě, pě

Sloh reklana

MA

Uč. 17-19 dělení 7

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

 

AJ

 

3. lekce Happy Easter (neurčitý člen a/an) – uč. 2. díl str. 27, P. S. str. 35

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 162-165 pády podst. jmen

AJ

23. lekce – Vegetables (procvičování slovní zásoby) uč. str. 49, P. S. 49

MA

Uč. 18-21 dělení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Živočichové – společné znaky – uč. str. 56 – 57, P. S. str. 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché – nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět, shoda přísudku s podmětem - str. 162 - 167

AJ

24. lekce – Sports and games – str. 50, 51, P. S. str. 50, 51 (přít.čas prostý významových sloves)

MA

Uč. 22-25 dělení se zbytkem, SÚ

G – obsah obdélníka a čtverce

VL

 

České království – P. S. str. 40 – 43

Karel IV. uč. str. 84 - 86

 

K čemu jsou nám dobré? – uč. str. 79 - 82

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Poznáváme větu – opakování učiva - uč. str. 172 - 174,

Podmět a přísudek – shoda – uč. str. 175 – 177, P. S. str. 51

AJ

24. lekce – We had fish – uč. 50 ,51, P. S. str. 50, 51 (minulý čas prostý slovesa to have)

MA

Uč. 23-25 násobení des. Čísel

G – jednotky obsahu opak.

VL

 

Obnovení demokracie v Československu – uč. 77 – 79, P. S. 50 - 52

 

Dýchací soustava, Oběhová soustava – uč. str. 79 - 81

 

 

32.týden 8.4. 2019-12.4. 2019

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

obrazceSl.l 774-78 F,f

Písanka 36-40 K, E

MA

7Uč. 20-23 sčítání a odčítání do 20

PRV

 

Opakování - Na jaře 53; Čtvrtletní písemná práce

AJ

 

Birthday (slavíme narozeniny) – procvičování slovní zásoby (happy, a bike, a doll, a ball, a car, a cake, a flower, How old are you? )

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 118-121 skupiny s ě

MA

Uč. 13-15 násobení 7

PRV

 

Domov, Naše vlast- Česká republika uč.30,31, p.s 31,32;

Čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce Happy Easter (neurčitý člen a/an) – uč. 2. díl str. 24, 26, P. S. str. 32/3, 33, 34

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 1456-160 číslo pods. jmen

AJ

22. lekce – Fruit, uč. str. 46, 47, P. S. str. 46, 47 (popis pracovního postupu při přípravě salátu, This …is…, These … are…)

23. lekce – Vegetables (seznámení se slovní zásobou) uč. str. 48, P. S. 48

MA

Uč. 6-8 rovina. Uč. 9-12 pamětné počítání do 1000

PRV

 

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 52 – 53 (květ, plod), P. S. str. 50,

Léto na louce – uč. str. 54, 55, Čtvrtletní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Desatero - uč. str. 44 – 45

Čtvrtletní písemná práce, zhodnocení, oprava

Stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice - str. 158 - 162

AJ

23. lekce – Dan´s day – str. 49, P. S. str. 49 (přítomný čas prostý „to be“)

24. lekce – Sports and games – str. 50, P. S. str. 50 (přít.čas prostý významových sloves)

MA

Uč. 14.18 zlomky

G-rovbnoběžník

VL

 

Počátky českého státu – P. S. str. 39 – 40

Čtvrtletní písemná práce

 

Neživá příroda – horniny a nerosty – uč. str. 76 - 79

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Vypravování – uč. str. 160

Čtvrtletní písemná práce, zhodnocení, oprava

Opakování učiva - uč. 161 – 163, Poznáváme větu – základní skladební dvojice - uč. str. 164 – 166, P. S. str. 50

AJ

23. lekce – Yesterday – uč. 48, 49, P. S. str. 48, 49 (minulý čas prostý slovesa to be)

MA

Uč. 15-19 sčítání zlomků

G- pravidelné

 

VL

 

Opakování učiva

Čtvrtletní písemná práce

 

Ochrana těla - kůže – uč. str. 76 – 77

Čtvrtletní písemná práce

 

31.týden 1.4.-5.4.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

S. 70-74 Ch, ch

Písanka 31-35 ř, Ž

MA

Uč. 18-20 1 metr

PRV

 

Svátky jara 51, Jarní hry dětí v přírodě 52

AJ

 

Birthday (slavíme narozeniny) – seznámení se slovní zásobou

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč.112-115 písmeno ě

MA

Uč. 10-13 dělení 6

G – polopřímky opačné

PRV

 

Opakování rodina p.s. 30,31

AJ

 

3. lekce Happy Easter (Veselé Velikonoce) – uč. 2. díl str. 22, 23, 25, P. S. str. 32

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč.149-154 slovní druhy

Sloh – jízdní řády

AJ

21. lekce – Let ´s go shopping, uč. str. 45, P. S. str. 45 (základní potraviny, I like/I don´t like…, I need…)

22. lekce – Fruit, uč. str. 46, P. S. str. 46

MA

Uč.11-15

Dělení se zbytkem

G-přenášení úseček

PRV

 

Léto na poli – uč. str. 48 – 49,

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 50 – 53, P. S. str. 49 - 50

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: vyprávění pověsti, uč. str. 175 - 177

Slovesa – opakování - str. 153, 155 – 157

Čtvrtletní písemná práce

AJ

Zhodnocení a oprava testu

23. lekce – Dan´s day – str. 48, 49, P. S. str. 48, 49

MA

Uč.14-18 zlomky

G-rovnoběžník

VL

 

Velkomoravská říše – P. S. str. 38

Počátky českého státu – uč. str. 79 – 81

 

Opakování učiva, čtvrtletní písemná práce

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Vypravování – uč. str. 158 - 159

Slovesa – časování sloves - uč. 153 - 158, P. S. str. 48, 49, 50,

AJ

22. lekce - Revision– uč. str. 46, 47

Test (15. – 22. lekce)

23. lekce – Yesterday – uč. 48, P. S. str. 48 (minulý čas prostý slovesa to be)

MA

Uč.15-19 cčítání zlomků

G - obvody

VL

 

Období vlády jedné strany – uč. str. 74 – 77, P. S. str. 49 - 50

 

 

Svalová soustava – uč. str. 74 - 75

 

 

 

2018/2019 – týdenní plány jednotlivých ročníků  

25. – 29.3. 2019  1. ročník

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl.66-69 Ř,ř

Pís.26-310 B,č,Č,ž

MA

Uč.15-18 1 metr, odčítání do 20 bez přechodu

PRV

 

 

AJ

 

Numbers (čísla) – procvičování a ověřování slovní zásoby (1 – 10, and, you, I have…)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo    

Čt/Ps

Uč. 107-110 vlastní jména měst, řek, hor

Sloh - dopis

MA

Uč.8-101 násobení 6

G-polopřímky opačné

PRV

 

 

AJ

 

2. lekce My Farm – uč. 2. díl str. 18 - 21, P. S. str. 30 - 31

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč.144-148 spojky, částice, citoslovce - seznámení

AJ

21. lekce – Let ´s go shopping, uč. str. 44 – 45, P. S. str. 45 (základní potraviny, I like/I don´t like…, I need…)

MA

Uč.5-9 dělení se zbytkem

PRV

 

Rostliny (jednotlivé druhy, poznávání rostlin) – upevňování učiva

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup, str. 155

Slovesa – slovesný způsob - str. 147 - 153, P. S. 48, 49

AJ

22. lekce – Revision – str. 46, 47, P. S. str. 46, 47

Test (15. – 22. lekce)

MA

Uč.9-11 dělení a násobení přirozených čísel

G-obvod a rýsování čtverce a obdélníka

VL

 

Velkomoravská říše – uč. str. 77 - 78, P. S. str. 38

 

Rostliny a živočichové vod – uč. str. 66 - 71

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – náš kraj – str. 140 – 142 (popis krajiny)

Slovesa – časování sloves - uč. 148 – 154, P. S. str. 47

AJ

22. lekce - Revision– uč. str. 46, 47, P. S. 46, 47

MA

Uč.9-14 zlomky

G-rovnoběžníky, úhel

VL

 

Opakování učiva – práce s mapou (svět, ČR, kraj Vysočina)

 

Člověk živočich na Zemi – uč. str. 68 – 69

Opora lidského těla – kostra uč. str. 70 - 73

 

 

 

29. týden 18.3. 22.3.2019

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 61-65 Ž,ž,Č,č.

Písanka 22-26 b

MA

Uč. 10-13 odčítání typu 15-10

PRV

 

Příroda na jaře 47; U babičky na zahradě 48

AJ

 

Numbers (čísla) – procvičování slovní zásoby (1 – 10, and, you, I have…)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 102-106 procvičování i/y po souhláskách

Sloh – popis věci

MA

Uč. 4-7 dělení 5

G - polopřímka

PRV

 

 Rodinné oslavy uč.26, Rodina p.s.26 a 27

AJ

 

2. lekce My Farm – uč. 2. díl str. 16 - 18, P. S. str. 29 - 30

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 138-142 číslovky, zájmena, předložky

Sloh – etic. vých. kolektiv, spolupráce

AJ

20. lekce – My week – uč. 43, P. S. str. 43 (dny v týdnu, sportovní hry)

Opakování 1. – 20. lekce, testík

MA

Uč. 56-58 opakování + III. díl. Učebnice - úvod

PRV

 

Rostliny – okrasné, užitkové - uč. str. 44 – 47, P. S. str. 48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup – stojánek na tužky – str. 154

Slovesa – slovesný čas, slovesný způsob - str. 141 - 148, P. S. 44, 46, 47, 48

AJ

21. lekce – Do you eat fruit? – str. 44, 45, P. S. str. 44, 45 (číslovky do sta, ovoce, zelenina)

MA

 opakování 2.dílu učebnice

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin – uč. str. 74 – 76, P. S. str. 37

 

Živočichové na poli – uč. str. 62 – 65

Jaro v přírodě – uč. str. 72 - 75

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – náš kraj – str. 140 – 142 (popis krajiny)

Číslovky – opakování – 143 – 144, P. S. str. 43

Slovesa – uč. 145 – 147, P. S. str. 44

AJ

20. lekce How much is it?- P. S. str. 43

21. lekce I´ll be there – uč. str. 44, 45, P. S. 44, 45 (budoucí čas – will)

MA

opakování 2.dílu učebnice

VL

 

2. světová válka

Čtení z knih: Hanin kufřík, Červená stuha (život dětí za války)

 

Třídění živých organismů – bezobratlí živočichové - uč. 65 – 67

Člověk živočich na Zemi – uč. str. 68 - 69

 

 

28. týden 11.3. - 15.3. 2019

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 56-60 B,b.

Písanka 17 – 21 T, H, h, Z

MA

Uč. 6 – 9 př. Typu 10+2

PRV

 

Na jaře – Okénko do jarní přírody 44-45

AJ

 

Numbers (čísla) – seznámení se slovní zásobou (1 – 10, and)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 99-103 psaní i/y po souhláskách

Sloh: popis věci

MA

Uč. 3 – 7 násobení a dělení 5

PRV

 

 

AJ

 

2. lekce My Farm – uč. 2. díl str. 14 - 16, P. S. str. 28

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 135 – 139 přídavná jména, příslovce, číslovky

AJ

20. lekce – My week – uč. 42, 43, P. S. str. 42, 43 (dny v týdnu, sportovní hry)

MA

Uč. 52 – 56 procvičování učiva

PRV

 

Rostliny – léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 41, P. S. str. 47, okrasné rostliny – uč. str. 44, jaro a léto na zahradě[ZŘ1] 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup – stojánek na tužky – str. 154

Slovesa – opakování o časování sloves - str. 136 - 140, P. S. 44, 45, 46

AJ

20. lekce – Let´s cook – str. 42 , 43, P. S. str. 42, 43 (popis pracovního postupu při vaření, tvoření 2.pádu podst. jm. – of …)

MA

Procvičení učiva 2. dílu učebnice

VL

 

Staří Slované – P. S. str. 36, 37

Pověsti o počátcích našich dějin – uč. str. 74 – 76, P. S. str. 37

 

Rostliny na poli – uč. str. 60 – 62, živočichové na poli – 63 - 65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – náš kraj – str. 140 – 142

Číslovky – skloňování – uč. 137 - 139, opakování – 143 – 144, P. S. str. 41 - 43

AJ

20. lekce How much is it?- uč. str. 42, 43, P. S. str. 42, 43 (umět se zeptat na cenu zboží, cizokrajná zvířata)

MA

Procvičení učiva 2. dílu učebnice

VL

 

2. světová válka – P. S. str. 47 – 49

Opakování a upevňování učiva

 

Třídění živých organismů – živočichové - uč. 61 - 64


 

 26.týden 24.2. - 1.3.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 52-55 H,h

Písanka 12-16 C,c

MA

Uč. 4-7 rozklady čísel v oboru do 20

PRV

 Dny v týdnu 58; poznávání hodin 59

AJ

 

Fruit (ovoce) – procvičování slovní zásoby ovoce, you, I have …, Give me… , Here you are.

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 95-98 tvrdé souhlásky

MA

7. díl učebnice – procvičování násobení a dělení 1-4

PRV

 

 Svět se mění-hodiny, den a noc; minulost-přítomnost-budoucnost uč.45, p.s. 54, 55

AJ

6. lekce Welcome to my party – uč. 2. díl str. 7 - 13, P. S. str. 24, 25

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Sloh: popis věci

AJ

19. lekce –Uč. 130-  134 přídavná jména My jeans – uč. 41, P.S. str. 41

20. lekce – My week – uč. 42, P. S. str. 42 (dny v týdnu)

MA

Uč. 50-53 zápis slovních úloh, převody jednotek délky, objemu

PRV

Rostliny – kvetoucí a nekvetoucí rostliny, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 40 - 41, P. S. str. 46, 47

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Návštěva zámku (zpráva) - str. -130

Skloňování podstatných jmen – rod mužský str. 121 - 128, P. S. 39 - 43

AJ

19. lekce – We love dogs – str. 40, 41, P. S. str. 40, 41 (popis domácího zvířete – dovednosti, schopnosti – can/can´t)

MA

Uč. 51-54 opakování písemného dělení

G – obvod čtverce a obdélníka

VL

 

Staří Slované – uč. str. 72 – 74, P. S. str. 36

 

Rostliny a živočichové na louce (upevňování učiva)

Rostliny na poli – uč. str. 58 - 61

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – telefonování, EV: seznámení, oslovení

Číslovky – druhy, skloňování – uč. 133 - 138, P. S. str.

AJ

19. lekce Farm animals, uč. str. 40, 41, P. S. str. 40, 41 (3. st. příd. jm., popis a porovnávání hospodářs. zvířat)

MA

Uč. 52-56 zaokrouhlování desetinných čísel

G – S kvádru

VL

 

Protektorát Čechy a Morava

Opakování – Československo mezi válkami

 

Třídění živých organismů – rostliny - uč. 60

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

25. týden 18.2. - 22.2. 2019

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 50-54 H,h

Pís. 10-14 C,c,eu, ou

MA

3.díl učebnice – čísla do 20

G – geom. tvary

PRV

 

Orientace v čase – dny v týdnu 58, Ája se učí poznávat hodiny 59

AJ

 

Fruit (ovoce) – procvičování slovní zásoby ovoce, you, I have …, Give me…

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 90-93 ú/ů, značení samohlásek

MA

7. díl uč. 1,2 pís. sčít. a odčít

PRV

 

Části dne uč. 44, dny v týdnu p.s. 52

AJ

 

6. lekce Welcome to my party – uč. 2. díl str. 7 - 13, P. S. str. 24, 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 124-128 slovní druhy – podstatná jména. Test s.127

AJ

18. lekce  – My body – píseň s pohybem

19. lekce – My jeans – uč. 40, 41, P.S. str. 40, 41

MA

Uč. 45-49 pís. sčítaní a odčítání

PRV

 

Rostliny –společné znaky rostlin – uč. str. 38 - 39, P. S. str. 44

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Návštěva zámku (otevírací doba, zpráva) - str. 128 - 130

Skloňování podstatných jmen – rod mužský str. 121 - 128, P. S. 39 - 43

AJ

18. lekce – My address – str. 38, 39, P. S. str. 38, 39

MA

Uč. 46-50 osová souměrnost, jednotky času, jednotky objemu – převody,

obvod trojúhelníka

 

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti – P . S. 34, 35

Staří Slované – uč. str. 72 – 74

 

Rostliny a živočichové na louce – uč. 50 - 53

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – psaní zpráv a dopisů, telefonování

Zájmena – skloňování osobních zájmen – uč. 123 – 126, opakování – uč. 130 – 132,  P. S. str. 36, 38, 39

AJ

18. lekce Jobs, uč. str. 38, 39, P. S. str. 38, 39

MA

Uč. 46-52 odčítání des. čísel

G – krychle, kvádr

VL

 

Protektorát Čechy a Morava - uč. str. 69 - 71, P. S. str. 46

 

Třídění živých organismů – houby, rostliny - uč. 59 - 60

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

24. týden 11.2. – 15.2. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 45-49 C, au, ou

Pís. 5-9 au, R

MA

Uč. 31,32 + 3. díl učebnice

PRV

 

Orientace v čase – měsíce v roce, rodinné oslavy

AJ

 

Fruit (ovoce) – seznámení se slovní zásobou

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 84-87 popis osoby, procvičování učiva

MA

Uč. 30-32 + 7.díl učebnice

PRV

 

Náš svět – kalendář, opakování měsíce a roční období

AJ

 

6. lekce Welcome to my party – uč. 2. díl str. 6, 7, 8, P. S. str. 22, 23, 24, 25

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 119-119-123, značení samohlásek, souhlásek

Sloh vyprávění – zimní sporty

AJ

18. lekce  – My body - uč. 38 - 39, P. S. str. 38– 39

MA

Uč.40-44 písemné odčítání

G – rýsování kružnic

PRV

 

Živé organismy – uč. str. 36, Houby – uč. str. 37, P. S. str. 45

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Kolektiv, spolupráce str. 32 - 35

Skloňování podstatných jmen – rod mužský str. 116 - 121, P. S. 38, 39

AJ

17. lekce – My home – str. 36 -37, P. S. str. 36 -37

18. lekce – My address – str. 38, P. S. str. 38

MA

Uč. 38-43 přímá úměra

G – osa śečky

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti – uč. str. 70 - 72, P . S. 34, 35

 

Živočichové v lese – obojživelníci, hmyz - uč. 47 - 49

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – psaní zpráv a dopisů, telefonování – uč. 127 - 129

Zájmena – druhy zájmen, skloňování osobních zájmen – uč. 119 – 126, P. S. str. 34, 35

AJ

17. lekce What is the date? Uč. str. 36 -37, P. S. str. 36 – 37

18. lekce Jobs, uč. str. 38, P. S. str. 38

MA

Uč. 410-44 porovnávání desetinných čísel

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Život v Československu mezi dvěma válkami - uč. str. 67 - 68, P. S. str. 44, 45

 

Třídění živých organismů – uč. 56 - 58

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

23. týden 4.2.  - 8.2 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 SL 39 - 42 R,r

Pís. 40. Pís č. 3 -  1-3

MA

Uč. 25-28 obor do 10

PRV

 Orientace v čase - rok, roční období

AJ

5. lekce Family – ověřování učiva, opakování učiva za 1. pololetí

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 81-85 dělení slov

Sloh – popis osoby

MA

Uč. 27 – 31 dělení a násobení 4

PRV

 

 Náš svět - roční období

AJ

 

5. lekce My hobby – uč. str. 40 – 43, P. S. str. 20 -21, opakování učiva za 1. pololetí – P. S. str. 22 – 23

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 114-118 slovo a skutečnost

AJ

17. lekce My head – uč. 36 - 37, P. S. str. 36 – 37 (umět popsat části hlavy, I have got…., …are….)

MA

Uč. 36,37 písemné násobení

G – kruh, kružnice

PRV

 

Planety – vesmír uč. 32 - 35, P. S. 40

Opakování – význam neživé přírody – P. S. 41 - 43

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Kolektiv

Skloňování podstatných jmen – rod ženský str. 110 – 117, P. S. 36- 38

AJ

16. lekce –They can mix colors – uč. str. 34 – 35, P. S. str. 35

17. lekce – My home – str. 36 -37, P. S. str.36 -37

MA

Uč. 34-38 pís. násobení 2cif. činitelem

VL

 

Jak měříme čas a poznáváme dějiny – uč. str. 66 -69, P . S. 33, 34

 

Živočichové v lese – uč. 43 - 49

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – učíme se, jak se učit (báseň)

Přídavná jména – stupňování – uč. 108 – 111, opakování přídavných jmen – uč. 115 - 118

AJ

16. lekce – Winter holidays – uč. str. 34 – 35, P. S. str. 34- 35

17. lekce What is the date? Uč. str. 36 -37

MA

Uč. 35-39 des.čísla

G – osa úsečky

VL

 

1. světová válka – P. S. str. 41, 42

Československá republika – uč. str. 65-66

 

 

Rozmanitost přírody v ČR– uč. 53 -56

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

22.týden 28.1. – 31.1. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL 36-37 K,k

Písanka 35 – 37 š

MA

Uč. 22-24 manipulace do 9

PRV

 

Dopravní výchova – úrazy a první pomoc, krizové situace

AJ

 

Hodina nebude

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 75-78 slabika

MA

Uč. 25,25 dělení 3

PRV

 

Dopravní výchova – úrazy a první pomoc, krizové situace

AJ

 

Hodina nebude

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 111-113 příbuzná slova

AJ

16. lekce My T-shirt – uč. 35, P. S. str. 35

MA

Uč. 33-35 pamětné počítání

G – kruh, kružniceuč.

 

PRV

 

Planety – uč. 32 - 35, P. S. 40

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh - Spolužáci - str. 95 - 98

Skloňování podstatných jmen – rod střední str. 106 – 109, P. S. 32 - 35

AJ

15. lekce – Rob´s computer (prověřování učiva)

16. lekce –They can mix colors – uč. str. 34 – 35, P. S. str. 34- 35

MA

Uč. 32-34 rovnice

G – trojúhelníková nerovnost

VL

 

Poznáváme kraje ČR – kraj Moravskoslezský – uč. str. 64 – 65, opakování – kraje ČR

 

 

 

Rostliny v lese, houby – uč. str. 42 – 43

Živočichové v lese – 43 - 44

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – učíme se, jak se učit – uč. 113 – 114

Přídavná jména – měkká – uč. 105 - 107, P. S. str. 33, 27

AJ

15. lekce – What´s on TV? (prověřování učiva)

16. lekce – Winter holidays – uč. str. 34 – 35, P. S. str. 34- 35

MA

Uč. 32-34 desetinná čísůla - úvod

VL

 

Vznik Rakouska – Uherska – P. s. 40 – 41

1. světová válka – uč. str. 63

 

Zvláštní zahrady – ZOO a botanické – uč. 51 - 53

 

 

 21. týden  21.1. - 25.1. 2019 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 31-35 D,d

Pís. 31 – 37 š, S

MA

Uč. 18 – 21 obor do 9

PRV

 

Pololetní písemná práce, Opakování – člověk a jeho zdraví 43

AJ

 

5. lekce – Family – Rodina (upevňování slovní zásoby, otázka Who is this?)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 69 – 74 slova nadřazená a podřazená

Sloh: popis zvířete

MA

Uč. 23 – 26 násobení a dělení 3

G - úsečka

PRV

 

Pololetní písemná práce,  Opakování – Zdraví P.S. 48

AJ

 

5. lekce – My hobby – Moje koníčky – množné číslo podst.jmen, uč. str. 37 - 39, P. S. str. 19

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 104 – 108 vyjmenovaná slova po Z

Sloh: čteme, rozeznáváme, orientujeme se

AJ

Pololetní test, oprava testu

16. lekce My T-shirt – uč. 34, P. S. str. 34

MA

Uč. 29 – 33 zaokrouhlování, jednotky objemu

G -čtyřúhelník

PRV

Oprava pololet. pís. práce

Vzduch, půda – uč. 30, P. S. 37, 38

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV - str. 24 – 29 ( Já jsem já), Ty jsi ty (30 -31)

Opakování učiva –uč. 100, pololetní písemná práce

Skloňování podstatných jmen – rod střední str.101 – 107, P. S. 32 - 35

AJ

Zhodnocení a oprava testu

15. lekce – Rob´s computer - uč. 32, 33, P. S. str. 32, 33

 

MA

Uč. 27-31 rovnice

G - diagram

VL

 

Poznáváme kraje ČR – kraj Zlínský, Olomoucký – uč. str. 60 - 63

Zhodnocení a oprava pololetní písemné práce

 

Rostliny v lese, houby – uč. str. 38 – 43

Pololetní písemná práce

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – učíme se, jak se učit – uč. 112 – 114

Pololetní písemná práce

Přídavná jména - skloňování– uč. 102 - 107, P. S. str. 30

AJ

15. lekce – What´s on TV? - uč. str.  32 - 33, P. S. str. 32, 33

Oprava a zhodnocení pololetního testu

MA

Uč. 28-31 další jednotky obsahu  1 ha, 1a

G – úsečky shodné

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí

Vznik Rakouska – Uherska – 61- 62, P. s. 40 - 41

 

 

Studený pás – uč. 49 – 51

Pololetní písemná práce

 

 

20. týden 14.1. – 18.1. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 28 – 31

Písanka 27 – 31, d

MA

Počítání v oboru do 8

PRV

Výživa lidského těla 41, naše zdraví 39, PS 47

AJ

5. lekce – Family – Rodina (upevňování slovní zásoby, otázka Who is this?)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 66 – 70 synonyma, slova nadřazená a podřazená

Pololetní písemná práce

MA

Opakování učiva před PPP

Pololetní písemná práce

PRV

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – Moje koníčky – množné číslo podst.jmen, uč. str. 37 - 39, P. S. str. 19

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 99 – 103 slova po V

Pololetní písemná práce

AJ

14. lekce My toys -  P. S. str. 31

15. lekce Where is the ball? – uč. 32 – 33, P. S. str. 32, 33

Opakování

MA

Procvičování učiva

Pololetní písemná práce

PRV

Koloběh vody v přírodě -  uč. 29, P. S. 36

Vzduch, půda – uč. 30, P. S. 37, 38

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV - str. 24 – 29 ( Já jsem já)

Podstatná jména - rod – uč. str. 93

Opakování učiva –uč. 94, 98 - 100

AJ

14. lekce – Revision - uč. 30, 31, P. S. str. 30, 31

Pololetní test (18. 1.)

MA

Uč. 24 – 26 rýsování trojúhelníka, pamětné dělení

Pololetní písemná práce

VL

 

Poznáváme kraje ČR – kraj Vysočina – uč. str. 55 – 58

Pololetní písemná práce (17. 1.)

Rostliny v lese – uč. str. 38 - 43

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – učíme se, jak se učit – uč. 112

Přídavná jména – uč. 99 - 102, P. S. str. 27, 29, 30

AJ

14. lekce – Revision - uč. str.  30 - 31, P. S. str. 30, 31

Pololetní test (18. 1.)

MA

Uč. 24 – 25 převádění jednotek obsahu

Pololetní písemná práce

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí. – uč. 58 - 60, P. S. 38 – 39

Pololetní písemná práce (17. 1.)

Mírný pás – uč. 47 - 48

  

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 19.týden 7.1. – 11.1. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 23-27 Z,z

Písanka 22-26 z, V

MA

Uč. 10-13 počítání v oboru do 8

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – Family – Rodina (seznámení se slovní zásobou)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 61-65 Slovo, význam slova

MA

Uč. 14-17 příprava na násobení, násobení 2

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – Moje koníčky – uč. str. 36 - 37, P. S. str. 18

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 93-98 vyjmenovaná slova po S

AJ

14. lekce My toys -  Uč. str. 30, 31, P. S. str. 30, 31

MA

Uč. 20-25 jednotky délky

G – vlastnosti čtverce

PRV

 

Země je kulatá - uč. 27,

Podmínky života na Zemi – voda uč. 28 – 29, P. S. - 35

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV - str. 20 -25

Podstatná jména, pád, číslo, rod – uč. str. 90 - 94, P.S. 28, 29, 30

AJ

13. lekce – My new crayons - uč. 28, 29, P. S. str. 28, 29

Revision

MA

Uč. 20-24 pamětné násobení a dělení

G – rýsování trojúhelníka

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Pardubický kraj, kraj Vysočina – uč. str. 55 - 58

 

Zima v přírodě – uč. str. 55 - 57

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – vypravování s personifikací

Podstatná jména – opakování – uč. 95 - 98, P. S. str. 25, 28, 29

AJ

13. lekce – I´d like it - uč. str. 28, 29, P. S. str. 28, 29

Revision

MA

Uč. 19-23 počítání s velkými čísly

G – obvod. obsah - procvičování

VL

 

Česká kultura a společnost v 2. pol. 19.stol. – uč. 55 – 57, P. S. 35 - 37

 

Počasí a podnebí – uč. 41 - 43

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

15. týden 10.12 – 14.12. 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL. 13-15, opak J,j

Pís.

MA

Uč. 3-5 rozklady v oboru do 7

PRV

 

Blíží se vánoce 32, U babičky a dědečka 33

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (procvičování slovní zásoby – a star, a present, a carp, a bell, a candle, a Christmas tree, a Christmas ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 54-57 Práce s větou, pořadí vět v textu

Sloh – jak se k sobě chováme

MA

Uč. 9-11 sčítání a odčítání s přechodem desítky

PRV

 

Zimní zahrada Uč. 33, P.S. 41, Blíží se vánoce, Vánoční zvyky Uč. 35, P.S. 39

AJ

 

4. lekce – Christmas time – Vánoční čas – uč. str. 32 – 35, P. S. str. 17)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 90-91 slova po P

 

AJ

12. lekce Is it big? Uč. str. 26, 27, P. S. str. 26, 27

MA

Uč. 7-9 porovnávání čísel

G - rovina

PRV

 

Vánoční svátky, symboly - uč. 22, 23

P.S. 29, 31, 30

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – noviny, časopisy, reklama - str. 79 - 81

Slovní druhy –76 - 78, P.S. 26

AJ

12. lekce – My hobbies - uč. 26, 27, P. S. str. 26, 27

MA

Uč. 10,11 převody jednotek

G – vlastnosti čtverce, obdélníka

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Plzeňský a Karlovarský kraj – uč. str. 48 - 50

 

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 37

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Jak trávím volný čas – str. 93 - 94

Podstatná jména – skloňování – uč. 78 – 84, P. S. str. 21, 22

AJ

12. lekce – What´s the matter? - uč. str. 26, 27, P. S. str. 26, 27

MA

Uč. 10,11 písemné dělení

G – jednotky obsahu

VL

 

Cestujeme po Evropě – P. S. + opakování

 

Země přitažlivá -  uč. 37 - 39

 

14.týden 3.12. – 7.12. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 SL 10-12, J j. Písanka 7-11 j  J  P

MA

 2. díl učebnice 1,2 - číslo a číslice 7, mamipulace v oboru do 7

PRV

 

 Slavíme Mikuláše 31, Zimní radovánky 35

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (seznámení se slovní zásobou – a star, a present, a carp, a bell, a candle, a Christmas tree, a Christmas ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Uč. 51-53 věty tázací. Sloh -  pranostiky o počasí

MA

 Uč. 7-9 odčítání s přechodem desítky

G - přímka, bod

PRV

 Mikuláš uč. 34, Zvířata v zimě uč. 32, ps 38

AJ

4. lekce – Christmas time – Vánoční čas – uč. str. 3O, 31, P. S. str. 14, 15)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Uč. 88,89 procvičování vyjmenovaných slov po B , L , M

AJ

Opakování 1. – 11. lekce

12. lekce Is it big? Uč. str. 26, 27, P. S. str. 26, 27

MA

 2.díl uč. 3-6 přirozená čísla do 1 000

PRV

Advent, Mikuláš - uč. 22

Rodina – příbuzenské vztahy – P.S. 29, 31

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova – omluva - str. 18 - 19

Procvičování vyjmen. slov- str. 68 – 71

Slovní druhy – 72 – 75, P.S. 25

AJ

11. lekce – Kim is ill - uč. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

 Uč. 6-10 zaokrouhlování čísel, porovnávání čísel do 10 000

VL

Poznáváme kraje ČR – Středočeský, Jihočeský kraj – uč. str. 45 - 47

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – opakování

Advent, Mikuláš

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Jak trávím volný čas – str. 92 - 93

Slovní druhy – uč. opakování – 71 - 73, P. S. str. 20

Pád a číslo podstatných jmen – uč. 74 - 76

AJ

11. lekce – What time? - uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

 Uč. 5-9 písemné dělení 2ciferným dělitelem

VL

Cestujeme po Evropě – uč. str. 46 – 50, P. S.

Země a roční období, Země ve vzdušném obalu -  uč. 34 - 36

 

13.týden 26.11 – 30.11. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 8-10 6T

Písanka č. 2, 3-7 j, t, I

MA

Uč. 29-32 rozklad čísel

PRV

V zimě – okénko do zimní přírody 28-29, Zimní počasí 30

AJ

3. lekce – Barvy (prověřování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 48 – 50 věta rozkazovací a přací

Sloh: moje oblíbená hračka

MA

Uč. 5 – 8 sčítání s přechodem desítky

G – bod, přímka, úsečka

PRV

Opakování – podzim p.s.. str. 24, 25

AJ

3. lekce – My family and my friends – uč. str. 28, 29, P. S. str. 13/8, 9

(prověřování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 86-88 vyjmenovaná slova po M

Sloh: 88/7 použití  vhodných slov do věty

AJ

11. lekce Who is this? Str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 56-59 zaokrouhlování, procvičování

PRV

Povolání - uč. 21, P. S. str. 27, 28

Opakování

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova – komunikace, omluva - str. 14 - 19

Vyjmenovaná slova (Z) uč. 63, 64, procvičování vyjmen. slov- str. 68 – 71, P. S. str. 9, 10, 22 - 24

AJ

10. lekce – uč. str. 23, P. S. str. 23

11. lekce – uč. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 2. Díl učebnice, čísla větší než 10 000

VL

 

Cestujeme po přírodních zajímavostech ČR – str. 41, 42, P. S. str. 28 – 30

Poznáváme kraje ČR – Hlavní město Praha – uč. str. 43, 44

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. str. 32

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Čtete pozorně? – str. 68- 70

Vyjmenovaná slova – 62 – 63 – opakování, P. S. 16

Slovní druhy – uč. 64 – 67, P. S. str. 18-20

AJ

10. lekce - uč. str. 23,  P. S. str. 22, 23

11. lekce – uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 54-59 souhr. opak.

VL

 

Německo – uč. 40 - 43, P. S. str. 24 - 25

Rakousko – uč. 43 – 45, P. S. str. 26 - 27

Země v pohybu – uč. 32 - 33

12. týden 19.11. - 23.11.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Slabikář 6-8 S,P,T. Písanka 23-26M,O

MA

 Str. 26-29 obor do 6

PRV

Ája pomáhá mámě str. 26, Opakování-U nás doma str. 27

AJ

3. lekce – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Str. 47-48 věta oznamovací

MA

 Str. 6-8 zápis slovních úloh

PRV

Podzimní zahrada Uč.str. 20-21, P.S. str. 22

AJ

3. lekce – My family and my friends – uč. str. 26, 27, P. S. str. 12, 13/6, 7

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Uč. 84-85 vyjmenovaná slova po B,L

AJ

9. lekce What is it?  (P. S. str. 20)

10. lekce What time is it? (seznámení se slovní zásobou)

MA

 Str. 51-55 zaokrouhlování. G - geom. obrazce

PRV

Náš vět – co nás baví. Povolání - uč. 20, 21

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Naše vlastnosti – str. 68

Vyjmenovaná slova (S, V) uč. 58 - 62

AJ

10. lekce – uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

MA

 Str. 52-57 souhrnné opakování

VL

 

Doprava v ČR – str. 36 – 38, P. S. str. 26 – 28

Cestujeme po kulturních památkách ČR – str. 39 - 40

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. str. 30 – 32

ČPP

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Pečujeme o zvířátko – str. 60, 61

Vyjmenovaná slova – (S, V, Z) - str. 55 – 58, 61 – 63 – opakování, P. S.

AJ

10. lekce - uč. str. 22, 23,  P. S. str. 22, 23

MA

 Str. 50-54 řešení nerovnic

VL

 

Slovensko – uč. 35 - 37, P. S. str. 20 – 22

Polsko – uč. 38- 40

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. 30 – 32

ČPP – 21.11.

11. týden 12.11. – 16.11. 2018

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 48,48. Slabikář 3-5

Písanka 20-24 p, A,M,O

MA

Uč. 25-27 obor do 6

PRV

 

1.ČPP, V rodině str.22, Ájin pokojíček str. 25

AJ

 

3. lekce – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 79-83 vyjmenovaná slova po L

MA

Uč. 6. Díl: 1-2

G - přímka

PRV

 

1.ČPP, Ryby a podzimní rybník Uč. str. 18-19, P.S. str. 15,

AJ

 

3. lekce – My family and my friends – uč. str. 25, 26, P. S. str. 11/4, str. 12

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Uč. 79-78 vyjmenovaná slova po L

AJ

Opakování – 1. - 7. lekce (Test – 14.11.)

9. lekce What is it?  (uč. str. 20, P. S. str. 20)

 

MA

Uč. 46-50 písemní sčítání a odčítání

PRV

 

Opakování – domov –uč. 10 – 19, P. S. str. 24, 25

ČPP

 

  

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Lidské vlastnosti – str. 66, 67

Vyjmenovaná slova (ly – lý, my – mý, py - pý) uč. 55 – 58

ČPP (pátek 16.11.)

AJ

9. lekce – uč. str. 20, 21, P. S. str. 20, 21

 

MA

Uč. str.49-52 písemné násobení a dělení

VL

 

Nerostné suroviny a průmysl – uč. 32 – 35, P. S. str. 24 – 26

Doprava v ČR – str. 36 - 38

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. str. 27 - 28

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Pečujeme o zvířátko – str. 60, 61

Vyjmenovaná slova – str. 51 – 55

ČPP (pátek 16.11.)

AJ

9. lekce - uč. str. 20,21,  P. S. str. 20, 21

 

MA

Uč. Str. 48-51 zlomky- opak.

G – souřadnice bodů

VL

 

ČR – jako součást Evropy – uč. 33 – 35, P. S. str. 17 - 19

ČPP (čtvrtek 15.11.)

 

Sluneční soustava, planety – uč. 27 - 29

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

10.týden 5.11. – 9.11. 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA str.42-46 I,i

Ps 16-19 s, o

MA

Str.24,25 počítání do 5

PRV

 

 Moje rodina str.20, Máme miminko str.21

AJ

 

3. lekce – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 40-42 věta

MA

Uč.str.24,25, 29-31 počítání v oboru do 100,  přímka

PRV

 

 Savci v podzimním lese Uč. str. 16-17, Stěhovavý ptáci Uč. str. 19, P.S. str. 21

AJ

 

3. lekce – My family and my friends – uč. str. 23, 24, P. S. str. 10/2, 11/3

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč.str.73-76 vyjmenovaná slova  po B

AJ

7. lekce – How old are you? (uč. str. 17, P. S. str. 17)

8. lekce – P. S. str. 19

 

MA

Uč.str.41-45 pís. sčítání 2cirferných čísel

G – přímka, úsečka

PRV

 

Orientace v krajině – světové strany, práce s mapou a kompasem – str. 18, 19, P. S. str. 22

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Lidské vlastnosti – str. 64 – 66

Vyjmenovaná slova (by – bý, ly - lý) uč. 50 - 54, P. S. str. 21, 22

AJ

8. lekce – Opakování, uč. str. 19, P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč. Str.46-48 písemné násobení

G – kolmice, rovnoběžky

VL

 

Půda a zemědělství – uč. 29 - 31, P.S. str. 22, 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. 31 - 32

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 21

Podzim v přírodě – uč. str. 23 - 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Pečujeme o zvířátko – str. 59- 60

P. S. str. 14, 17

Vyjmenovaná slova – str. 49 - 53

AJ

8. lekce – Opakování - uč. str. 18- 19,  P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč.str.42-45 rovnice

G – souřadnice bodů

VL

 

Kraje ČR – Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský – uč. str. 31 - 32, P. S. str. 17

 

Hvězdy – souhvězdí – galaxie – uč. 25 - 26

 

8. týden 22.10. – 26.10. 2018

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 34-37 O,P,p

Psaní 9 – 12 u,ú,ů

MA

Uč. 24 obor do 5 ,procvičování

 

PRV

 

Živočichové na podzim str. 14, Podzim na zahradě str. 16

AJ

 

2. lekce – School (opakování), Halloween

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 33-35 abeceda, řazení podle abecedy

Sloh: jak se mi líbil preventivní progeam

MA

Uč. 24,25 přímka

28,29 písemné sčítání a odčítání

PRV

 

Význam lesa UČ. str. 13 a P.S. str. 20

AJ

 

2. lekce – Animals at school – opakování, Halloween

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 51-60 souhlásky uvnitř slov

Sloh: reklama

AJ

7. lekce – How old are you? (uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17)

MA

Uč.str. 35-36 pamětné sčítání  dvoj.cif. čísel

G – polopřímky opačné

PRV

 

Krajina v okolí domova – str. 15, 16, P. S. str. 19, 20

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pravopis – psaní slov cizího původu – uč. str. 38 – 40, procvičování učiva – uč. str. 46 - 47

Řazení slova podle abecedy – uč. str. 41 – 42, P. S. str. 6, 17

AJ

7. lekce – Find the ball, uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17

MA

Uč. Str. 39-44 zaokrouhlování na tisíce

G – přímky rovnoběžné

VL

 

Vodstvo ČR – uč. 23 – 25, P. S. str. 20, 21

Počasí a podnebí – uč. 27, 28, P.S. str.21, 22

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 19 – 20 (pes domácí, kočka domácí)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – procvičování psaní předpon a předložek, přípony - uč. str. 40 - 42, uč. str. 45 – 46,  P. S. str. 12, 14, 17

 

AJ

7. lekce –Let´s do a project - uč. str. 16, 17,  P. S. str. 16, 17

MA

Uč.str. 37-40 převody, nerovnice, grafy

G – vlastnosti kruhu, kružnice

VL

 

Kraje ČR – Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15/19 – 22, 16 /23 - 30

 

Paliva – uč. 19 - 22

 

7.týden 15.10. - 19.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 28-32 S, O

Psaní 4-8 e,l,m,i

MA

Uč. 22-24 obor do 5

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – School (školní pomůcky, pokyny -  Sing. Listen. Come here. What is this? This is …..Please.)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 31,32 procvičování vlastních jmen

MA

Uč. Str. 21-25 obor do 100 bez přechodu desítky

G- úsečka, přímka

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 8, 9

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 44-49 souhlásky uvnitř slov

Sloh: str.50

AJ

6. lekce – My classroom (uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15)

MA

Uč.str. 29-34 odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G - polopřímky

PRV

 

Naše vlast – ČR – P. S. 17

Jsme Evropané – str. 14, P. S. str. 18

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva – uč. 31 – 32 (písemka)

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 – 37

Sloh – str. 46 – Jak se jmenujeme

AJ

6. lekce – My birthday, uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. Str. 32-35 písemné násobení, SÚ

G – rýsování kolmic

VL

 

Povrch ČR – uč. 19 – 22, P. S. str. 19, 20

Jezera a rybníky ČR – uč. 23

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 17 - 18

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – předpony a předložky - uč. str. 35 - 40, P. S. str. 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 44

AJ

6. lekce –Computers - uč. str. 14, 15,  P. S. str. 14, 15

MA

Uč.str. 33-36 písemné násobení

G - obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR –Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - uč. str. 21 - 25

 

Paliva – uč. 19 - 22

6.týden 8.10. - 12.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 23-27 E,e

Psaní uvolňovací cviky str. 30-35

MA

Uč. str. 20 – 21, obor do 5

PRV

 

 Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

 

2. lekce – School (procvičování slovní zásoby - školní pomůcky)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 30-31 vlastní jména

Čtení – denně hlasitě číst

MA

Uč. str. 17-21

G – úsečky

PRV

 

 Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 16, 17, 18, P. S. str. 7, 8

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 35-41 čeština a cizí jazyky

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

5. lekce – Numbers (uč. str. 12, 13, P. S. str. 12, 13)

MA

Uč. 25-30 procvičování násobení a dělení

G -

 

PRV

 

Domov – malé a velké obce – uč. 12, P.S. str. 14, 15

Naše vlast – ČR – uč. 13, P. S. 16, 17

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – uč. str. 26 – 27

Procvičování učiva – uč. 29 – 32

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 - 36

Sloh – str. 43, 44, 45 – jméno a přezdívky

AJ

 

MA

Uč. 27-29 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. 15 – 18, P. S. str. 17, 18

Povrch ČR – uč. 19

 

Rostliny a jejich části – uč. 15 - 17

  TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 30 - 35, P. S. str. 11, 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 43 - 44

AJ

5. lekce – The weather - uč. str. 12, 13,  P. S. str. 12, 13

MA

Horniny – uč. 17 - 19

VL

 

Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský kraj - uč. str. 19 - 21

 

Horniny – uč. 17 - 19

 

5.týden 1.10.-5.10. 2018

1.ročník

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 19-22 L l

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 17-20 číslo 4

+ - do 4

PRV

 

 Opakování – ve škole str. 9

Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

2. lekce – School (slovní zásoba- školní pomůcky)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-27 vlastní jména

Sloh – pozorně čteme

MA

Uč. str. 13-17odčítání desítek

G – modelování úsečky

PRV

 

 Opakování – Škola, P.S. str. 12,13

Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

2. lekce – Animals at school – uč. str. 14 – 16, P. S. str. 6, 7

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 27-31 tvary slov a slova příbuzná

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

4. lekce – Colours (uč. str. 10, 11, P. S. str. 10,11)

MA

Uč. 19-24 procvičování násobení a dělení

G -

PRV

Domov – malé a velké obce – uč. 10, 11, P.S. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Nauka o slově - uč. str. 21-27, PS 18,19

Sloh - str. 42, 43 - jména pořezdívky

AJ

 4. lekce – Číslovky do dvaceti, uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

MA

Uč. 22-25 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

ČR – demokratický stát - P. S. 9 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. 13 – 15, P. S. str. 12 - 17

Rostliny a jejich části – uč. str. 14, 15

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná, Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 25 - 31, P. S. str. 9, 10

AJ

4. lekce –Are the same? Přídavná jména, protiklady – uč. str. 10, 11,  P. S. str. 10, 11

MA

23-27 jednotky hmotnosti, převody

G - úhlopříčky

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 9 – 11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty – diamant, sůl kamenná – uč. str. 14 – 15

Horniny – uč. 16

 

4.týden 24.9.-27.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 14-17 A,a

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 13-16 větší, menší, je rovno, čísloa a číslice 3

+ - do 3

PRV

 

AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek.

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-22 abeceda

Sloh – pozorně se díváme kolem sebe

MA

Uč. str. 7-10 zozklad na desítky a jednotky

G - bod

PRV

 

 AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

18-21 souhlásky na konci slov

AJ

 3. lekce – My school bag(uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9)

MA

Uč. 14-18 x krát více a x krát méně

G - úsečka

PRV

 Opakování - škola – P.S. str. 9, 10, 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Jak se tvoří nová slova – uč. str. 17 - 20, P. S. 16

Sloh – plánování str. 28

AJ

 3. lekce – procvičování učiva

MA

Uč. 16-19 písemné násobení

G- přímky rovnoběžné

VL

 Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. 12 – 13, P. S. 9 - 12 

 Životní podmínky rostlin a živočichů v ČR – uč. str. 12 - 13

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Slovo a význam - uč. str. 20 - 27, P. S. str. 8, 9, 10

AJ

 3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8 – 9,  P. S. str. 8, 9

MA

Uč. 17-21 rovnice

G - úhel

VL

 Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 9 - 11

Nerosty – uč. str. 11 - 13

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

3.týden 17.9.-21.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 8-12 M.m

PS:  8-14

MA

Uč. Str. 11-14

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello (a teddy bear, What is your name? I am, I´m)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16

MA

Uč. Str. 3-7, počítání do 100

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello, animals!

Slovní zásoba – animals (a goat, a wolf, a mouse, a fox, a pig, a bear, a hare, a frog), a boy, a girl, Mrs

Uč.str. 8 – 11, P. S. str.4, 5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 14-17 vlastní jména, souhlásky

AJ

2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne) P. S. str. 7)

3. lekce – My school (uč. str. 8, P. S. str. 8)

MA

Uč. 9-13

G-bod, přímka

PRV

 

Cesta do školy – uč. str. 8, 9, P.S. str. 6, 7

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 13 – 14

Stavba slova – uč. str. 15 – 17, P. S. 13, 14

Sloh – plánování str. 27 - 28

AJ

3. lekce – Have you got a sister?

uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

Uč. 11-15 záměna činitelů

G- poloha přímek v rovině

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9

Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 12

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

0pakování učiva 4. ročníku (podstatná jm. , slovesa) uč. str. 13 – 17, P. S. str. 7, 8

Sloh – vzpomínáme na prázdniny, uč. str. 19

AJ

2. lekce – Who is who? – uč. str. 7, P. S. 7

3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8, P. S. str. 8

MA

Uč. 10-15 vlastnosti sčítání

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – uč. str. 10 - 11

 

2. týden 10.9.. – 14.9. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Ps 5-7, uvolňovací cviky

MA

 Str. 6-8, manipulace v oboru do 4

PRV

 

AJ

 1. lekce – Hello (pozdravy – hello, good morning, goodbye, bye), I am, I´m

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Str. 9-12, mateřský jazyk. ČT - denně hlasitě číst

MA

 Opakování a procvičování učiva 2.ročníku

PRV

 Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – uč. str. 6, 7, P.S. str. 5

AJ

 1. lekce – Hello animals (opakování slovní zásoby 1. ročníku – hello, good morning, bye, colours, numbers)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Str. 10-13 slabika, hláska

AJ

 2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne)

MA

 Str. 5-8 porovnávání čísel, vztahy o x více, méně

PRV

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 10 -14

 Sloh – vyprávění o prázdninách

AJ

 2. lekce – Who am I? (abeceda – spellinng), uč. str. 6, 7, P.S. str. 6, 7

MA

 Str. 7-10zaokrouhlování

G - poloha přímek v rovině

VL

 Orientace na mapě a v krajině – uč. str. 8, 9, P. S. str. 6, 7

 Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 0pakování učiva 4. ročníku, uč. str. 10 – 13

Sloh – vzpomínáme na prázdniny

AJ

 1. lekce – My letter – uč. str. 5, P.S. str. 5

2. lekce – Who is who? – uč. str. 6, P. S. 6

MA

 Str. 5-9 rozvinutý zápis čísel

G - trojúhelníková nerovnost

VL

 Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8- 10

 Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 9

 

 

 

 

 2017-2018

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

41. týden 11.6. – 15.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 Ve středu 13.6. ŠKOLNÍ VÝLET do Brtnice.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 112-116 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 29-32

MA

4 A. díl uč. s. - odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   léto na zahradě

 

AJ

 

Animals in a zoo (a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 149-151 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování učiva 2. roč.

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  opak - člověk

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (I like…, colour, read, a pram, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku - zaokrouhlování

G – polopřímky

PRV

 

Chraňme své zdraví i zdraví ostatních – uč. 72 – 75, P. S. – str. 64 – 67

Opakování učiva, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

Pohádka Red Riding Hood

MA

3 díl str.  procvičování učiva – písemné dělení a násobení

G – konstrukční úlohy

VL

 

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 – 57

Opakování, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 101

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 212-216 procvičování učiva 5. roč. – psaní s/z

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, závěrečná práce 11.6.

Anglické pohádky

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku – slovní úlohy

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země – rozvojové země

 

 

 Člověk a technika - kladka

 

 

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

 

39. týden 28.5. – 1.6. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 100-103 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 21-25 dě,tě,ně, di,ti,ni, dy,ty, ny

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 13-16 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   nakupování

 

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci, I have got …)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 140-143 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesný čas – procvičování, určování os.,č.,čas

Věta jednoduchá a souvětí

AJ

28.lekce – abeceda, hláskování

Pís.opakování 1.-25.lekce

MA

3.díl str. 52,53 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Jak rosteme a vyvíjíme se – uč. 65

Naše tělo – uč. str. 66, P. S. 58 – 60

Pečujeme o své zdraví – uč. str. 67

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá

AJ

28.lekce – opakování učiva 4.ročníku, hra

MA

3 díl str. 47,48 procvičování učiva

G – povrch krychle a kvádru

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– uč. str. 95 - 97, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (voda, potrava) – uč. str. 95 - 97

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 196-201 přímá a nepřímá řeč

            

AJ

27.lekce England, USA – poslech, čtení, video

MA

3.díl  str. 39-43 závisle

G – tělesa

VL

 

Kultura – zvyky, památky, instituce, masová kultura

 

 

 smyslová soustava, nervová soustava

 

 

 

 

 

38. týden 21.5. – 25.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 96-100 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 9-13 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Jdeme do divadla

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 136-139 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 25-28 násobení 9, SÚ

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto v lese

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Čas přítomný, budoucí a minulý – časování sloves, pravopis

AJ

27.lekce – projekt naše škola

MA

3.díl str. 50-52 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů – uč. str. 62, 63

Naše zdraví – uč. 64

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tři typy přímé řeči

AJ

27.lekce – nová slovní zásoba, poslech, čtení, otázky na cestu

MA

3 díl str. 46,49,50 procvičování učiva

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka – uč. str. 93 – 95, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (vzduch, teplo a světlo) – uč. str. 93 – 95

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 193-196 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – používání nepravidelných sloves - pokračování

MA

3.díl  str. 39-43 závisle a nezávisle proměnná

G – tělesa

VL

 

Uč. s. životní hodnoty, které si nekoupíme

 

 

Uč. s. 84 vylučovací soustava

 

 

 

37. týden 14.5. – 18.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 94,95 mě

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7-10 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Na výletě, mapa

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 131-133 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 24 dělení 8, SÚ

 G – čtverečková síť

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý, osoba 1.,2.,3., č.j., mn.

AJ

26.lekce – čas přítomný průběhový – procvičování ve 3.os.č.j.

MA

3.díl str. 47-49 písemné násobení jednociferným činitelem

G – geom. tělesa

PRV

 

Opakování - život v přírodě - P. S. str. 56, 57

Chráníme přírodu – uč. str. 62, 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzorce souvětí procvičování. Rozlišování věty jednoduché a souvětí.

Řeč přímá a nepřímá – úvod do učiva

AJ

26.lekce čas přítomný prostý a průběhový – procvičování vět

MA

3 díl str. 40-44 SÚ, zlomky - sčítání

G – grafický součet a rozdíl úsečky

VL

 

Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků – uč. str. 90 – 92, P. S. str. 47 - 50

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 93

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 190-191 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – seznámení s minulým časem vybraných nepravidelných sloves

MA

3.díl  str. 36-38 dělení  a násobení des. čísel

G – S krychle a kvádru

VL

 

Uč. s. 84 majetek a jeho vlastnictví

 

 

Uč. s. 82,83  trávicí soustava

 

 

 

 

35. týden 30.4. – 4.5. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 92 bě, pě, vě

Pís. č.4  str. 6-9  D

MA

1A. díl uč. s. 3-5

 

PRV

 

Uč. s.   Obec, kde žijeme

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 128,129 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 22,23 dělení 8, SÚ

 G –

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

I live in a big world (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa, zvratná slovesa, čas sloves

AJ

25.lekce – slovesa v průběhovém tvaru

MA

3.díl str.  44,45 písemné násobení jednociferným činitelem

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Bezobratlí živočichové - uč. str. 60

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování příčestí minulého u podmětu nevyjádřeného

Souvětí a vzorce souvětí

AJ

25.lekce – čas přítomný průběhový – čtení, poslech, používání ve větách

MA

3 díl str. 34-36 SÚ zlomky

G – jednotky obsahu

VL

 

Karel IV. – P. S. str. 43 – 45

Jan Hus – uč. str. 87 – 89, P. S. str. 46 - 47

 

Léto v přírodě – uč. str. 86 - 89

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 182,183 shoda podmětu a přísudkem

Sloh

              

AJ

Procvičování času minulého prostého ve větách oznamovacích, otázce a záporu

MA

3.díl  str. 30-32 dělení des. čísel

G –

VL

 

Uč. s. práva a svobody

 

 

Uč. s.  opakování celku člověk

 

 

 

34. týden 23.4. – 27.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 88-90 di-dy, ti-ty, ni-ny

Pís. č.4 1-5 L, ch,Ch

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

4. díl uč.

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 123-127 mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 21 násobení 8, SÚ

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

Happy Easter (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o podst.jménech, určování pád, číslo, rod

Sloh – popis postavy

AJ

24.lekce – My pet – procvičování učiva

MA

3.díl str.  38-43 Jednotky času

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Stavba těla živočichů – obratlovci - uč. str. 58 - 59, P. S. str. 52

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Shoda podmětu s přísudkem

Sloh Pověst O sv.Václavovi

AJ

24.lekce – procvičování používání přítomného času prostého ve 3.osobě č.j.

MA

3 díl str. 29-33 nerovnice, zlomky

G – obsah čtverce

VL

 

České království – P. S. 40 – 43

Karel IV. – uč. str. 84 – 86, P. S. str. 43 - 45

 

Význam živočichů pro člověka – uč. str. 83 - 85

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 177-181 přísudek slovesný a přísudek jmenný

Sloh popis zvířete

              

AJ

25.lekce –minulý čas pravidelných sloves, slovní zásoba, pravopis

MA

3.díl  str. 27-31 dělení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač. 10,100

G – jednotky obsahu, S složitějších obrazců

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

 

33. týden 16.4. – 20.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 84-88 ď,ť,ň, dě, tě, ně

Pís. č.3  37-40 K, E

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (upevňování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 119 – 122 bě, pě, vě,mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 20,21 násobení 8

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 54,55 domácí ptáci

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Určování kategorií pád, číslo, rod u podst.jmen

AJ

24.lekce Moje zvířátko – jednoduché texty, popis zvířátka, sloveso can

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Živočichové – společné znaky živočichů - uč. str. 56 - 57, P. S. str. 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky příčestí minulého rod ženský

AJ

24.lekce – čas přítomný prostá – 3.osoba č.j., nácvik otázky a krátké odpovědi

MA

3 díl str. 24-26 složené slovní úlohy

G – obsah čtverce

VL

 

České království – uč. str. 81 – 83, P. S. 40 - 43

 

Neživá příroda – vlastnosti látek

Význam rostlin pro člověka – uč. str. 79 - 82

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 171 – 175 základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

              

AJ

Minulý čas slovesa have (I had a fish.)

MA

3.díl  str. 20-26 násobení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač.

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

9.4. – 13.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků 32.týden

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 80-83 G,g

Pís. č.3  32-36 Ř,ř

MA

3. díl uč. s. 25-28 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  jaro pokrač.

AJ

 

Birthday (nová slovní zásoba – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 115-118 písmeno2, dě, tě, ně

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 19  procvičování učiva

 G –

PRV

 

Uč. s.  jaro, opak, pokrač.

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pádové otázky, určování pádů podst.jmen

AJ

23.lekce zelenina – slovní zásoba, množné číslo, zdravý týden

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 52 – 53, P. S. str. 49 - 50

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podmět několikanásobný, shoda přísudku s podmětem – úvod do učiva

AJ

23.lekce Danův den – čas přítomný prostý, režim dne, poslech, čtení textu

MA

3 díl str. 22-26 slovní úlohy složené

G – obsah odélníka

VL

 

Počátky českého státu - P. S. – 38 – 40

Čtvrtletní písemná práce

 

Neživá příroda – uč. str. 78 - 79

Čtvrtletní písemná práce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 164-166 Věta, základní skladební dvojice

Sloh               

AJ

23.lekce čas minulý prostý, otázky a odpovědi

MA

3.díl  str. 16-19 sčítání a odčítání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti

 

Uč. s.  70,71 Kostra- opora těla

 

31. týden 2.4. – 6.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 77,78 F,f

Pís. č.3  28-31 ž,Ž,č,Č

MA

3. díl uč. s. 23-25 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 orientace v časese

AJ

 

Birthday (seznámení s novou slovní zásobou – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 109-112 píšeme dopis, pravopisná cvičení

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 16-18 dělení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 54 domácí zvířata

 

 

AJ

 

Happy Easter  (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména, číslo a rod podst.jmen, str. 156-160

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl str.  29-30  pamětné násobení s použití rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Opakování – rostliny

 Části kvetoucích rostlin – uč. str. 50 – 51

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, podmět a přísudek, podmět nevyjádřený

Str.158-162

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3 díl str. 18-21 přímá úměrnost

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Počátky českého státu – uč. 79 – 81, P.S. – 38 - 40

 

Neživá příroda – uč. str. 76 - 77

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 159-164 Věta

Sloh               

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl  str. 12-15 zlomky

VL

 

Uč. s. obnovení demokracie

 

Uč. s.  člověk

 

30. týden 26.3 – 30.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 74-75 svátek maminek

Pís. č.3  25-28 B,č

MA

3. díl uč. s. 18-23 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 Velikonoce

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 107-108 vlastní jmena měst, řek, obcí, hor, řek

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 14-15 násobení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 52 hospodářská zvířata

 

 

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích

AJ

22.lekce Ovoce Fruit - používání množného čísla

MA

3.díl str.  27-28 násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Léto na poli – uč. str. 48 - 49

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa

AJ

22.lekce opakování učiva

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Hodina nebude.

 

Jaro v přírodě – uč. str. 72 - 75

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 154-158 slovesa – způsob rozkazovací, podmiňovací

Sloh-  vypravování                

AJ

21.lekce – čas budoucí prostý

MA

3.díl  str.  7-11 porovnávání úhlů, osa úhlu, aritmetický průměr

VL

 

Uč. s. 74-76 období vlády jedné strany

 

Uč. s.  opakování  třídění živočichů

 

 

 

 

29. týden 19.3 – 23.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 69-73 Ch, ch

Pís. č.3  20-24 H,T

MA

3. díl uč. s. 16-21 vztahy o x více o x méně, 1 metr

PRV

 

Uč. s.  49,50 stromy a keře na jaře, jaro na statku

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 103 - 106 měkké a tvrdé souhlásky procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 11-14 dělení 6

 G – rýsování polopřímek

PRV

 

Uč. s. 50,51 jarní les, ptáci a jejich hnízda

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

AJ

21.lekce – nakupování, názvy potravin, a-some

MA

3.díl str.  22-26, násobení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Užitkové rostliny – uč. str. 45 – 47, P. S. str. 48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa a jeich způsob – oznamvocací, podmiňovací a rozkazovací

AJ

21.lekceOvoce, číslovky do 100

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin  - P. S. str. 37,

Velkomoravská říše – uč. str. 77 – 78, P. S. str. 38

 

Živočichové vod a bažin – uč. str. 69 – 71,

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 145-148 sloves

Sloh-                    „

AJ

20.lekce – How much is it, nakupování, rozhovor, cizokrajná zvířata

MA

3.díl  str.  3-6 opak. des. čísel

G- povrch kvádru, krychle

VL

 

Uč. s.  2. světová válka

 

Uč. s.  obojživelníci, ptáci, plazi, savci

 

 

 

27. týden 5.3 – 9.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 61-63 Č,č

Pís. č.3  10-13 ou, eu, c

MA

3. díl uč. s. 8 – 12 sčítání do 20

PRV

 

Uč. s.  44-46 Jaro - mláďata

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 95-99 měkké a tvrdé souhlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 5-8 dělení 5

  

PRV

 

Uč. s. 46-47 části kvetoucí rostliny

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm – nová slovní zásoba (a cow, a pig, a cat, a sheep…)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – přídavná jména

AJ

20.lekce – Dny v týdnu, věty typu I play tennis on Monday.

MA

3.díl str.  8-9 dělení se zbytkem

G – konstrukční úlohy

PRV

 

Rostliny – kvetoucí a nekvetoucí, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 40 - 41, P. S. str. 46, 47

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – časování, určování slovesných kategorií

AJ

20.lekce – Pojďme vařit (jednoduchý recept, pokyny při vaření)

MA

3 díl str.  3-6 opakování, čísla do 1M

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - P. S. str. 34 – 36

Staří Slované – uč. str. 72 – 74 (P. S. str. 36 – 37)

 

Živočichové na poli – uč. 63 - 65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 133-137 číslovky

Sloh- článek do časopisu

AJ

19.lekce – hospodářská zvířata (nová slovní zásoba, stupňování přídavných jmen)

MA

2.díl  str.  50-54 odčítání des. čísel

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 69-71 Protektorát Čechy a Morava

 

Uč. s.  60-62 Rostliny třídění organismů

 

25. týden 19.2. – 23.2. 2018– týdenní plány jenotlivých ročníků

 

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 56-60 B,b

Pís. č.3  5-7  R

MA

3. díl uč. s. 5-8 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…, Give me …, please…)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 92-95 souhlásky, slabikotvorné    l, r

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 3-5 násobení 5

  

PRV

 

Uč. s. prevence úrazů

 

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva, slovní druhy – podstatná jména

AJ

19.lekce Oděvy (I am wearing..)

MA

3.díl str.  3-7 dělení se zbytkem

G - polopřínka

PRV

 

Rostliny – společné znaky rostlin – uč. str. 38 – 39, P. S. str. 44

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str. 132-135

Sloh Bílá paní

AJ

19.lekce – poslech, čtení, překlad, otázky se slovesem can

MA

2 díl str.  51-56 opakování

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli, Živočichové na poli – uč. 62 - 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 130-132 opakování - zájmena

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

18.lekce – povolání

Testování 5.ročníku

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. testování kalibro

 

Uč. s.  testování kalibro

 

 

 

 

24. týden 12.2. – 16.2. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 51-54 H,h

Pís. č.3 r

MA

3. díl uč. s. 1-3 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny, rodinné oslavy

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 88-91 Hlásky - samohlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 1-3

  

PRV

 

Uč. s. minulost, přítomnost, budoucnost

ČR - opakování

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party (nová slovní zásoba-a buisciut, a doughnut, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Význam slova – Slovo a skutečnost str.116-120

Sloh Pracujeme s psaným textem

Slovní druhy – úvod do učiva

AJ

18.lekce – Moje tělo

-nácvik nové slovní zásoby, píseň head and shoulders

MA

2.díl Str. 51-54 výpočet části z velku

G –  kružnice

PRV

 

Život v přírodě – Živé organismy – Houby – uč. str. 36 – 37, P. S. str. 45

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky podstatných jmen, vzory podst.jmen – procvičování

Sloh Návštěva zámku str.128-132

AJ

Opakování 17.lekce

18.lekce – otázky a odpovědi, moje adresa

MA

2 díl Str.  48-50 jednotky objemu času

G – osově souměrné útvary

VL

 

Jak měříme čas a poznáváme dějiny - uč. str. 66 - 69, P. S. str. 33 - 34

 

Zima v přírodě – uč. str. 56 – 57

Rostliny na poli – uč. 59 - 61

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 124-127 skloňování zájmen

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

17.lekce What ´s the date? – datum, řadové číslovky, opakování ročních období, předložky in, on, at

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 63-64 1. světová válka

 

Uč. s. Bakterie, sinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 30.07.2019 v 17:14       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz