Velikost textu:

Plán práce

Plány práce - týdenní plány

 

Plán_práce_školni_rok 2019-2020 (DOCX 49.14 kB)

Zařazení akcí ve školním roce 2019-20 (DOCX 17.65 kB

PŘÍLOHA PLÁNU PRÁCE (DOCX 14.57 kB  

Zařazení akcí ve školním roce 2018 - 2019 (DOCX 20.48 kB) 

Plán_prace_skolni_rok 2018-2019 (DOCX 40.89 kB)

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

2020 – týdenní plány jednotlivých ročníkůTÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 21. týden 20.1.-24.1.2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 29-31

Písanka 30-33

MA

Uč. 21-24 obor do 10

PRV

 

Lidské tělo 39, Péče o tělo 40, pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 66-69 slova protikladná, synonyma

MA

Uč. 17-19 dělení 2

PRV

 

Nemoc a úraz uč. 38, p.s. 46; Naše zdraví uč. 39, p.s. 47; pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 111)

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 – 105

Vyjmenovaná slova po Z – uč. str. 106 - 107

AJ

 16. lekce: My T-shirt (popisujeme oblečení), uč. 34, 35, P. S. str. 34, 35

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 25-28 Jednotky hmotnosti a objemu; G- obdélník

Pololetní písemná práce

PRV

 

 Podmínky života na Zemi –Voda – P. S. str. 36

 Vzduch, půda uč. str. 30, P. S. str. 37, 38

Pololetní písemná práce (22. 1.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Já jsem já – uč. str. 26 - 29

Podstatná jména – číslo – uč. str. 91, 92, rod – uč. str. 92 – 94, opakování – uč. str. 98 - 100

AJ

 15. lekce: Rob´s computer (přivlastňovací pád, sloveso can) uč. str. 32, 33, P. S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 24-27 procvičování a opakování; G- rýsujeme trojúhelník

Pololetní písemná práce

VL

 

 Kraje ČR – Jihomoravský kraj – uč. str. 58 -60, Zlínský kraj – uč. str. 60 – 62

Pololetní test (23. 1.)

 

 Živočichové v lese – ptáci, hadi, ještěrky, hmyz - uč. str. 46 – 49

Pololetní test (22. 1.)

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Seznámení – uč. str. 4 - 7
Procvičování a opakování učiva – uč. str. 97, 98

Přídavná jména – uč. str. 99 - 102

AJ

 15. lekce: What´s on TV? (hovoříme o TV programech) uč. str. 32, 33, P.S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 22-25 Počítání s velkými čísly; G- převádění jednotek obsahu

Pololetní písemná práce

VL

 

 Vznik Rakouska-Uherska – uč. str. 61 - 62, P. S. str. 40 – 41

Pololetní test (23. 1.)

 

 Rozmanitost podmínek života na Zemi – teplý pás, mírný pás - uč. str. 46 - 48

 20. týden  13. 1. – 17. 1. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář str. 25-28 Z,z

Písanka str. 26-30 z

MA

Uč. str. 13-16 obor do 9

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč.str.  61-65 Slovo – význam slov

Čtení -  denně hlasitě číst

MA

Uč. Str. 11-14 příprava na násobení

G – úsečka dané délky

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 110 - 111)

Vyjmenovaná slova po S – uč. str. 99/3, 100

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 - 103

AJ

14. lekce: My toys (pokyny při hře s míčem) Uč. str. 31

15. lekce: Where is the ball? (umístění předmětu, předložky in, on), uč. 32, 33, P. S. str. 32, 33

MA

 

PRV

 

Svět kolem nás, lidské výtvory, zboží – uč. str. 26, P. S. str. 34

Země je kulatá – uč. str. 27, Podmínky života na Zemi – uč. str. 28, Voda – uč. str. 29, P. S. str. 35, 36

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Spolužáci – uč. str. 97, 98

Podstatná jména – pád uč. str. 88 – 89, P. S. str. 30, 31, číslo – uč. str. 90 – 92, P.S. str. 29, rod – uč. str. 92 – 94, P. S. str. 28

AJ

13. lekce: My new crayons (vazba Is/Are there….?, or) str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – opakování, uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Kraje ČR – Pardubický kraj, kraj Vysočina  – uč. str. 55 - 58

 

Rostliny v lese – houby - uč. str. 42

Živočichové v lese – uč. str. 43 - 45

 

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Učíme se, jak se učit – uč. str. 113 - 114

Skloňování podstatných jmen rodu středního – uč. str. 91 , P. S. str. 26

Procvičování a opakování učiva – uč. str. 95 - 98

AJ

13. lekce: I´d like it (vyjádření přání) , str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí – uč. str. 58 – 60, P. S. str. 38 - 39

 

Počasí a podnebí – uč. str. 40- 43

Rozmanitost podmínek života na Zemi – uč. str. 44 - 45

 

 

15. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 17,18, N,n

Písanka s. 14-17 U,y

MA

Uč. 7-10 číslo 8

PRV

 

Zimní počasí 30; Blíží se vánoce 32

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo    

Čt/Ps

Uč. 50,51 věta tázací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 7-9, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Zvířata v zimě P.S. 41; Zimní zahrada Uč. 33

AJ

 

4. lekce – Christmas time (prověřování slovní zásoby) – uč. str. 32, 33, P. S. str. 15, 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Slušné chování (uč. str. 93 - 94)

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 – 89

AJ

Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? (představujeme svoji rodinu) Uč. str. 25, P. S. str. 25

MA

Uč. 12-16 pamětné sčítání a odčítání do 1000

G- trojúhelník

 

PRV

 

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29, 30, 31

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Noviny, časopisy, reklama – uč. str. 79 - 82

Slovní druhy – uč. str. 72 - 76, P. S. str. 25

 

AJ

11. lekce: Kim is ill (hovoříme o nemoci, kladné a záporné stažené tvary slovesa být) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 10-14 zaokrouhlování čísel

G- obdélník,čtverec

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský kraj  – uč. str. 48 - 50

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (bělásek) - uč. str. 33 – 34

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 35

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Jak trávíme volný čas – uč. str. 94 -95

Podstatná jména (pád, číslo, rod) – uč. str. 74 - 79, P. S. str. 21

AJ

11. lekce: What time? (určování časových údajů) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 8, 13, P.S. 30, 31 Jednotky obsahu, obsah čtverce a obdelníku

G- jednotky obsahu

VL

 

Národní obrození – uč. 51 – 53, P. S. str. 32 – 33

Revoluční rok 1848 – uč. str. 53 – 55

 

Země a roční období – uč. str. 34 – 35

Země ve vzdušném obalu – uč. str. 35 - 36

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

14. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slbabikář 15-17, Y y

Písanka s. 10 – 14 y, P

MA

Uč. 4-7

PRV

 

Uč. Slavíme Mikuláše 31; V zimě – okénko do zimní přírody 28-29

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 48-51 věta rozkazovací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 5-8, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Svátek sv. Mikuláše uč. 34; Zvířata v zimě uč. 32, p.s. 41

AJ

 

4. lekce – Christmas time (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 32, P. S. str. 14/3, 17/6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: V knihovně (uč. str. 82)

Opakování – B, L uč. str. 83 – 85

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 - 87

AJ

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23, Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? Uč. str. 24, P. S. str. 24

MA

Uč. 6-11 Porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání

G- rovina-rovinné útvary

PRV

 

Určování času, opakování - povolání

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, emoce

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná–zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 22, 23 , 24, opakování – uč. str. 68 - 71

AJ

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být) uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

11. lekce: Kim is ill

MA

Uč. 6-9 Porovnávání čísel

G- rovnoběžky a kolmice

VL

 

Kraje ČR – Středočeský, Jihočeský kraj  – uč. str. 45 - 47

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (ježek, včela, bělásek) - uč. str. 32 - 34

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

13. týden  25. 11. – 29. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 11-13 J j

Písanka č. 2. 5-9 s. J,j,I

MA

Uč. 2.díl učebnice. Str. 1-4. Obor do 7

PRV

 

Uč. 26-27 Pomoc v domácnosti; Opakování

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (seznámení se slovní zásobou)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 47 -49 Druhy vět. Věta oznamovací

Čtení:  denně hlasitě číst

MA

Uč. Počítání v oboru do 100 ,3-5 str.

PRV

 

P.S. 22-23 Ovoce a zelenina

AJ

 

3. lekce – My family and my friends - uč. str. 29, P. S. str. 13/ 8

4. lekce – Christmas time (seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 30, 31, P. S. str. 14

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, Sloh: V knihovně (uč. str. 80 – 82)

Vyjmenovaná slova L – uč. str. 77 – 80

Opakování – B, L uč. str. 83 - 85

AJ

9. lekce: What is it? (umět se zeptat na neznámou věc, neurčitý člen a/an)

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

MA

Uč. 57-59 opakování učiva

Uč. díl II. 3-5 Přirozená čísla v oberu do tisíce

PRV

 

Určování času

Co nás baví, povolání uč. str. 20 – 21, P. S. str. 26 - 27

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Omluva

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná– sy – sý – uč. str. 59 – 60, vy – vý – uč. str. 61 – 62, zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 21

AJ

9. lekce: How many cars are there? (tvoření množ. čís. podst. jm.), uč. str. 20, 21, P. S. 21

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být)

MA

Uč. 56 opakování geometrie

Uč. II. Díl 3-5 čísla větší než 10 000

VL

 

Cestujeme po ČR – uč. str. 39 – 42, P. S. str. 28 – 30

Kraje ČR – Hlavní město Praha – uč. str. 43 - 44

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 32

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

11. týden  11. 11. – 15. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář: 3-6s. opakování M,L,S

Písanka 19-22s. A, p, s

MA

Uč. 28-30 sčítání do 6, rozklad čísel

PRV

 

Uč. 21 Máme miminko; Uč. 22 V rodině

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby, This is a …, Yes. No.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 41-44 Věta , slovo, melodie věty

MA

Uč. 29-32 písemné odčítání a sčítání

PRV

 

Uč. 19, p.s.20 Ryby, Stěhovavý ptáci; Uč.22, p.s. 22 Zelenina

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (přídavná jména- small, big, sad , happy, young, old, friendly, nice, zájmena – me, your) uč. str. 23, 26, P. S. str. 12

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Posloupnost činností uč. str. 67 - 69

Opakování učiva – uč. str. 71

Obojetné souhlásky – uč. str. 73

Vyjmenovaná slova B – uč. str. 74 - 75

AJ

8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

MA

Uč. 47-50 písemné odčítání dvojciferných čísel

1. čtvrtletní písemná práce

PRV

 

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19, P. S. str. 22

Péče o životní prostředí – P. S. str. 23

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 66 - 67

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (ly – lý) – uč. str. 53 – 55, my – mý – uč. str. 55 – 57, P. S. str. 20

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision-opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

Uč. 46-49 Násobení a dělení z paměti, písemné dělení;

G- kolmé a rovnoběžné přímky;

1. čtvrtletní písemná práce

VL

 

Nerostné suroviny a průmysl v ČR– uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (práce s ukázkou z knihy Malý princ) – uč. str. 60 - 61

Vyjmenovaná slova (my – mý, py – pý, sy – sý, vy – vý) – uč. str. 51 – 56, P. S. str. 12, 13, 14

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision – opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

 

VL

 

ČR jako součást Evropy – uč. str. 33 - 35, P. S. str. 17 – 19

Slovensko – uč. str. 35 – 37, P. S. str. 20 - 21

 

Slunce a sluneční soustava – uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

10. týden  4. 11. – 8. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 43-48 I,i

Písanka 14-18 a, s o

MA

Uč. 26 – 30 obor do 6

PRV

 

 Uč. 20 Moje rodina; Uč. 21 Máme miminko;

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 35-39 opakování a procvičování psaní velkých písmen u jmen, na začátku věty. Řazení podle abecedy

MA

Uč. 24-28 příklady typu 35+4

G - přímka

PRV

 

 Uč.18 -19, P.S.21 Podzimní rybník; Ryby; Stěhovavý ptáci;

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (opakování - rodina, seznámení s novou slovní zásobou) uč. str. 22, 23, 24, 25, P. S. str. 10/2, 11/3

  

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Reklama uč. str. 55 - 57                   

Řazení slov podle abecedy – uč. str. 61 - 66

AJ

Test – 1. - 6. lekce

 8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

7. lekce: How old are you? ( počítáme do 12, ptáme se na věk) – uč. str. 16, P. S. str. 16

MA

 

Uč. 42-45 písemné sčítání dvojciferných čísel

G- opakování

PRV

 

Orientace v krajině - uč. str. 18, P. S. str. 22

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 64 - 65

Procvičování - abeceda – uč. str. 47

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (by – bý) – uč. str. 49 - 52

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč. 40-44 Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání;

G- rýsování rovnoběžek daným bodem;

VL

 

Půda a zemědělství ČR – P. S. str. 22 – 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Živočichové a stavba jejich těla (kur domácí, žížala obecná) – uč. str. 20 - 21

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (prosté vyprávění) – uč. str. 59 - 60

Vyjmenovaná slova – uč. str. 48 - 52

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč 40-43 Čtení z diagramu, přímá úměrnost, rovnice s mezi výpočtem;

 

 

VL

 

Kraje ČR – Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský) – uč. str. 30 - 32, P. S. str. 16/31 – 34, 17/35 - 42

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – upevňování a prověřování učiva

Člověk – Země – vesmír – uč. str. 23 - 24

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč. 

8. týden  21. 10. – 25. 10. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 36-40 P p, U u

Ps 7 – 11 m, me, le, u,ú,ů. i,í

MA

Uč. 23-27, číselné osy

PRV

 

Uč. 16-17 Podzim na zahradě a na poli.

AJ

 

2. lekce – School – Škola (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 32-35 abeceda, řazení

Sloh – jak spolu mluvíme

MA

Uč. 18-21 sčítání typu 80+6

G - úsečka

PRV

 

Uč.12-13; P.s.20  Houby; Význam lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (prověřování slovní zásoby, uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 9/7, 9, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 38

Souhlásky uvnitř slov (v – f, z – s, ž – š, h – ch – uč. str. 50 – 54

Opakování uč. str. 57 - 60

AJ

6. lekce: My classroom (umět pojmenovat předměty ve třídě) – uč. str.  14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. 35-38 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G- vzájemná poloha dvou přímek v rovině

PRV

 

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

Krajina v okolí domova uč. str. 15, P. S. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 45

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 36 – 38

Psaní slov cizího původu – uč. str. 38 - 40

AJ

6. lekce: My birthday – (umět popřát k narozeninám, představit svoji rodinu a kamarády) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Porovnávání čísel; Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

G- rýsování kolmic daným bodem

VL

 

Povrch České republiky – uč. str. 19 – 22, P. S. 20

Řeky, jezera a rybníky ČR – uč. str. 23 – 26, P. S. str. 20 - 21

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 19 – 21;

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu

Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 – 40

Přípony – uč.str. 40 – 42

AJ

6. lekce: Computers (hovoříme o významu počítačů a dovednosti je používat) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Jednotky času

G – obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR – Liberecký kraj, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15 – 16/23 - 30

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – uč. str. 19 - 22

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

7. týden  14. 10. – 18. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 31-35 S,s.

Písanka 2 – 6 : e,l,m.

MA

Uč. 20-23 obor do 5

PRV

 

 Uč. 14-15 Živočichové na podzim; Podzim v sadu

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, pokyny listen, sing, come here, please)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-31 jména zvířat

MA

Uč. 16-19 počítání desítek

PRV

 

 Uč. 10-11, p.s. 17-19 Stromy a keře v lese a u lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, pokyny, uč. str. 17, 18, 19, P. S. str. 8/6, 7/5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                         

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 37, 38

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 43 - 48

AJ

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str.  13, P. S. str. 13

MA

 

Uč. 28-32 násobení a dělení 2,3,4,5; sčítání a odčítání dvojciferným číslem

G-polopřímky modelování

PRV

 

Naše vlast – uč. str. 13, P. S. str. 16, 17

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 43 - 44

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 30 – 32, písemka

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 33 - 36

AJ

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 29-32 čísla do 10 000

G- rýsování kolmic

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17 – 18

Povrch České republiky – uč. str. 19, 20, P. S. str. 19

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 17 - 18

 

                                                                                                                                                                                                                                               

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 44

Předpony a předložky – uč. str. 35 -36, Psaní předpon s-, z-, vz- uč. str. 36 – 38, Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 - 39

AJ

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč. 30-34 písemné násobení a dělení

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj – uč. str. 22 - 26

P. S. str. 15

 

Horniny (usazené, přeměněné) – uč. str. 17 - 19

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

6. týden  7. 10. – 11. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 25-29 S,s

Pís. 28-35

MA

Uč. 17-19+ - v oboru 4

PRV

 

 Uč. 12-13 Barvy podzimu; Podzimní počasí

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, What is this? This is a….)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 22-24 vlastní jména osob, zvířat

MA

Uč. 10-14 + - desítek

PRV

 

 Uč. 8-9; p.s. 14-16 Podzim v lese

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, neurčitý člen a, an, What is it? I is/ It´s not…) – uč. str. 16, 18, P. S. str. 6/3, 7/4, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 36 – 37

Čeština a cizí jazyky – uč. str. 35 – 36

Opakování učiva – uč. str. 39 – 41

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 42 - 44

AJ

4. lekce: Colours (ověřování učiva)

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 24-27 procvičování násobení a dělení, pořadí početních operací

G-polopřímka

PRV

 

Velké obce, Praha – uč. str. 11 – 12, P. S. str. 12, 13, 14, 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 42 – 43

Předpona vy-, ob- a v-, psaní ú po předponách – uč. str. 24 - 27

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 29 - 32

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 25-28 písemné dělení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Členění ČR a její řízení – P. S. str. 12 – 16

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17

 

Rostliny a jejich části – uč. str. 14 - 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 42 – 43

Tvoření slov a jejich stavba – uč. str. 28 - 35

P. S. str. 10/2, 5/3

AJ

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč.25-29 vlastnosti násobení, jednotky hmotnosti

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

ČR – co už víme – P. S. str. 11 – 13

Kraje ČR – Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj – uč. str. 19 – 22

P. S. str. 14

 

Horniny (vyvřelé) – uč. str. 16

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

5. týden  30. 9. – 4. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 20-23 L,l

Ps 22-25

MA

Uč. 14-16 čislice 3, počítání v oboru do 3

PRV

 

Na podzim – okénko do podzimní přírody 10-11

AJ

 

2. lekce – School – Škola (seznámení se slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-23 abeceda

Čt: denně hlasitě číst

MA

Uč. 8-11 sčítání desítek

G – druhy čar

PRV

 

Dopravní prostředky p.s.11 , Opakování škola p.s.12-13

AJ

 

1. lekce – Hello animals (prověřování učiva)

2. lekce – Animals at school (seznámení se slovní zásobou, neurčitý člen a, an) – uč. str. 14, 16, P. S. str. 6/1, 2, 3, 7/4

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – větný celek – uč. str. 25 – 27

Tvary slov a slova příbuzná – uč. str. 31 – 33

Spisovnost a nespisovnost – uč. str. 34 - 35

AJ

3. lekce: My school bag (prověřování učiva)

4. lekce: Colours – uč. str. 10 ,11, P. S. str. 10, 11 (umět pojmenovat barvy)

MA

Uč. 20-23 opakování násobení 1-8, vztahy x krát méně, x krát více

G-úsečka

PRV

 

Cesta do školy – P. S. str. 9

Opakování – P. S. str. 10, 11, test

Domov – obec – malé obce – uč. str. 10

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – Jak se tvoří nová slova (předponová a příponová část) - uč. str. 19 – 20

Jak píšeme některé předpony a předložky – uč. str. 21 – 23

P.S. str. 18, 19

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – P. S. str. 10 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 12 - 16

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 23 – 25

Slova citově zabarvená – uč. str. 25 – 26

Slova spisovná a nespisovná – uč. str. 27 – 28

P. S. str. 9

AJ

3. lekce: Better or worse? (prověřování učiva)

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 10 -11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty (křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 – 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

4. týden  23. 9. – 27. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 17-20, slabika MA; hláska písmeno L,l

Psaní 16-22

MA

Uč. 13-15, znaménka:  < ; = ; > ; +

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 16-19, abeceda, skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

MA

Uč. 7-10 rozkladd čísel na desítky a jednotky

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 10 - 13, P. S. str. 4, 5

(I´m …/I´m not….What´s this? It´s ….)

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –souhlásky na konci slova, věta jednoduchá, větný celek – uč. str. 21 – 27

Sloh: etická výchova – pozdrav, oslovení

AJ

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8, 9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

Uč. 16-19 násobení, dělení v oboru malé násobilky

G – úsečka, opakování zásad rýsování

PRV

Cesta do školy – str. 8, 9, P. S. str. 7 - 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

P. S. str. 4, 11, 12

Nauka o slově – stavba slova – jak se tvoří nová slova (slova příbuzná, kořen, předpona, příponová část) - uč. str. 17 – 20

AJ

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

(Ptáme se na věk, jména osob)

MA

Uč. 16-19 dělení se zbytkem, příklady se závorkami

G – vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky

VL

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 10 - 12

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 17 – 18 (VJ, S, přímá a nepřímá řeč), P. S. str. 5, 7

Slovo a význam – Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, Synonyma, antonyma, Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 20 - 23

AJ

3. lekce: Better or worse? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

(porovnávání kvality, žádáme o zapůjčení škol. pomůcky, prosba, poděkování)

MA

Uč. 16-19 procvičování násobení a dělení; jednotky délky;

 

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 - 15, P. S. str. 9 - 11

 

Nerosty (zlato, stříbro, železné rudy, křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 - 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

3. týden  16. 9. – 20. 9. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 12-15 M,m

Ps  12-17

MA

Uč. 10-13, manipulace v oboru do 5

PRV

 Uč. 8,9 Cesta do školy, opakování škola

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16 skupiny di-dy, ti-ty,ni-ny

MA

Uč. 4-7 počítání do 100

PRV

 PS 8,9, Cesta do školy, Život ve škole

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 8 - 11, P. S. str. 3 – 4

(slovní zásoba, I´m …/I´m not….)

  TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –slabikotvorné r,l, rozdělení souhlásek, psaní i/y, vlastní jména, písmeno ě – uč. str. 14 - 20

AJ

2. lekce: Good morning, str. P. S. str. 7

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8,9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

 

PRV

Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – str. 7, P. S. str. 5, 6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 13 - 14, P. S. str. 4, 11

(slovesa, podstatná jména, věta)

Nauka o slově – stavba slova (slova příbuzná, kořen) - uč. str. 15- 16

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7 (procvičování hláskování)

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

 Uč. 12-14 slovní úlohy, příklady se závorkami

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

Naše vlast – uč. str. 10 – 11, P. S. str. 9

 

Živá a neživá příroda (půda, živiny) – uč. str. 9

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 13 – 17 (podstatná jm. – rod, vzory-skloňování, přídavná jm., zájmena, číslovky, slovesa, VJ, S), P. S. str. 5, 7

AJ

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

 Uč. 12-14 příklady se závorkami, převody jednotek, slovní úlohy

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 - 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – vznik, ochrana – uč. str. 10 - 11

 2. týden  9. 9. – 13. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 ŽA 6-11

Ps - uvolňovací cviky

MA

 Uč. 4-8

PRV

 Škola-o přestávce uč 6; Poznáváme školu uč 7

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 12,13 mateřský jazyk, cizí jazyky

MA

Uč. 1-4 sčítání a odčítání do 20 s přechodem

G – geometrické tvary

PRV

 

Škola- oblíbený koutek ve škole p.s. 7; Naše škola p.s. 8

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 6 – 9, P. S. str. 2 - 4

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – význam slov, slabika, hláska a písmeno – uč. str. 9 - 15

AJ

1. lekce: Hello, str. 4, 5, P. S. str. 5

2. lekce: Good morning, str. 6, 7, P. S. str. 6

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 2. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování bod,přímka

PRV

 

Opakování učiva 2. roč. – dopravní výchova, rostliny, zvířata - uč. str. 6

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 4, 11

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 3. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování vzájemná poloha dvou přímek

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

 

Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 9 – 14, P. S. str. 5, 6, 7

AJ

1. lekce: My letter – uč. str. 5, P. S. str .4/3, 5

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 7-11 procvičování sčítání, odčítání;

G-opakování bod, přímka, úsečka, rovina

VL

 

Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8 – 10, P. S. str. 5, 6, 7

 

Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 8

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Lidské vlastnosti – str. 64 – 66

Vyjmenovaná slova (by – bý, ly - lý) uč. 50 - 54, P. S. str. 21, 22

AJ

8. lekce – Opakování, uč. str. 19, P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč. Str.46-48 písemné násobení

G – kolmice, rovnoběžky

VL

 

Půda a zemědělství – uč. 29 - 31, P.S. str. 22, 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. 31 - 32

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 21

Podzim v přírodě – uč. str. 23 - 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Pečujeme o zvířátko – str. 59- 60

P. S. str. 14, 17

Vyjmenovaná slova – str. 49 - 53

AJ

8. lekce – Opakování - uč. str. 18- 19,  P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč.str.42-45 rovnice

G – souřadnice bodů

VL

 

Kraje ČR – Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský – uč. str. 31 - 32, P. S. str. 17

 

Hvězdy – souhvězdí – galaxie – uč. 25 - 26

 

8. týden 22.10. – 26.10. 2018

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 34-37 O,P,p

Psaní 9 – 12 u,ú,ů

MA

Uč. 24 obor do 5 ,procvičování

 

PRV

 

Živočichové na podzim str. 14, Podzim na zahradě str. 16

AJ

 

2. lekce – School (opakování), Halloween

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 33-35 abeceda, řazení podle abecedy

Sloh: jak se mi líbil preventivní progeam

MA

Uč. 24,25 přímka

28,29 písemné sčítání a odčítání

PRV

 

Význam lesa UČ. str. 13 a P.S. str. 20

AJ

 

2. lekce – Animals at school – opakování, Halloween

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 51-60 souhlásky uvnitř slov

Sloh: reklama

AJ

7. lekce – How old are you? (uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17)

MA

Uč.str. 35-36 pamětné sčítání  dvoj.cif. čísel

G – polopřímky opačné

PRV

 

Krajina v okolí domova – str. 15, 16, P. S. str. 19, 20

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pravopis – psaní slov cizího původu – uč. str. 38 – 40, procvičování učiva – uč. str. 46 - 47

Řazení slova podle abecedy – uč. str. 41 – 42, P. S. str. 6, 17

AJ

7. lekce – Find the ball, uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17

MA

Uč. Str. 39-44 zaokrouhlování na tisíce

G – přímky rovnoběžné

VL

 

Vodstvo ČR – uč. 23 – 25, P. S. str. 20, 21

Počasí a podnebí – uč. 27, 28, P.S. str.21, 22

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 19 – 20 (pes domácí, kočka domácí)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – procvičování psaní předpon a předložek, přípony - uč. str. 40 - 42, uč. str. 45 – 46,  P. S. str. 12, 14, 17

 

AJ

7. lekce –Let´s do a project - uč. str. 16, 17,  P. S. str. 16, 17

MA

Uč.str. 37-40 převody, nerovnice, grafy

G – vlastnosti kruhu, kružnice

VL

 

Kraje ČR – Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15/19 – 22, 16 /23 - 30

 

Paliva – uč. 19 - 22

 

7.týden 15.10. - 19.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 28-32 S, O

Psaní 4-8 e,l,m,i

MA

Uč. 22-24 obor do 5

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – School (školní pomůcky, pokyny -  Sing. Listen. Come here. What is this? This is …..Please.)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 31,32 procvičování vlastních jmen

MA

Uč. Str. 21-25 obor do 100 bez přechodu desítky

G- úsečka, přímka

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 8, 9

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 44-49 souhlásky uvnitř slov

Sloh: str.50

AJ

6. lekce – My classroom (uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15)

MA

Uč.str. 29-34 odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G - polopřímky

PRV

 

Naše vlast – ČR – P. S. 17

Jsme Evropané – str. 14, P. S. str. 18

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva – uč. 31 – 32 (písemka)

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 – 37

Sloh – str. 46 – Jak se jmenujeme

AJ

6. lekce – My birthday, uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. Str. 32-35 písemné násobení, SÚ

G – rýsování kolmic

VL

 

Povrch ČR – uč. 19 – 22, P. S. str. 19, 20

Jezera a rybníky ČR – uč. 23

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 17 - 18

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – předpony a předložky - uč. str. 35 - 40, P. S. str. 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 44

AJ

6. lekce –Computers - uč. str. 14, 15,  P. S. str. 14, 15

MA

Uč.str. 33-36 písemné násobení

G - obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR –Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - uč. str. 21 - 25

 

Paliva – uč. 19 - 22

6.týden 8.10. - 12.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 23-27 E,e

Psaní uvolňovací cviky str. 30-35

MA

Uč. str. 20 – 21, obor do 5

PRV

 

 Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

 

2. lekce – School (procvičování slovní zásoby - školní pomůcky)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 30-31 vlastní jména

Čtení – denně hlasitě číst

MA

Uč. str. 17-21

G – úsečky

PRV

 

 Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 16, 17, 18, P. S. str. 7, 8

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 35-41 čeština a cizí jazyky

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

5. lekce – Numbers (uč. str. 12, 13, P. S. str. 12, 13)

MA

Uč. 25-30 procvičování násobení a dělení

G -

 

PRV

 

Domov – malé a velké obce – uč. 12, P.S. str. 14, 15

Naše vlast – ČR – uč. 13, P. S. 16, 17

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – uč. str. 26 – 27

Procvičování učiva – uč. 29 – 32

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 - 36

Sloh – str. 43, 44, 45 – jméno a přezdívky

AJ

 

MA

Uč. 27-29 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. 15 – 18, P. S. str. 17, 18

Povrch ČR – uč. 19

 

Rostliny a jejich části – uč. 15 - 17

  TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 30 - 35, P. S. str. 11, 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 43 - 44

AJ

5. lekce – The weather - uč. str. 12, 13,  P. S. str. 12, 13

MA

Horniny – uč. 17 - 19

VL

 

Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský kraj - uč. str. 19 - 21

 

Horniny – uč. 17 - 19

 

5.týden 1.10.-5.10. 2018

1.ročník

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 19-22 L l

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 17-20 číslo 4

+ - do 4

PRV

 

 Opakování – ve škole str. 9

Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

2. lekce – School (slovní zásoba- školní pomůcky)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-27 vlastní jména

Sloh – pozorně čteme

MA

Uč. str. 13-17odčítání desítek

G – modelování úsečky

PRV

 

 Opakování – Škola, P.S. str. 12,13

Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

2. lekce – Animals at school – uč. str. 14 – 16, P. S. str. 6, 7

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 27-31 tvary slov a slova příbuzná

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

4. lekce – Colours (uč. str. 10, 11, P. S. str. 10,11)

MA

Uč. 19-24 procvičování násobení a dělení

G -

PRV

Domov – malé a velké obce – uč. 10, 11, P.S. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Nauka o slově - uč. str. 21-27, PS 18,19

Sloh - str. 42, 43 - jména pořezdívky

AJ

 4. lekce – Číslovky do dvaceti, uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

MA

Uč. 22-25 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

ČR – demokratický stát - P. S. 9 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. 13 – 15, P. S. str. 12 - 17

Rostliny a jejich části – uč. str. 14, 15

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná, Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 25 - 31, P. S. str. 9, 10

AJ

4. lekce –Are the same? Přídavná jména, protiklady – uč. str. 10, 11,  P. S. str. 10, 11

MA

23-27 jednotky hmotnosti, převody

G - úhlopříčky

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 9 – 11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty – diamant, sůl kamenná – uč. str. 14 – 15

Horniny – uč. 16

 

4.týden 24.9.-27.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 14-17 A,a

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 13-16 větší, menší, je rovno, čísloa a číslice 3

+ - do 3

PRV

 

AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek.

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-22 abeceda

Sloh – pozorně se díváme kolem sebe

MA

Uč. str. 7-10 zozklad na desítky a jednotky

G - bod

PRV

 

 AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

18-21 souhlásky na konci slov

AJ

 3. lekce – My school bag(uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9)

MA

Uč. 14-18 x krát více a x krát méně

G - úsečka

PRV

 Opakování - škola – P.S. str. 9, 10, 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Jak se tvoří nová slova – uč. str. 17 - 20, P. S. 16

Sloh – plánování str. 28

AJ

 3. lekce – procvičování učiva

MA

Uč. 16-19 písemné násobení

G- přímky rovnoběžné

VL

 Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. 12 – 13, P. S. 9 - 12 

 Životní podmínky rostlin a živočichů v ČR – uč. str. 12 - 13

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Slovo a význam - uč. str. 20 - 27, P. S. str. 8, 9, 10

AJ

 3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8 – 9,  P. S. str. 8, 9

MA

Uč. 17-21 rovnice

G - úhel

VL

 Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 9 - 11

Nerosty – uč. str. 11 - 13

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

3.týden 17.9.-21.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 8-12 M.m

PS:  8-14

MA

Uč. Str. 11-14

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello (a teddy bear, What is your name? I am, I´m)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16

MA

Uč. Str. 3-7, počítání do 100

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello, animals!

Slovní zásoba – animals (a goat, a wolf, a mouse, a fox, a pig, a bear, a hare, a frog), a boy, a girl, Mrs

Uč.str. 8 – 11, P. S. str.4, 5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 14-17 vlastní jména, souhlásky

AJ

2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne) P. S. str. 7)

3. lekce – My school (uč. str. 8, P. S. str. 8)

MA

Uč. 9-13

G-bod, přímka

PRV

 

Cesta do školy – uč. str. 8, 9, P.S. str. 6, 7

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 13 – 14

Stavba slova – uč. str. 15 – 17, P. S. 13, 14

Sloh – plánování str. 27 - 28

AJ

3. lekce – Have you got a sister?

uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

Uč. 11-15 záměna činitelů

G- poloha přímek v rovině

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9

Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 12

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

0pakování učiva 4. ročníku (podstatná jm. , slovesa) uč. str. 13 – 17, P. S. str. 7, 8

Sloh – vzpomínáme na prázdniny, uč. str. 19

AJ

2. lekce – Who is who? – uč. str. 7, P. S. 7

3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8, P. S. str. 8

MA

Uč. 10-15 vlastnosti sčítání

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – uč. str. 10 - 11

 

2. týden 10.9.. – 14.9. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Ps 5-7, uvolňovací cviky

MA

 Str. 6-8, manipulace v oboru do 4

PRV

 

AJ

 1. lekce – Hello (pozdravy – hello, good morning, goodbye, bye), I am, I´m

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Str. 9-12, mateřský jazyk. ČT - denně hlasitě číst

MA

 Opakování a procvičování učiva 2.ročníku

PRV

 Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – uč. str. 6, 7, P.S. str. 5

AJ

 1. lekce – Hello animals (opakování slovní zásoby 1. ročníku – hello, good morning, bye, colours, numbers)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Str. 10-13 slabika, hláska

AJ

 2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne)

MA

 Str. 5-8 porovnávání čísel, vztahy o x více, méně

PRV

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 10 -14

 Sloh – vyprávění o prázdninách

AJ

 2. lekce – Who am I? (abeceda – spellinng), uč. str. 6, 7, P.S. str. 6, 7

MA

 Str. 7-10zaokrouhlování

G - poloha přímek v rovině

VL

 Orientace na mapě a v krajině – uč. str. 8, 9, P. S. str. 6, 7

 Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 0pakování učiva 4. ročníku, uč. str. 10 – 13

Sloh – vzpomínáme na prázdniny

AJ

 1. lekce – My letter – uč. str. 5, P.S. str. 5

2. lekce – Who is who? – uč. str. 6, P. S. 6

MA

 Str. 5-9 rozvinutý zápis čísel

G - trojúhelníková nerovnost

VL

 Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8- 10

 Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 9

 

 

 

 

 2017-2018

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

41. týden 11.6. – 15.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 Ve středu 13.6. ŠKOLNÍ VÝLET do Brtnice.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 112-116 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 29-32

MA

4 A. díl uč. s. - odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   léto na zahradě

 

AJ

 

Animals in a zoo (a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 149-151 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování učiva 2. roč.

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  opak - člověk

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (I like…, colour, read, a pram, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku - zaokrouhlování

G – polopřímky

PRV

 

Chraňme své zdraví i zdraví ostatních – uč. 72 – 75, P. S. – str. 64 – 67

Opakování učiva, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

Pohádka Red Riding Hood

MA

3 díl str.  procvičování učiva – písemné dělení a násobení

G – konstrukční úlohy

VL

 

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 – 57

Opakování, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 101

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 212-216 procvičování učiva 5. roč. – psaní s/z

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, závěrečná práce 11.6.

Anglické pohádky

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku – slovní úlohy

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země – rozvojové země

 

 

 Člověk a technika - kladka

 

 

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

 

39. týden 28.5. – 1.6. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 100-103 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 21-25 dě,tě,ně, di,ti,ni, dy,ty, ny

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 13-16 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   nakupování

 

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci, I have got …)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 140-143 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesný čas – procvičování, určování os.,č.,čas

Věta jednoduchá a souvětí

AJ

28.lekce – abeceda, hláskování

Pís.opakování 1.-25.lekce

MA

3.díl str. 52,53 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Jak rosteme a vyvíjíme se – uč. 65

Naše tělo – uč. str. 66, P. S. 58 – 60

Pečujeme o své zdraví – uč. str. 67

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá

AJ

28.lekce – opakování učiva 4.ročníku, hra

MA

3 díl str. 47,48 procvičování učiva

G – povrch krychle a kvádru

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– uč. str. 95 - 97, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (voda, potrava) – uč. str. 95 - 97

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 196-201 přímá a nepřímá řeč

            

AJ

27.lekce England, USA – poslech, čtení, video

MA

3.díl  str. 39-43 závisle

G – tělesa

VL

 

Kultura – zvyky, památky, instituce, masová kultura

 

 

 smyslová soustava, nervová soustava

 

 

 

 

 

38. týden 21.5. – 25.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 96-100 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 9-13 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Jdeme do divadla

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 136-139 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 25-28 násobení 9, SÚ

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto v lese

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Čas přítomný, budoucí a minulý – časování sloves, pravopis

AJ

27.lekce – projekt naše škola

MA

3.díl str. 50-52 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů – uč. str. 62, 63

Naše zdraví – uč. 64

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tři typy přímé řeči

AJ

27.lekce – nová slovní zásoba, poslech, čtení, otázky na cestu

MA

3 díl str. 46,49,50 procvičování učiva

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka – uč. str. 93 – 95, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (vzduch, teplo a světlo) – uč. str. 93 – 95

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 193-196 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – používání nepravidelných sloves - pokračování

MA

3.díl  str. 39-43 závisle a nezávisle proměnná

G – tělesa

VL

 

Uč. s. životní hodnoty, které si nekoupíme

 

 

Uč. s. 84 vylučovací soustava

 

 

 

37. týden 14.5. – 18.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 94,95 mě

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7-10 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Na výletě, mapa

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 131-133 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 24 dělení 8, SÚ

 G – čtverečková síť

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý, osoba 1.,2.,3., č.j., mn.

AJ

26.lekce – čas přítomný průběhový – procvičování ve 3.os.č.j.

MA

3.díl str. 47-49 písemné násobení jednociferným činitelem

G – geom. tělesa

PRV

 

Opakování - život v přírodě - P. S. str. 56, 57

Chráníme přírodu – uč. str. 62, 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzorce souvětí procvičování. Rozlišování věty jednoduché a souvětí.

Řeč přímá a nepřímá – úvod do učiva

AJ

26.lekce čas přítomný prostý a průběhový – procvičování vět

MA

3 díl str. 40-44 SÚ, zlomky - sčítání

G – grafický součet a rozdíl úsečky

VL

 

Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků – uč. str. 90 – 92, P. S. str. 47 - 50

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 93

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 190-191 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – seznámení s minulým časem vybraných nepravidelných sloves

MA

3.díl  str. 36-38 dělení  a násobení des. čísel

G – S krychle a kvádru

VL

 

Uč. s. 84 majetek a jeho vlastnictví

 

 

Uč. s. 82,83  trávicí soustava

 

 

 

 

35. týden 30.4. – 4.5. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 92 bě, pě, vě

Pís. č.4  str. 6-9  D

MA

1A. díl uč. s. 3-5

 

PRV

 

Uč. s.   Obec, kde žijeme

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 128,129 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 22,23 dělení 8, SÚ

 G –

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

I live in a big world (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa, zvratná slovesa, čas sloves

AJ

25.lekce – slovesa v průběhovém tvaru

MA

3.díl str.  44,45 písemné násobení jednociferným činitelem

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Bezobratlí živočichové - uč. str. 60

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování příčestí minulého u podmětu nevyjádřeného

Souvětí a vzorce souvětí

AJ

25.lekce – čas přítomný průběhový – čtení, poslech, používání ve větách

MA

3 díl str. 34-36 SÚ zlomky

G – jednotky obsahu

VL

 

Karel IV. – P. S. str. 43 – 45

Jan Hus – uč. str. 87 – 89, P. S. str. 46 - 47

 

Léto v přírodě – uč. str. 86 - 89

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 182,183 shoda podmětu a přísudkem

Sloh

              

AJ

Procvičování času minulého prostého ve větách oznamovacích, otázce a záporu

MA

3.díl  str. 30-32 dělení des. čísel

G –

VL

 

Uč. s. práva a svobody

 

 

Uč. s.  opakování celku člověk

 

 

 

34. týden 23.4. – 27.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 88-90 di-dy, ti-ty, ni-ny

Pís. č.4 1-5 L, ch,Ch

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

4. díl uč.

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 123-127 mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 21 násobení 8, SÚ

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

Happy Easter (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o podst.jménech, určování pád, číslo, rod

Sloh – popis postavy

AJ

24.lekce – My pet – procvičování učiva

MA

3.díl str.  38-43 Jednotky času

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Stavba těla živočichů – obratlovci - uč. str. 58 - 59, P. S. str. 52

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Shoda podmětu s přísudkem

Sloh Pověst O sv.Václavovi

AJ

24.lekce – procvičování používání přítomného času prostého ve 3.osobě č.j.

MA

3 díl str. 29-33 nerovnice, zlomky

G – obsah čtverce

VL

 

České království – P. S. 40 – 43

Karel IV. – uč. str. 84 – 86, P. S. str. 43 - 45

 

Význam živočichů pro člověka – uč. str. 83 - 85

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 177-181 přísudek slovesný a přísudek jmenný

Sloh popis zvířete

              

AJ

25.lekce –minulý čas pravidelných sloves, slovní zásoba, pravopis

MA

3.díl  str. 27-31 dělení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač. 10,100

G – jednotky obsahu, S složitějších obrazců

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

 

33. týden 16.4. – 20.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 84-88 ď,ť,ň, dě, tě, ně

Pís. č.3  37-40 K, E

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (upevňování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 119 – 122 bě, pě, vě,mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 20,21 násobení 8

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 54,55 domácí ptáci

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Určování kategorií pád, číslo, rod u podst.jmen

AJ

24.lekce Moje zvířátko – jednoduché texty, popis zvířátka, sloveso can

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Živočichové – společné znaky živočichů - uč. str. 56 - 57, P. S. str. 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky příčestí minulého rod ženský

AJ

24.lekce – čas přítomný prostá – 3.osoba č.j., nácvik otázky a krátké odpovědi

MA

3 díl str. 24-26 složené slovní úlohy

G – obsah čtverce

VL

 

České království – uč. str. 81 – 83, P. S. 40 - 43

 

Neživá příroda – vlastnosti látek

Význam rostlin pro člověka – uč. str. 79 - 82

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 171 – 175 základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

              

AJ

Minulý čas slovesa have (I had a fish.)

MA

3.díl  str. 20-26 násobení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač.

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

9.4. – 13.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků 32.týden

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 80-83 G,g

Pís. č.3  32-36 Ř,ř

MA

3. díl uč. s. 25-28 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  jaro pokrač.

AJ

 

Birthday (nová slovní zásoba – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 115-118 písmeno2, dě, tě, ně

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 19  procvičování učiva

 G –

PRV

 

Uč. s.  jaro, opak, pokrač.

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pádové otázky, určování pádů podst.jmen

AJ

23.lekce zelenina – slovní zásoba, množné číslo, zdravý týden

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 52 – 53, P. S. str. 49 - 50

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podmět několikanásobný, shoda přísudku s podmětem – úvod do učiva

AJ

23.lekce Danův den – čas přítomný prostý, režim dne, poslech, čtení textu

MA

3 díl str. 22-26 slovní úlohy složené

G – obsah odélníka

VL

 

Počátky českého státu - P. S. – 38 – 40

Čtvrtletní písemná práce

 

Neživá příroda – uč. str. 78 - 79

Čtvrtletní písemná práce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 164-166 Věta, základní skladební dvojice

Sloh               

AJ

23.lekce čas minulý prostý, otázky a odpovědi

MA

3.díl  str. 16-19 sčítání a odčítání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti

 

Uč. s.  70,71 Kostra- opora těla

 

31. týden 2.4. – 6.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 77,78 F,f

Pís. č.3  28-31 ž,Ž,č,Č

MA

3. díl uč. s. 23-25 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 orientace v časese

AJ

 

Birthday (seznámení s novou slovní zásobou – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 109-112 píšeme dopis, pravopisná cvičení

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 16-18 dělení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 54 domácí zvířata

 

 

AJ

 

Happy Easter  (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména, číslo a rod podst.jmen, str. 156-160

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl str.  29-30  pamětné násobení s použití rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Opakování – rostliny

 Části kvetoucích rostlin – uč. str. 50 – 51

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, podmět a přísudek, podmět nevyjádřený

Str.158-162

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3 díl str. 18-21 přímá úměrnost

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Počátky českého státu – uč. 79 – 81, P.S. – 38 - 40

 

Neživá příroda – uč. str. 76 - 77

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 159-164 Věta

Sloh               

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl  str. 12-15 zlomky

VL

 

Uč. s. obnovení demokracie

 

Uč. s.  člověk

 

30. týden 26.3 – 30.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 74-75 svátek maminek

Pís. č.3  25-28 B,č

MA

3. díl uč. s. 18-23 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 Velikonoce

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 107-108 vlastní jmena měst, řek, obcí, hor, řek

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 14-15 násobení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 52 hospodářská zvířata

 

 

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích

AJ

22.lekce Ovoce Fruit - používání množného čísla

MA

3.díl str.  27-28 násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Léto na poli – uč. str. 48 - 49

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa

AJ

22.lekce opakování učiva

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Hodina nebude.

 

Jaro v přírodě – uč. str. 72 - 75

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 154-158 slovesa – způsob rozkazovací, podmiňovací

Sloh-  vypravování                

AJ

21.lekce – čas budoucí prostý

MA

3.díl  str.  7-11 porovnávání úhlů, osa úhlu, aritmetický průměr

VL

 

Uč. s. 74-76 období vlády jedné strany

 

Uč. s.  opakování  třídění živočichů

 

 

 

 

29. týden 19.3 – 23.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 69-73 Ch, ch

Pís. č.3  20-24 H,T

MA

3. díl uč. s. 16-21 vztahy o x více o x méně, 1 metr

PRV

 

Uč. s.  49,50 stromy a keře na jaře, jaro na statku

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 103 - 106 měkké a tvrdé souhlásky procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 11-14 dělení 6

 G – rýsování polopřímek

PRV

 

Uč. s. 50,51 jarní les, ptáci a jejich hnízda

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

AJ

21.lekce – nakupování, názvy potravin, a-some

MA

3.díl str.  22-26, násobení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Užitkové rostliny – uč. str. 45 – 47, P. S. str. 48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa a jeich způsob – oznamvocací, podmiňovací a rozkazovací

AJ

21.lekceOvoce, číslovky do 100

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin  - P. S. str. 37,

Velkomoravská říše – uč. str. 77 – 78, P. S. str. 38

 

Živočichové vod a bažin – uč. str. 69 – 71,

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 145-148 sloves

Sloh-                    „

AJ

20.lekce – How much is it, nakupování, rozhovor, cizokrajná zvířata

MA

3.díl  str.  3-6 opak. des. čísel

G- povrch kvádru, krychle

VL

 

Uč. s.  2. světová válka

 

Uč. s.  obojživelníci, ptáci, plazi, savci

 

 

 

27. týden 5.3 – 9.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 61-63 Č,č

Pís. č.3  10-13 ou, eu, c

MA

3. díl uč. s. 8 – 12 sčítání do 20

PRV

 

Uč. s.  44-46 Jaro - mláďata

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 95-99 měkké a tvrdé souhlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 5-8 dělení 5

  

PRV

 

Uč. s. 46-47 části kvetoucí rostliny

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm – nová slovní zásoba (a cow, a pig, a cat, a sheep…)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – přídavná jména

AJ

20.lekce – Dny v týdnu, věty typu I play tennis on Monday.

MA

3.díl str.  8-9 dělení se zbytkem

G – konstrukční úlohy

PRV

 

Rostliny – kvetoucí a nekvetoucí, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 40 - 41, P. S. str. 46, 47

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – časování, určování slovesných kategorií

AJ

20.lekce – Pojďme vařit (jednoduchý recept, pokyny při vaření)

MA

3 díl str.  3-6 opakování, čísla do 1M

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - P. S. str. 34 – 36

Staří Slované – uč. str. 72 – 74 (P. S. str. 36 – 37)

 

Živočichové na poli – uč. 63 - 65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 133-137 číslovky

Sloh- článek do časopisu

AJ

19.lekce – hospodářská zvířata (nová slovní zásoba, stupňování přídavných jmen)

MA

2.díl  str.  50-54 odčítání des. čísel

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 69-71 Protektorát Čechy a Morava

 

Uč. s.  60-62 Rostliny třídění organismů

 

25. týden 19.2. – 23.2. 2018– týdenní plány jenotlivých ročníků

 

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 56-60 B,b

Pís. č.3  5-7  R

MA

3. díl uč. s. 5-8 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…, Give me …, please…)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 92-95 souhlásky, slabikotvorné    l, r

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 3-5 násobení 5

  

PRV

 

Uč. s. prevence úrazů

 

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva, slovní druhy – podstatná jména

AJ

19.lekce Oděvy (I am wearing..)

MA

3.díl str.  3-7 dělení se zbytkem

G - polopřínka

PRV

 

Rostliny – společné znaky rostlin – uč. str. 38 – 39, P. S. str. 44

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str. 132-135

Sloh Bílá paní

AJ

19.lekce – poslech, čtení, překlad, otázky se slovesem can

MA

2 díl str.  51-56 opakování

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli, Živočichové na poli – uč. 62 - 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 130-132 opakování - zájmena

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

18.lekce – povolání

Testování 5.ročníku

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. testování kalibro

 

Uč. s.  testování kalibro

 

 

 

 

24. týden 12.2. – 16.2. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 51-54 H,h

Pís. č.3 r

MA

3. díl uč. s. 1-3 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny, rodinné oslavy

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 21.01.2020 v 12:17       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz