Velikost textu:

Plán práce

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2016-2017 (DOCX 24.25 kB)

a.PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2016-2017 (DOC 153 kB)

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017: 

41. týden 5.6. -9.6.  2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 96 - 99

Pís. č. 4 str. 23-26 ti-ty, ni-ny…

MA

Díl 4A Str. 21-23   počítání do 20 s přechodem desítky

G – čtverec, obdélník, trojúhelník

PRV

 

Str. s. proměny letní přírody, DV

 

AJ

 

Hodina nebude – dopravní hřiště

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 157-158 procvičování učiva

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.   násobení a dělení  1 – 1O

G – rovnoběžné přímky, opak. učiva

PRV

 

60,61 na louce, DV

 

 

AJ

 

Hodina nebude – dopravní hřiště

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta jednoduchá a souvětí

AJ

27.lekce – dokončování projektu O škole

MA

Str. 47-49 písemné násobení

G –  opakování

PRV

 

Společné znaky s ostatními živočichy – uč. 70 – 71, P. S. str. 64

Opakování – P. S. str. 70, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování a opakování učiva

AJ

28.lekce – opakování učiva

MA

Str.  45-48 povrch krychle, kvádru

G –

VL

 

Život ve městech a na zámcích, život Habsburků - P. S. – 47 – 50, závěrečný test (6. 6.)

 

Vývojová období v životě člověka – dětství – uč. 102 – 104, opakování, závěrečný test (8. 6.)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování a opakování učiva

AJ

28.lekce – opakování učiva

MA

Uč. str. 46-50 závěrečné opakování

G – povrch krychle, kvádru

VL

 

Co všechno je kultura – P. S. – 57 – 60, závěrečný test (6. 6.)

 

Člověk a technika – str. 100 – 101, opakování, závěrečný test (8. 6.)

 

 

 

40. týden 29.5. -2.6.  2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 91-94 bě, pě, vě

Pís. č. 4 str. 18-22 dě, tě, ně

MA

Díl 4A Str. 15 - 18   počítání do 20 s přechodem desítky

G – čtverec, obdélník, trojúhelník

PRV

 

Str. s. 71 – 73 Člověk ve společnosti

Poznávání – obilí, ovoce, zelenina, květiny

AJ

 

 10.lekce - nová slovní zásoba Zvířátka v ZOO

(a crocodile, a hippo, a tiger, a monkey, a lion, a zebra, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 149-153 opakování- věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.   násobení a dělení  1 - 9

G – rovnoběžné přímky, opak. učiva

PRV

 

60,61 na louce – poznávání rostlin a živočichů

 

AJ

 

 10.lekce - nová slovní zásoba Ahoj prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta jednoduchá

AJ

27.lekce – Moje škola – projektová práce

MA

Str. 45 49 písemné násobení

G –  konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Pečujeme o své zdraví – uč. 67

Žijeme zdravě – uč. str. 68 - 69, P. S. str. 61 - 63

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč nepřímá.

Procvičování přímé řeči.

Sloh 193-194

Opakování od str. 196

AJ

27.lekce Ve městě – poslech, čtení, překlad, rozhovor, odpovědi na otázky

MA

Str.  38-42 sčítání zlomků

G – jednotky obsahu

VL

 

Život ve městech a na zámcích, život Habsburků – uč. 90 – 92, P. S. – 47 - 50

 

Člověk a zdraví – uč. str. 98 - 101

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá procvičování

Sloh 202-205

AJ

27.lekce :  Spojené království a USA (poslech, čtení, odpovědi na otázky)

MA

Uč. str. 41 – 45 jednotky času

G – povrch krychle, kvádru

VL

 

Co všechno je kultura – uč. 88 - 92

 

Člověk a technika – páka, nakloněná rovina, kladka – uč. 94 - 99

 

39. týden 22.5. -26.5.  2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 88-91 di, ti, ni

Pís. č. 4 str. 13-17 F,Y, g, G

MA

Díl 4A Str. 10-14   počítání do 20 s přechodem desítky

G – čtverec, obdélník, trojúhelník

PRV

 

Str. s.67,68 zaměstnání dospělých, co lidé umí

AJ

 

9.lekce – procvičování učiva, krátké věty

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 143-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.   30-31 násobení a dělení 10

G – rovnoběžné přímky, opak. učiva

PRV

 

Společenstvo vody a lesa

 

 

AJ

 

9.lekce – procvičování učiva, poslech

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva o slovesech

AJ

26.lekce – The boy is sitting. – čas přítomný průběhový, ingové tvary

MA

Str. 40-44 dělení mimo obor násobilky

G –  konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Naše zdraví – uč. 64

Jak rosteme a vyvíjíme se – uč. str. 65, P. S. str. 58, 59

Naše tělo – uč. str. 66

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přímá řeč, tři typy přímé řeči

AJ

25.lekce – poslech a čtení textu

26.lekce –nová slovní zásoba, věty v čase přítomném

MA

Str.  33-37 SÚ se zlomky

G – jednotky obsahu

VL

 

Jan Hus - P. S. – 46 – 47

 

Člověk a jeho životní podmínky – uč. str. 93 - 95

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta a souvětí

Přímá řeč

AJ

25.lekce – procvičování

26.lekce nepravidelná slovesa

MA

Uč. str. 36-40 závisle a nezávisle proměnná

G – tělesa

VL

 

Majetek a jeho vlastnictví – P. S. – 54 - 56

 

Rozmnožovací soustava – uč. 92 - 94

 

 

38. týden 15.5. -19.5.  2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 84-86 d,ť,ň

Pís. č. 4 str. 8-12 f, F

MA

Díl 4A Str. 4-6   počítání do 20 s přechodem desítky

PRV

 

Str. s. 64-66 hry dětí, nakupování

AJ

 

9.lekce – domácí mazlíčci I like.. I play with…

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 138 -142 hlásky na konci slov, zdůvodnění při psaní

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.   25-27 dělení 9

G – rovnoběžné přímky

PRV

 

Str.   léto, společenstva rostlin a živočichů

 

 

AJ

 

9.lekce – Moje hlava, pohádka (poslech)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa v budoucím a minulém čase

AJ

25.lekce – pokyny, nácvik vět I can/ I can ´t

MA

Str. 35-37 násobení a dělení mimo obor násobilek

G –  kruh kružnice

PRV

 

Opakování - živočichové – P. S. 56 – 57

Chráníme přírodu – uč. 62

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba souvětí a vzorec souvětí. Přímá řeč- úvod do učiva

AJ

25.lekce – slovesa s –ing (čas přítomný průběhový)

MA

Str. 28, 30-32 Zlomky

G – obsah čtverce

VL

 

Jan Hus - P. S. – 46 – 47

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 90

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta, souvětí, přímá řeč

AJ

25.lekce – minulý čas pravidelných sloves

MA

Uč. str. 30-34 násobení desetinných číse přirozeným číslem

G – vzájemná poloha dvou kružnic

VL

 

Majetek a jeho vlastnictví – uč. 84 – 87

 

Nervová soustava – uč. 89 - 91

 

 

36. týden 1.5. -7.5. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 77-80 F,f

Pís. č. 4 str. 1-4 L,ch

MA

Díl 4A Str. 1-4  počítání do 20 bez přechodu desítky

PRV

 

Str. s.

DV - kolo

AJ

 

Lekce 9 – nová slovní zásoba – domácí mazlíčci Pets, opakování slovní zásoby

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 131-133 hlásky na konci slov, zdůvodnění při psaní

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.  opakování – písemné + -

G – bod, přímka, úsečka

PRV

 

Str.  

DV - kolo

 

AJ

 

Lekce 9 I live in a big World – nová slovní zásoba části těla

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – určování osoby, čísla a času

Opakování vyjmenovaných slov

AJ

24.lekce Moje oblíbené zvíře

MA

Str. 28-32 násobení typu 156 . 5

G – ∆, □

PRV

 

Bezobratlí živočichové – uč. 60, Čím se živí živočichové – uč. 61, P. S. 54

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva Shoda podmětu s přísudkem

AJ

24.lekce – čas přítomný prostý, procvičování 3.os.č.j.

MA

Str. 22-25 slovní úlohy

G – obsah obdélníka

VL

 

Karel IV.  – uč. 84 - 86, P. S. – 43 - 45

 

Léto v přírodě – uč. str. 87 - 89

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva Shoda podmětu s přísudkem

AJ

24.lekce – minulý čas slovesa to have

MA

Uč. str. 22-26 násobení des. Čísel 10,100, převody jednotek

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Lidská práva a povinnosti – uč. 80 - 83, P. S. 53 - 54

 

Smyslová ústrojí – uč. 88 - 90

 

 

 VELIKONOČNÍ VOLNO 13.4.-17.4.2017

33. týden 10.4. -12.4. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 67-70 Ř,ř

Pís. č. 3 s. 31-33 Ž

MA

Str. 23-24 vztahy o několik více o několik méně

 

PRV

 

Str. 3.ČPP

 

AJ

 

Easter in England

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 120-122 bě,pě,vě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 22 dělení 8

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

Str.  - . 3.ČPP

 

AJ

 

Easter in England

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pádové otázky

Velikonoce

AJ

Easter in England

MA

Str. 22-24  násobení a dělení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Léto na louce - uč. 54- 55

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Několikanásobný podmět

Velikonoce

AJ

Easter in England

MA

Str. 14-16 zlomky- procvičování

G- rovnoběžníky - rýsování

 

VL

 

Velkomoravská říše  - uč. 77 - 78, P. S. – 38

 

Význam rostlin pro člověka – uč. str. 79 - 80

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování

Velikonoce

AJ

Easter in England

MA

Uč. str. 14-16 porovnávání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Období vlády jedné strany – uč. 74 -79, P. S. – 49 - 50

 

Oběhová soustava – uč. str. 80 - 81

 

 

 

32. týden 3.4. -7.4. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 64-67 Ž,ž

Pís. č. 3 s. 26-30

MA

Str. 21-25 vztahy o několik více o několik méně

 

PRV

 

Velikonoce

Dopravní výchova

AJ

 

Lekce 8 – Narozeniny – nová slovní zásoba, píseň Happy birthday, otázka How old are you?

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 113-117 písmeno ě , skupiny dě, tě, ně

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 20,21 násobení 8

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

Velikonoce

Dopravní výchova

 

AJ

 

Lekce 8 – Veselé Velikonoce – nová slovní zásoba, velikonoční slovíčka, geometrické tvary

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména, jejich číslo a rod

AJ

22.lekce – Ovoce , věty typu This is a plum. These are three aplles.

Písemné opakování ve středu.

MA

Str. 22-24  násobení a dělení mimo obor násobilek

G – střed úsečky

PRV

 

Části kvetoucích rostlin - uč. 50 - 53, P. S. – 49 - 50

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přísudek a podmět, určování základní skladební dvojice, podmět nevyjádřený

AJ

Opakování učiva, ve středu písemná práce

23.lekce – úvod do učiva

Nácvik pohádky

MA

Str. 10-12 zlomky-úvod

G- rovnoběžníky

 

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin  - uč. 74 - 76, P. S. – 37

 

Neživá příroda – horniny a nerosty – uč. str. 76 - 79

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přísudek a podmět, určování základní skladební dvojice a vedlejších skladebních dvojic, podmět nevyjádřený

Sloh : Deník

AJ

Opakování učiva, ve středu písemná práce

23.lekce – úvod do učiva, minulý čas

Nácvik pohádky

MA

Uč. str. 9-10 slovní úlohy

G – osa úhlu

VL

 

Druhá světová válka – P. S. – 47 – 49, Období vlády jedné strany – uč. 74 -79

 

Lidské tělo –kožní soustava – uč. 76 – 77, Dýchací soustava – uč. str. 78 - 79

 

 

 

31. týden 27.3. -31.3. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 60-61 odlišení b a d

Pís. č. 3 s. 21-25

MA

Str. 16-19  1 metr

 

PRV

 

Str. 50,51 jaro na statku, svátky jara

Dopravní výchova

AJ

 

Opakování učiva z 8.lekce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 111-112 opakování učiva

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 18-19 dělení 7

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

Str. 52,53  hospodářská zvířata

Dopravní výchova

 

AJ

 

Opakování učiva z 8.lekce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str.151-155

Sloh – orientace v jízdním řádu

AJ

21.lekce Food – pokračování

Opakování učiva

MA

Str. 18-22  násobení a dělení mimo obor násobilek

G – kruh, kružnice

PRV

 

Užitkové rostliny – polní plodiny - uč. 46 – 47, P. S. – 48, Léto na poli – uč. 48 - 49

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice

Opakování učiva str.155-157

AJ

21.lekce – číslovky 0-100, procvičování slovíček ovoce a zelenina, opakování ve 22.lekci

MA

Str. 5-9 rozvinutý zápis čísel

G- konstrukce obdélníka, čtverce

 

VL

 

Staří Slované  - uč. 72 - 74, P. S. – 36

 

Jaro v přírodě – uč. str. 73 - 75

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str.161-163

Sloh Vypravování podle osnovy

AJ

21.lekce – procvičování budoucího času

22.lekce opakování učiva

MA

Uč. str. 5-9 aritmetický průměr

G – osa úhlu

VL

 

Druhá světová válka – uč. str.  72 – 74, P. S. – 47 - 49

 

Lidské tělo - kostra – uč. 70 – 73, Svalstvo – uč. 74 - 75

 

 

 

 

 

30. týden 20.3. -24.3. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 57 - 60  B,b

Pís. č. 3 s. 17-22  Z, h, H, T

MA

Str. 12-15  obor do 20, sčítání typu 12+5

 

PRV

 

Str. 47,48 jaro na zahradě

Dopravní výchova

AJ

 

Anglická čísla 1-10, spojení typu two pens (množné číslo)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 107 - 111 vlastní jmena obcí, hor, řek

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 15 - 17 dělení 7

G – polopřímky opačné

PRV

 

Str. 51,52  ptáci a jejich hnízda, hospodářská zvířata

Dopravní výchova

 

AJ

 

Zvířátka na farmě. Tvoření krátkých vět I have got two lambs. Množné číslo.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Předložky, spojky, částice a citoslovce – seznámení se slovními druhy.

AJ

21.lekce – Nakupování - slovíčka, tvoření vět I like X I don´t like

MA

Str. 14-17  dělení se zbytkem

G – kruh, kružnice

PRV

 

Užitkové rostliny – Ovocné stromy a keře, zelenina - uč. 45

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva – slovesný způsob

Sloh – pracovní postup, vyrábění stojánku na tužky

AJ

21.lekce – Ovoce a zelenina, číslovky 0-100

MA

Str. 3 – 6. 3. díl uč. , obor do 1 milionu

G- konstrukce obdélníka, čtverce

 

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti  - uč. 70 – 72, P. S. – 34 - 35

 

Živočichové vod a bažin – uč. str. 68 - 71

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovesech, určování slovesných kategorií

Sloh

AJ

21.lekce – budoucí čas prostý, čtení a překlad textu

MA

Uč. str. 3 – 5. 3. díl učebnice - procvičování des. čísel

G – krychle kvádr - povrch

VL

 

Druhá světová válka – uč. str.  72 – 74

 

Bezobratlí živočichové – uč. 65 – 67,

Změny člověka během jeho vývoje – uč. 68 - 69

 

 

28. týden 6.3. -10.3. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 52-55 H,h

 pís. č. 3 s. 13-16 C

MA

Str. 9-12 číselná řada do 20, sčítání , odčítání

 

PRV

 

Str. 46,47 jaro

Dopravní výchova

AJ

 

Číslice 1-10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 100-104 souhlásky – tvrdé, měkké

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 11-14 dělení 6

G – polopřímky opačné

PRV

 

Str. 46,47 jaro

Dopravní výchova

 

AJ

 

Zvířata v ZOO

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa, přídavná jména, příslovce – seznámení se slovními druhy

AJ

19.lekce – nácvik říkanky In the morning, Věty typu These jeans are…

MA

Str. 5-9  dělení se zbytkem

G – kruh, kružnice

PRV

 

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – uč. str. 40, P. S. - 46

Léčivé, jedovaté a zákonem chráněné rostliny – uč. 41

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvary sloves a jejich skloňování

Sloves.způsob oznamovací

AJ

19.lekce – čtení a překlad. Popis svého zvířátka. Písnička Bingo.

MA

Str. procvičování učiva 2. dílu uč.

G- obvod obdélníka, čtverce

 

VL

 

Jak měříme čas a poznáváme dějiny – uč. 66 - 69, P. S. – 33

 

Živočichové a rostliny na poli – upevňování učiva

Rostliny vod – uč. str. 67

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh : Náš kraj Opakování číslovky

Časování sloves

AJ

19.lekce – stupňování přídavných jmen

MA

Uč. str. 48-53 sčítání, odčítání   -  des. čísla

G – krychle kvádr - povrch

VL

 

Život v Československu mezi dvěma válkami – uč. str. 67 - 68, P. S. str. 44 - 45

 

Třídění živých organismů – uč. 56 – 58

Bakterie a sinice – uč. 58, houby – uč. 59

 

 

 

 

 

27. týden 27.2. - 3.3. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

                                                                             

MA

Str. 5-8 číselná řada do 20

 

PRV

 

Str. 60,61 hodiny

Dopravní výchova

AJ

 

7.lekce – nová slovní zásoba Čísla 0-10

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 96-100 souhlásky - dělení

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 7-10 násobení  6

G – polopřímky opačné

PRV

 

Str. 45 svět se mění – minulost, přítomnost, budoucnost

Dopravní výchova

 

AJ

 

7.lekce – nová slovní zásoba Moje farma – I have got…

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména

Přídavná jména

AJ

18.lekce – Moje tělo opakování

19.lekce – These are …, oděvy

MA

Str. 54-56 procvičování -  písemné sčítání, odčítání

G – kruh, kružnice

PRV

 

Houby – uč. str. 37, P. S. - 45

Společné znaky rostlin – uč. 38 – 39, P.S. - 44

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – infinitiv, slovesa zvratná, časování

AJ

18.lekce – otázky a odpovědi, 19.lekce Nová slovní zásoba

MA

Str. 48-53 jednotky času, osová souměrnost

G- obvod obdélníku, čtverce

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – opakování – uč. 65, P. S. – 31, 32

 

Živočichové na poli – uč. 62 - 65

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Číslovky a jejich druhy, skloňování číslovek

AJ

18.lekce opakování

19.lekce Farm animal – slovní zásoba

MA

Uč. str. 43-48 cčítání   des. čísla

G – krychle kvádr

VL

 

Život v Československu mezi dvěma válkami – uč. str. 67 - 68, P. S. str. 44 - 45

 

Rozmanitost české přírody – uč. str. 53 – 56

Třídění živých organismů – uč. 56 - 58

 

 

 

 

 

26.týden 20.2.-24.2. 2017 - JARNÍ PRÁZDNINY

25. týden 13.2. -17.2. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 43-46 Az, Ou

 pís. č. 3 s. 4-8

MA

Str. 1-4 číselná řada do 20

 

PRV

 

Str. 60,61 hodiny

AJ

 

6.LEKCE – TÉMA OVOCE procvičování formou her a na PC

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 90-94 dvojhlásky, souhlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 2-7 násobení a dělení 5

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. 45 svět se mění, kalendář přírody

ČR naše vlast

AJ

 

6. lekce – Téma Moje narozeninová párty – procvičování formou hry

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva vyjmenovaná slova

Nové téma – slovo a jeho význam

AJ

18.lekce – Moje tělo – písnička Head and shoulders, slovní zásoba, procvičování zábavnou formou

MA

Str. 47-50 procvičování -  písemné sčítání, odčítání

G – kruh

PRV

 

Opakování (neživá příroda) – P. S. str. 41 – 43

Živé organismy – uč. str. 36

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva

Sloh – návštěva kulturní památky, užití různých sloves

AJ

18.lekce – slovní zásoba, rozhovor o sobě

MA

Str. 43-46 jednotky hmotnosti

G- rýsování obdélníka, čtverce,

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Moravskoslezský kraj – uč. 64 - 65

 

Rostliny na poli – uč. 59 - 62

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva

AJ

18.lekce – Jobs – názvy povolání, čtení a překlad krátkých textů, poslech

MA

Uč. str. 42-46 porovnávání  des. čísla

G – krychle kvádr

VL

 

Československá republika – demokratický stát – uč. str. 65 - 66, P. S. str. 42 - 43

 

Zoologické a botanické zahrady – uč. str. 51 – 53

Rozmanitost české přírody – uč. str. 53 - 56

 

 

 

24. týden 6.2. -10.2. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 39-42 R,r

Písanka č. 2 39-40, pís. č. 3

MA

Str. 29-32 číslo 10  ( + -)

3.díl

PRV

 

Str. 58,59 týden, hodiny

AJ

 

Projektový den – Pestrá strava

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 84-88 hlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 32 + 7. díl uč

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. 42,43 kalendář

ČR naše vlast

AJ

 

Projektový den – Pestrá strava

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.ročník

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Vyjmenovaná slova, dokončení tématu

AJ

17.lekce – Moje hlava – popis hlavy

MA

Str. 45-49 písemné sčítání, odčítání

G – kruh

PRV

 

Planety – uč. str. 32 - 35, P. S. str. 40

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podle vzorů podst.jmen, určování vzorů

AJ

17.lekce Můj domov – popis bytu, jeho místností, sloveso to have, čtení strašidelného textu (intonace)

MA

Str. 42-45 přímá úměrnost

G- rýsování obdélníka, čtverce, jednotky délky a hmotnosti

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Olomoucký kraj – uč. 62 - 63

 

Zima v přírodě – uč. 55 - 57

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Zájmena – skloňování- pokračování v tématu

AJ

17.lekce – datum, řadové číslovky, předložky in, on, at a jejich užití ve slovních spojeních

MA

Uč. str. 37-40  des. čísla

G – vlastnosti trojúhelníka, osa úsečky

VL

 

Československá republika – demokratický stát – uč. str. 65 - 66, P. S. str. 42 - 43

 

Mírný pás – uč. str. 47 – 49, studený pás – uč. str. 49 - 51

 

 

 

 

 

 

 

23. týden  30.1. -3.2. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

31.1. v úterý 5.vyučovací hodinu bude předán výpis z vysvědčení

Pololetní prázdniny budou v pátek 3.2.2017

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 36-38 K,k  Š,š

Písanka č. 2 str. 35-38  š., Š

MA

Str. 24-27  číslo 10  ( + -)

PRV

 

Str. 56,57 Kalendář, rodinné oslavy

AJ

 

6.lekce – seznámení s novou slovní zásobou (Téma ovoce – fruit, banana, lemon, orange, pear, plum, I have, I give you)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 78-81 slabika

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 27-31 násobení  a dělení 4

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. 30, 31  Domov – místo, kde žijeme

ČR naše vlast

AJ

 

6.lekce – seznámení s novou slovní zásobou (Téma Party – biscuit, doughnut, hamburger, ice-cream, drink, fruit salad, Would you like…?)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po V, Z

Procvičování vyjmenovaných slov

AJ

16.lekce – procvičování učiva (I am wearing…)

MA

Str. 40-43 písemné odčítání

G – čtyřúhelníky, kruh, kružnice

PRV

 

Půda – uč. str. 30, P. S. str. 38

Teplo a světlo – uč. str. 31, P. S. str. 39

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podst.jmen rodu mužského podle vzorů

AJ

16.lekce – slovní zásoba, čtení a překlad textu, míchání barev

MA

Str. 37-40 řešení rovnic, násobení 3cif. číslem

G- osa úsečky

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Jihomoravský kraj – str. 58 – 60, Zlínský kraj

 

Živočichové na louce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Zájmena – druhy zájmen, úvod do učiva

AJ

16.lekce – nová slovní zásoba – Zima, zimní hry, zimní oděvy, čtení a překlad textu

MA

Uč. str. 34-37  čtení a zápis desetinných čísel

G – úsečky shodné

VL

 

1. světová válka. Vznik československého státu – uč. str. 63 – 64, P. S. str. 41, 42

 

Teplý tropický pás – uč. str. 44 -46

 

 

 

 

 

22. týden 23.1. -27.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 33-37 K,k

Písanka č. 2 str. 30-34  písmeno d,S.k

MA

Str. 21-25 číslo 10

PRV

 

Str. 54,55 rok, roční období, měsíce v roce

AJ

 

Procvičování učiva formou hry.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 72-76 slova souřadná, sloh – popis zvířete

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 26-29 násobení 4

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. 28,29 domácí zvířata, kočka, pes

AJ

 

Procvičování učiva formou hry.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po V

Procvičování ostatních vyjmenovaných slov

AJ

16.lekce – Oděvy – procvičení vazby I am wearing... Opakování barev (My T-shirt is white.)

MA

Str. 35-38 písemné sčítání

G – čtyřúhelníky, kruh, kružnice

PRV

 

Vzduch – uč. str. 30, P. S. str. 37

Opakování učiva

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podst.jmen rodu ženského, vzory podst.jmen.

AJ

15.lekce – sloveso can/can´t, vazba there is/are X there isn´t/aren´t, otázka Is there…? Are there… ?

MA

Str. 32-35 rovnice, násobení 3cif. číslem

G- trojúhelníková nerovnost

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Jihomoravský kraj – str. 58 - 60

 

Živočichové na louce – uč. str. 52, 53

Pololetní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva

AJ

15.lekce – Co je v TV? – program předložky on, at, for, about Užití ve větách. Rozhovor o oblíbených programech.

MA

Uč. str. 30-34 úvod – desetinná čísla

G – jednotky obsahu 1a, 1ha, 1km²

VL

 

Vznik Rakouska – Uherska – uč. str. 61 – 62, P. S. str. 40 – 41

Opakování učiva

 

Rozmanitost podmínek života na Zemi – uč. str. 44

Pololetní písemná práce

 

 

 

21. týden 16.1. -20.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 29-32 d,D

Písanka č. 2 str. 25-29  písmeno z

MA

Str. 17-20 číslo 9

PRV

 

Str. 42 nemoc

AJ

 

Lekce 5 Téma Rodina – procvičování

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 63-67 slova protikladná, synonyma

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 23-26 násobení 3, dělení 3

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. 38 nemoc - úraz

AJ

 

Lekce 5 Moje hobby – procvičování

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S

AJ

15.lekce – věty typu Where is the pen? The pen is on the desk. Atd.

MA

Str. 29-33 zaokrouhlování trojciferných čísel

G – čtyřúhelníky

PRV

 

Voda, Koloběh vody v přírodě – uč. 28, 29, P. S. str. 35, 36

Vzduch – uč. str. 30, P. S. str. 37

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podstat.jmen rodu středního

AJ

Test 9.-14.lekce

15.lekce – slovní zásoba

MA

Str. 29-31 rovnice

G-

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Pardubický kraj – uč. str. 55 – 56, Vysočina – str. 57 - 58

 

Rostliny na louce – uč. str. 51

Opakování před PPP

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stupňování přídavných jmen

Sloh – učíme se, jak se učit

AJ

Test 9.-14.lekce

15.lekce – slovní zásoba

MA

Uč. str. 28-30 jednotky obsahu 1a, 1ha, 1km²

G – jednotky obsahu, výpočty obsahu čtverce a obdélníka

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí – uč. 58 – 60, P. S. str. 38 - 39

Vznik Rakouska – Uherska – uč. str. 61 - 62

 

Počasí a podnebí – uč. str. 41 – 43

Opakování před PPP

 

 

20. týden 9.1. - 13.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 25-28 Z,z

Písanka č.2 str. 20-24 N,v,V

MA

Str. 11-15 sčítání a odčítání v oboru do 8

PRV

 

Str. 39-40 části lidského těla, péče o tělo

AJ

 

Lekce 5 Téma Rodina – procvičování, krátké věty typu I like my mum.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 63-67 slova protikladná, synonyma

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 17-21 dělení 2

G – měření na cm a mm

PRV

 

Str. Naše tělo, zdraví, nebezpečí úrazů

AJ

 

Lekce 5 Moje hobby – procvičování krátkých vět typu I ride a bike. I read a book.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po P

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M

AJ

14.lekce – dokončení, procvičování krátkých spojení s množným číslem  (např. one blue car, two blue cars)

MA

Str. 22-27 jednotky délky a hmotnosti

G – vlastnosti obdélníka

PRV

 

Zboží – uč. str. 25, Země je kulatá, Podmínky života na Zemi – uč. str. 26, 27, Opakování před PPP, Pololetní písemná práce – 12. 1.

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – určování pád, číslo a rod

AJ

14.lekce – procvičování otázek Do you like … ? I like ….

MA

Str. 23-27 dělení typu 320:40

G- rýsujeme ∆

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Královehradecký kraj – uč. str. 54 – 55

Opakování před PPP, Pololetní písemná práce – 12. 1.

 

Živočichové v lese (hadi, ještěrky, bezobratlí) – uč. str. 47 - 49

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přídavná jména – skloňování podle vzoru mladý a jarní

AJ

14.lekce – čtení a překlad textu – procvičování výslovnosti, tvoření otázek a odpovědí, pracovní sešit

MA

Uč. str. 23-26 převádění jednotek obsahu

G – jednotky obsahu, výpočty obsahu čtverce a obdélníka

VL

 

Česká kultura a společnost - P. S. str. 35 – 37

Opakování před PPP, Pololetní písemná práce – 12. 1.

 

Země v přímém přenosu – uč. str. 39 - 41

 

 

19. týden  3.1. - 6.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 21-24 V,v. Tříslabičná slova s otevřenou slabikou

Písanka č.2 str. 16-20 - U, n, N

MA

Str. 9-12 číslo 8

PRV

 

Str. 35-38 Zvířátka v zimě, člověk a jeho zdraví 

AJ

 

Lekce 5 Téma Rodina – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 61-64 Slovo – význam, počet slov ve větě, výslovnost, psaní slov

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 14-17 příprava na násobení, násobení 2

G –

PRV

 

Str. 32-33 Zvířata v zimě, zimní zahrada

AJ

 

Lekce 5 Moje hobby – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po P

AJ

14.lekce – nová slovní zásoba, tvoření množného čísla

MA

Str. 20-23 násobení 10, 100

G – vlastnosti trojúhelníka a čtverce

PRV

 

Svět kolem nás – uč. str. 24, Lidské výtvory – uč. str. 25, P. S. – str. 34

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – pád, číslo a rod

AJ

13.lekce – nová slovní zásoba, barvy, there is/there are

MA

Str. 18-23 pamětné násobení a dělení

G- kružnice, kruh

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR –Liberecký kraj – uč. str. 52 - 53

 

Živočichové v lese (šelmy, ptáci) – uč. str. 45 - 46

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přídavná jména – skloňování, vzory

AJ

13.lekce – slovní zásoba potraviny, spojení a plate of…, čtení a překlad textu

MA

Uč. str. 18-22 počítání s velkými čísly

G – jednotky obsahu, výpočty obsahu čtverce a obdélníka

VL

 

Česká kultura a společnost – uč. 55 - 57, P. S. str. 35 - 37

 

 

Země přitažlivá – uč. str. 37 - 39

 

 

17. týden 19.12.-23.12. 2016 - týdenní plán

pondělí - Bohemia classik quartet - vánoční koncert

úterý - Show se zvířátky

středa - výuka dle rozvrhu

čtvrtek - třídní vánoční besídky, soutěž O vánočního slavíka

pátek - vánoční prázdniny

 

15. týden 5.12-9.12. 2016 –9.12. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 9-12 J,j

Písanka č.1 str.3-6 t, I

MA

Str. 2-4 , číslo 7, zavedení čísla, manipulativní činnosti

PRV

 

Str. 32 Blíží se Vánoce, zvyky a obyčeje před Vánocemi, pranostiky

AJ

 

4.lekce Vánoce – procvičování nové slovní zásoby formou her

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 50-54 věta přací a tázací

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 7-11 příklady se závorkami, odčítání do 100 s přechodem desítky

G – měření úsečky, rýsování úsečky

PRV

 

Str. 26-27 rodina, rodinné oslavy, slavení svátků, jak si v rodině pomáháme

AJ

 

4.lekce Vánoce – procvičování nové slovní zásoby formou her

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L

Vyjmenovaná slova po M - úvod

AJ

10.lekce – písemné opakování 6.-10.lekce

11.lekce – nová slovní zásoba, čtení a překlad textu, povídání o sobě

MA

Str. 3-8 zaokrouhlování na desítky – opak, obor do 1000, číselní osa

G – rovina, rovinné útvary

PRV

 

Mikuláš – uč. str. 22, Rodina – příbuzenské vztahy - P. S. – str. 30, 29

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy ohebné a neohebné

AJ

10.lekce – opakování

11.lekce stažené tvary slovesa být, čtení a překlad textu

MA

Str. 3-7 obor do 10 000, čtení čísel, rozvinutý zápis čísel

G- kolmice, rovnoběžky

 

VL

 

Cestujeme po kulturních památkách a přírodních zajímavostech ČR – shrnutí, P. S. – str. 28 – 30, Poznáváme kraje ČR – Praha – uč. str. 43, 44

 

Rostliny v lese – uč. str. 39 - 40

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy opakování

Podstatná jména – pád, číslo, rod

AJ

10.lekce – opakování

11.lekce určování času

MA

Uč. str. 3-6 dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem, písemné dělení dvojcif. činitelem

G – geom. tělesa

VL

 

Cestujeme po Evropě – uč. str. 46 - 50, P. S. – str. 24 – 25, P. S. – str. 28 - 31

 

 

Země v pohybu– uč. str. 32 - 33

 

 

 

 

14. týden 28.11. 2016 –2.12. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

SL s. 5-7 skládání slov

Písanka č.1 str. 23,24 M,O

MA

Str. 1,2 - 2.díl učebnice , číslo 7

PRV

 

Str. 30,31 zimní počasí, Mikuláš

AJ

 

4.lekce – Vánoce – seznámení s novou slovní zásobou

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 45-48 Věta oznamovací a rozkazovací

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 4-8 příklady se závorkani, sčítání do 100 s přechodem desítky

G -

PRV

 

Str. 22-26 rodina

AJ

 

4.lekce – Vánoce – seznámení s novou slovní zásobou, opakování slovíček z 1.ročníku

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po L – procvičování a určování slov příbuzných

Sloh V knihovně, přihláška do knihovny

AJ

10.lekce Kolik je hodin? Určování času v celých hodinách 1-12

MA

Str. 51-55 zaokrouhlování na desítky

G – procvičování učiva

PRV

 

Advent – uč. str. 22, Náš svět – Co nás baví, povolání - str. 20 - 21, P. S. – str. 26 - 28

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Vyjmenovaná slova

 

AJ

10.lekce – časování slovesa být

MA

Str. 49-59 písemné dělení

G- přímky rovnoběžné a kolmé - rýsování

 

VL

 

Cestujeme po kulturních památkách a přírodních zajímavostech ČR – uč. str. 39 - 42, P. S. – str. 28 - 30

 

Naši domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 – 37

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy - procvičování učiva

AJ

10.lekce – V našem domě – řadové číslovky, psaní adresy

MA

Uč. str. 48-55 zlomky

G – geom. tělesa

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. – str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. – str. 26 - 27

 

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

13. týden 21.11. 2016 –25.11. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 47-49 procvičování dosud probraných slabik

Písanka č.1 str. 19-22 p, A

MA

Str. 30-32 počítání v oboru do 6

PRV

 

Str. 26,27 rodina – rizikové chování, předcházení úrazům

AJ

 

3.lekce – procvičování slovních spojení a brown book atd.

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 42-44 Věta – melodie věty

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 3-6 písemné sčítání a odčítání

G -

PRV

 

Str. 19 – 22 ptáci, podzim na zahradě

AJ

 

3.lekce – dokončení 3.lekce, pohádka o velké řepě, dramatizace

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná lsova po L

AJ

9.lekce – Co je to ? spojení a black pen atd.

MA

Str. 48-51 písemné odčítání

G – procvičování učiva

PRV

 

Str. 48-51 písemné odčítání

G – procvičování učiva

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po V,Z

Sloh : Lidské vlastnosti

AJ

9.lekce množné číslo, vazba there is/there are

MA

Str. 46-49 písemné dělení

G- přímky rovnoběžné a kolmé - rýsování

 

VL

 

Doprava v ČR – uč. str. 36 – 38, P. S. – str. 26 - 27

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. str. 32 - 34

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shrnutí a opakování učiva o vyjmenovaných slovech

AJ

9.lekce – Náš byt – slovní zásoba, čtení a překlad textu, otázky k textu, popis svého bytu

MA

Uč. str. 47-49 zlomky, římské číslice

G – souřadnice bodů

VL

 

Slovensko – uč. str. 35 – 37, P. S. – str. 20 – 21

Polsko – uč. str. 38 – 40, P. S. – str. 22 - 23

 

Planety sluneční soustavy – uč. str. 29

 

 

12. týden 14.11. 2016 –16.11. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 44-46 I,i

Písanka č.1 str. 17,18 s, o

MA

Str. 31-32 počítání v oboru do 8

PRV

 

Str. rodina – doma, kritické situace

AJ

 

3.lekce – Barvy. Procvičování otázek a odpovědí. What is it? What colour is it?

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 40-41 procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str.  procvičování učiva, 6. díl učebnice, úvod

G -

PRV

 

Str. Les – ptáci, ryby

AJ

 

3.lekce – Rodina – otázka a odpověď (Who is it?  This is my mum.)

Slovíčka small, big, sad, happy, young, old, friendly, nice

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B - procvičování

AJ

8.lekce – otázka a odpověď Are you …? Yes, I am. No, I´m  not.

MA

Str. 47 - 48 písemné odčítání

G -

PRV

 

Práce s mapou a kompasem – uč. 19, P. S. – 22

ČPP

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S  - procvičování

AJ

8.lekce – opakování učiva, 1.Q pís.práce

MA

Str. 44-46 pamětné násobení

G- rovnoběžky procházející daným bodem

 

VL

 

Hodina nebude.

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. 29 – 34

ČPP

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S,V,Z - procvičování

AJ

8.lekce – opakování učiva, 1.Q pís.práce

MA

Uč. str. 45-46 souřadnice bodů

G –

VL

 

Hodina nebude.

 

Slunce a sluneční soustava – uč. 26 – 28

ČPP

 

11. týden 7.11. 2016 –11.11. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 40-44 U,u,  I,i

Písanka č.1 str. 13-16 písmeni a,s

MA

Str. 28-30sčítání v oboru do 6. Číselná osa

PRV

 

Str. rodina – vzájemné soužití, etické zásady

AJ

 

3.lekce – interaktivní cvičení, procvičování barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 36-39 řazení podle abecedy, procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 29 -32 procvičování učiva

G - přímka

PRV

 

Str. Les – zvířata

AJ

 

3.lekce – interaktivní cvičení, procvičování rodina

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B

Sloh Reklama, Posloupnost činností

1.čtvrtletní práce 9.11.

AJ

7.lekce – číslovky 1-12

MA

Str. 42-45 písemné sčítání

G poloha přímek procvičování

PRV

 

Voda v krajině – uč. 17, P. S. 21

Orientace v krajině – uč. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po L,M str.54-56

1.čtvrtletní práce 9.11.

AJ

7.lekce – slovní zásoba, předložky (between, next to, on the left/right)

MA

Str. 41-45 zaokrouhlování čísel, pís. sčít.

G- rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem

 

VL

 

Půda a zemědělství – P. S. 22, 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. 31 – 35, P. S. 24 - 26

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – uč. 27 - 29

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova procvičování str.51-53

1.čtvrtletní práce 9.11.

AJ

7.lekce – slovní zásoba, sloveso need (vyjádření potřeby)

MA

Uč. str. 42 -46 přímá úměrnost, pís. násobení

G – kruh, kružnice, souřadnice bodů

VL

 

Kraje ČR – opakování

 ČR jako součást Evropy - uč. 33 - 35, P. S. 17 - 19

 

Hvězdy – souhvězdí - galaxie – uč. 25 - 26

 

10. týden 31.10. 2016 –4.11. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 36 - 39 P,p

Písanka č.1 str. 9 – 12 písmeni u

MA

Str. 25-27 sčítání v oboru do 6. Číselná osa

PRV

 

Str. rodina – Ájin pokojíček

AJ

 

Barvy – výslovnost barev, krátké spojení (a blue pen atd)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 34 – 36 řazení podle abecedy

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 24,25, 28-30 ,  + - do 100

G - přímka

PRV

 

Str. Les – zvířata

AJ

 

Rodina – rozšíření slovní zásoby

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B

AJ

6.lekce – Naše třída – slovní zásoba, krátké věty (This is a brown shelf. Atd.)

MA

Str. 38-42 písemné sčítání 2ciferných čísel

G poloha přímek

PRV

 

Krajina v okolí domova – uč. 15, P. S. 19

Využití krajiny – uč. 16, P. S. 20

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova str. 50-52

Opakování str.71

AJ

6.lekce – čtení a překlad textu, používání otázek a odpovědi na ně

MA

Str. 38-42 zaokrouhlování čísel

G- rýsování rovnoběžek

 

VL

 

Počasí a podnebí – uč. 27, 28, P. S. 21,22

Půda a zemědělství – uč. 29, 30, P. S. 22, 23

 

Podzim v přírodě – uč. 23 -25

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova – opakování a procvičování

AJ

6.lekce – čtení a překlad textu, počítačové klávesy, užití sloves can-can´t, apod.)

MA

Uč. str. 38-41 přímá úměrnost

G – kruh, kružnice

VL

 

Kraje ČR - uč. 28 – 32, P. S. 17

 

Člověk – Země - vesmír – uč. 23 - 24

 

 

8. týden 17.10. 2016 –21.10. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 28-31 S,s

Písanka č.1 str. 1-4

MA

Str. 20-22 sčítání v oboru do 5. Číselná osa

PRV

 

Str. v sadu, na zahradě a na poli

AJ

 

2.lekce – školní potřeby

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 25-29 vlastní jména osob a zvířat

Čtení- denně hlasitě číst

MA

Str. 16-19 sčítání a  odčítání v oboru do 100 typu 60+7

G - úsečka

PRV

 

Str. les - houby

AJ

 

2.lekce – školní potřeby, školní pokyny

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Spodoba – jinak slyším a jinak píšu, opakování tvarů slov a slov příbuzných

AJ

Opakování lekce 1-5

Lekce 6 – Moje třída – slovní zásoba, tvoření slovních spojení

MA

Str. 30 – 34 odčítání dvojciferných čísel

G polopřímky opačné

PRV

 

Naše vlast – uč. 13, P.S. 16, 17

Jsme Evropané – uč.14, P.S. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Abeceda, řazení podle abecedy,

Sloh, opakování učiva

AJ

Lekce 6 – narozeniny – umět popřát k narozeninám, představit svoji rodinu a kamarády, vytvořit pozvánku na oslavu

MA

Str. 30 – 34 čísla do 10 000

G- přímky kolmé, rýsování

VL

 

Řeky, jezera, rybníky ČR - uč. 23 – 26, P.S. 20 – 21

Počasí a podnebí – uč. 27, 28, P.S. 21,22

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 17 - 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování psaní předpon, přípony za slovy

AJ

Lekce 6 – slovní zásoba, čtení a překlad textu, slovesa can-can´t, there is-there isn´t

MA

Uč. str. 33 – 36 obvody obrazců, jednotky času

G – trojúhelníky

VL

 

Kraje ČR - uč. 25 – 27, 29, P.S. 15,16

 

Paliva – uč. 19 - 20

 

 

6. týden 3.10. 2016 –7.10. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 23-27 E,e

Ps s. 26-33 uvolňovací cviky

MA

Str. 117-19 sčítání v oboru do 4. Číselná osa

PRV

 

Str. 13,14 živočichové na podzim

AJ

 

2.lekce – nová slovní zásoba

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 22-24 vlastní jména osob a zvířat

Čtení- kontrola čtenářských deníků

MA

Str. 16-19 sčítání a  odčítání v oboru do 100

G - úsečka

PRV

 

Str. 10,11 Strom, keř v lese

AJ

 

2.lekce – nová slovní zásoba

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvary slov a slova příbuzná

Slova spisovná a nespisovná

AJ

4.lekce - barvy

MA

Str. 23-26 procvičování násobení a dělení

G polopřímky opačné

PRV

 

Domov – obec – uč.10, 11, P.S.12 - 14

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str.29-32

 

AJ

4.lekce – počítání do 20, she has got / he has got

MA

Str. 22-25 Písemné dělení jednociferným činitelem

G- přímky kolmé

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. 15 – 18, P. S. 17 – 18

Povrch ČR – uč. 19 – 22, P. S. 18 - 20

 

Rostliny a jejich části – uč. 14-15

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba str.28-34

AJ

4.lekce – osobní a přivlastňovací zájmena

MA

Uč. str. 26-29 jednotky hmotnosti

G – trojúhelníky

VL

 

Kraje ČR - uč. 19 - 25

 

Nerosty – uč. 13 - 15

 

 

 

 

 

5. týden 26.9. 2016 – 30.9. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 20-23 L,l

Ps s. 22-25 uvolňovací cviky

MA

Str. 15-17 sčítání v oboru do 3

Geometrické tvary

PRV

 

Str. 9-11 Podzim – v přírodě, přírodniny, počasí

AJ

 

Hodina není – státní svátek

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 18-22 q, w , abeceda

Čtení- denně nácvik hlasitého čtení

MA

Str. 15-16 odčítání v oboru do 100

G - úsečka

PRV

 

Str. 8,9 podzim, listnaté a jehličnaté stromy

AJ

 

Hodina není – státní svátek

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta jednoduchá a souvětí

Sloh – slušné chování

AJ

1.-3.lekce opakování a procvičování

4.lekce – slovní zásoba

MA

Str. 20-23 zápis slovních úloh

G úsečka, měření

PRV

 

Cesta do školy (jízda na kole), opakování – uč. 9, P. S. – 10, 11

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – kořen, předpona, přípona, slova příbuzná a tvary slov

AJ

1.-3.lekce opakování a procvičování

4.lekce – slovní zásoba

MA

Str. 18-21 diagram, písemní násobení

G-

VL

 

Členění ČR a její řízení – uč. 13 - 15, P. S. 12 – 16

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. 15 – 18, P. S. 17 - 18

 

Životní podmínky rostlin a živočichů v ČR– uč. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovo a jeho význam

AJ

1.-3.lekce opakování a procvičování

4.lekce – slovní zásoba

MA

Uč. str. 19-23 převody jednotek

G – čtverec, obdélník, vlastnosti úhlopříček

VL

 

ČR – co už víme – uč. 16 - 18, P. S. 11 – 13

Kraje ČR (úvod) uč. 19 - 20

 

Nerosty – uč. 11 – 13

 

 

4. týden 19.9. 2016 –23.9. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 16-18 Hláska a písmeno A,a, slabiky ma,má

Ps s. 16-20 uvolňovací cviky

MA

Str. 13-15 číslice 1,2,3

Geometrické tvary

PRV

 

Str. 9-11 Podzim – v přírodě, přírodniny

AJ

 

1.lekce – ústní procvičování, pexeso

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 14-18 di-dy, ti-ty, ni-ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Čtení- denně nácvik hlasitého čtení

MA

Str. 12-14 počítání po desítkách do 100

PRV

 

Str. 6,7 Cesta do školy, DV

AJ

 

1.lekce – prac.seš., procvičování

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vlastní jména, spodoba, písmeno ě, doplňování ú-ů-u

AJ

3.lekce My school bag – školní potřeby, umět poprosit a poděkovat

MA

Str. 16-19 násobení a dělení

G úsečka

PRV

 

Cesta do školy – uč. 8, P. S. - 7

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – kořen, předpona, přípona, slova příbuzná a tvary slov

AJ

3.lekce – umět představit sebe a sourozence, udat věk

MA

Str. 13-17 dělení se zbytkem

G- poloha přímek v rovině

VL

 

Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. – 9, 10

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. 10, 11

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

Sloh – Vzpomínáme na prázdniny

AJ

3.lekce umět požádat o školní pomůcku, porovnávání kvality. Povídání o své rodině.

MA

Uč. str. 14-17 rovnice, písemné dělení

G – úhel

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. 10 – 13, P. S. – 8, 9

 

Půda – uč. 10, 11

 

3. týden 12.9. 2016 –16.9. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 10-15 hláska a písmeno M,m

Ps s. 10-15 uvolňovací cviky

MA

Str. 8-11 počet do 5, počítání s názorem

PRV

 

Str. 6,7 Přestávka, poznáváme školu

AJ

 

1.lekce - pozdravy

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Str. 11-14 Práce s textem, opis textu

Čtení- hlasité čtení

MA

Str. 8-10 sčítání a oočítání do 20 s přechodem, číselná řada do 100, rozklady

PRV

 

Str. 6,7 Cesta do školy, doprava, bezpečnost

AJ

 

1.lekce – zvířátka ve škole

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Význam slov – slova nadřazená a podřazená. Slabika, hláska, písmeno.

AJ

1.lekce – opakování

2.lekce - pozdravy

MA

Str. 11-14 opakování učiva 2. ročníku

G přímka

PRV

 

Škola. Spolužáci. Pravidla slušného chování

Uč. str. 7, P. S. str. 5, 6

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str.9-14

AJ

1.lekce opakování

2.lekce abeceda, spelling

MA

Str. 8-12 Jednotky objemu

G- poloha přímek v rovině

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9 , P. S. str. 7 - 9

 

Živá a neživá příroda – voda, půda – uč. 7 - 9

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva, určování slovesných kategorií u podst.jmen a sloves

AJ

1.lekce – opakování

2.lekce – rodina – poslech, čtení a překlad textu, povídání o rodině

MA

Uč. str. 10-13 zaokrouhlování

G – trojúhelníková nerovnost

VL

 

Evropa – poloha a povrch – uč. 8 – 10, P. S. 6 - 8

 

Neživá příroda a život – uč. 7 - 9

 

2. týden - úvod do učiva ve všech předmětech, opakování z předešlého ročníku

1. týden - slavnostní zahájení školy, úvod do učiva

 

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016:

 

42. týden 13.6. 2016 –17.6. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 103-106

 Pís. str. 36-40

MA

Uč. sčítání  a odčítání s přechodem desítky

G –

PRV

 

Nácvik vystoupení na akademii

AJ

 

Hodina nebude – nácvik v KD 8.00-11.10

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 149-153

Sloh: zamýšlíme se nad textem

 

MA

Uč. opakování učiva

G –  poloha přímek v rovině

PRV

 

 

Nácvik vystoupení na akademii

 

AJ

 

Hodina nebude – nácvik v KD 8.00-11.10

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.roč.

AJ

Opakování učiva 3.roč.

MA

Str. 48-51 písemné násobení jednociferným činitelem

G –

PRV

 

Společné znaky s ostatními živočichy – uč. 70, 71, P. S. 64, Rady na prázdniny – uč. 72, 73

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.roč.

AJ

30.lekce Jack and the Beanstalk

MA

Uč. str. 47 – 50

G – povrch krychle, kvádru - úvod

VL

 

Já a ti druzí – uč. 102 – 106, P. S. – 57- 60

 

Vývoj člověka – vývojová období – uč. 102 - 107

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 5.roč.

AJ

29.lekce Rhymes (poslech, čtení a překlad)

Opakování učiva 5.roč.

MA

Uč. str. 42 – 46 des. čísla procvičování

G – složitější obrazce, obsahy

VL

 

Projektový úkol

 

Nakloněná rovina, kladka, elektrická energie – uč. 97 - 101

 

 

40. týden 30.5. 2016 –3.6. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář str.95-99

Písanka str.27-30

Čtení sloov se slabikou mě

MA

Procvičování + - do 20 s přechodem

PRV

 

Opakování – Člověk ve společnosti

AJ

 

10.lekce – nová slovní zásoba Animals in ZOO

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čj

Věta jednoduchá a souvětí str.143-146

MA

Násobení a dělení číslem 1 a 10

Procvičování učiva

PRV

 

Opakování – léto, kalendář, živočichové

AJ

 

10.lekce – nová slovní zásoba Animals in ZOO

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba souvětí str.197-201

AJ

29.lekce – opakování učiva

Procvičování hláskování

MA

Písemné násobení jednociferným činitelem str.45-46

GE – rýsování trojúhelníku za pomoci kružítka str.44

Opakování kružnice str.37

PRV

 

Pečujeme o své zdraví – uč. 67, P.S. 61, Žijeme zdravě – uč. 68, 69, P.S. 62

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva

Sloh : Uspořádání vět v textu

AJ

29. lekce Pohádka o Červené karkulce

MA

Čteme v diagramu, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

GE : grafický součet a rozdíl úseček

VL

 

Marie Terezie, Josef II. – uč. 95 – 97, P. S. 52- 54

 

Člověk a jeho životní podmínky – uč. 96 - 97

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá

Sloh Výlet na Macochu

AJ

27.lekce – The USA – poslech, čtení a překlad textu

MA

Závisle a nezávisle proměnná str.38-39

G – Tělesa

Jednotky času str.41

VL

 

Lidé a Země – uč. 97, P. S. – 61 - 63

 

Rozmnožovací soustava – uč. 92 - 94

 

 

 

 

39. týden 23.5. 2016 –27.5. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář str.92-94 Slova se slabikami bě, pě, vě

Písanka str.22-26

MA

Odčítání do 20 s přechodem 10

PRV

 

Co lidé umí, pomocníci lidí

AJ

 

9.lekce – procvičování učiva

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Učebnice str.142-145 – opakování spodoby, nové učivo Věta, větný celek

MA

Násobení a dělení 9

PRV

 

Přírodní společenstva – lidská obydlí, les, louka, voda

AJ

 

9.lekce – procvičování učiva

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché – grafické znázorňování

AJ

28.lekce – opakování učiva

MA

Procvičování

PRV

 

Naše zdraví, Jak rosteme a vyvíjíme se, Naše tělo – uč. 64 – 66, P. S. – 58 - 60

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přímá řeč – procvičování všech tří typů

AJ

28.lekce – opakování učiva

MA

Procvičování

VL

 

České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka – uč. 93 – 95, P. S. – 49 - 52

 

Člověk a jeho životní podmínky – uč. 93 - 95

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přímá řeč

AJ

27.lekce – Velká Británie

MA

Procvičování

VL

 

Co všechno je kultura – P. S. 57 - 60

 

Nervová soustava, hormony – uč. 89 – 91, Rozmnožovací soustava – uč. 92 - 94

 

 

38. týden 16.5. 2016 –20.5. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 89-91, čtení slov s měkkými a tvrdými slabikami

 Pís. str. 19-23

MA

Sčítání s přechodem desítky

 

PRV

 

Zaměstnání dospělých lidí

AJ

 

9.lekce – tvoření vět

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Souhlásky na konci slov - procvičování

 

 

MA

Násobení a dělení 9

 

PRV

 

Opakování jaro, kalendář, hospodářská zvířata

 

 

AJ

 

9.lekce – skládání vět, poslech, čtení a překlad

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché

 

AJ

27.lekce -- Moje škola - nová slovní zásoba, čtení a překlad textu

 

MA

procvičování

 

PRV

 

 

Opakování – P. S. – 55 - 56

Chráníme přírodu – uč. 62 – 63, P. S. - 57

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přímá řeč

 

AJ

27.lekce - procvičování otázek a odpovědí, sloveso look for

 

MA

Procvičování

 

VL

 

Život ve městech a na zámcích – nástup Habsburků

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. 89, 90

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva

 

AJ

26.lekce - minulý čas nepravidelných sloves

 

MA

Procvičování

 

VL

 

Co všechno je kultura

 

Smyslová ústrojí – uč. 86 - 89

 

37. týden 9.5. 2016 –13.5. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 86-89dě, tě, ně, di,ti,ni, dy,ty,ny

 Pís. str. 14-18 G,g,Y

MA

Uč. 8-12 sčítání s přechodem desítky

G – čtverec, obdélník, trojúhelník

PRV

 

Na výletě. Nakupujeme. Ája mezi kamarády.

AJ

 

9.lekce – interaktivní cvičení

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 133-137 souhlásky na konci slov

Sloh: jak soudit druhého

 

MA

Uč. str.  20-21 násobení 8

G –  poloha přímek v rovině

PRV

 

Hospodářská zvířata. Domácí ptáci

 

 

AJ

 

9.lekce – interaktivní cvičení

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovesech

Sloh : Řazení vět ve vyprávění

AJ

26.lekce - procvičování

MA

Str. 31-36 dělení mimo obor násobile

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Čím se živí živočichové – uč. 61, P. S. – 54, 55, 56

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o souvětí

AJ

26.lekce - procvičování

MA

Uč. str. 29-33 nerovnice, zlomky

G – obsah obdélníka a čtverce

VL

 

Jan Hus – doba husitská – uč. 87 – 89, P. S. – 46, 47

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. 89, 90

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování koncovek v příčestí minulém

AJ

25.lekce - procvičování

MA

Uč. str. 29-32 dělení des. čísel, násobení des. čísel přirozeným číslem

G – složitější obrazce, obsahy

VL

 

Majetek a jeho vlastnictví – uč. 84 – 87, P. S. 54 – 56

 

Smyslová ústrojí – uč. 86 - 89

 

 

36. týden 2.5. 2016 – 6.5. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 82-85 G,g, ď,ť, ň

 Pís. str. 9-13 f,F

MA

Uč. 5-8 sčítání s přechodem desítky

G – čtverec, obdélník, trojúhelník

PRV

 

Hry dětí v přírodě – pokrač.

AJ

 

9.lekce Nová slovní zásoba – domácí mazlíčci

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 123-127 mě

Sloh: vytváříme si vlastní názor

 

MA

Uč. str.  17-19 dělení 7

G –  poloha přímek v rovině

PRV

 

Jaro – les

 

 

AJ

 

9.lekce Žijeme ve velkém světě - nová slovní zásoba, části těla

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – určování času přítomného a budoucího str.179-183

Procvičování pravopisu

AJ

26.lekce – nová slovní zásoba, co osoby dělají právě teď – věty s -ing

MA

Str. 25-30 násobení typu 12.4, 450.4

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Stavba těla živočichů – uč. s. 58 – 59, P. S. s. 52, 53

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Souvětí a jeho stavba str.181-183

AJ

26.lekce – slovní zásoba, čtení a překlad textu str.54-55

MA

Uč. str. 23-27 slovní úlohy

G – obsah obdélníka

VL

 

Karel IV. – otec vlasti, uč. s. 84 - 86, P. S. s. 43 - 45

 

Léto v přírodě – uč. 87 - 89

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podmět nevyjádřený a několikanásobný str.180-183

AJ

25.lekce – čas minulý prostý, tvoření vět, čtení a překlad textu, zápor i otázka, krátká odpověď

MA

Uč. str. 24-29 dělení desetinných čísel 10 a 100

G – složitější obrazce

VL

 

Lidská práva a povinnosti – uč. 80 – 83, P. S. str. 53 - 54

 

Vylučovací soustava – uč. 84 - 85

 

 

34. týden 18.4. 2016 – 22.4. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 76-79 Přepis z tiskacího písma do psacího

 Pís. č. 4 

MA

Sčítání a odčítání do 20 procvičování

 

PRV

 

Opakování měsíce v roce, dny v týdnu

Jarní rostliny

 

AJ

 

8.lekce – procvičování učiva

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 110-115, dopis, adresa

 

MA

Dělení sedmi, procvičování sčítání a odčítání do 100

PRV

 

Opakování měsíce v roce, jarní rostliny, hodiny

 

AJ

 

8.lekce – procvičování učiva

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – úvod do učiva

 

AJ

24.lekce My pet – procvičování

25.lekce – nová slovíčka

MA

Procvičování

 

PRV

 

Části kvetoucích rostlin (květ, plod), léto na louce – uč. 52 - 55, P. S. str. 50

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda přísudku s podmětem - procvičování

 

AJ

24.lekce – procvičování

25.lekce – slovní zásoba, čtení a překlad textu

MA

Procvičování

VL

 

Počátky českého státu, uč. s. 79 – 81, P. S. s. 39 -40

 

Význam živočichů pro člověka – uč. 83 - 85

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda podmětu s přísudkem

AJ

24.lekce – minulý čas slovesa to have

MA

Procvičování

VL

 

Obnovení demokracie v Československu – uč. 77 - 79, P. S. str. 50 - 52

 

Oběhová soustava – uč. 80 - 81

 

 

33. týden 11.4. 2016 – 15.4. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 72-75 Ch, ch. Přepis z tiskacího písma do psacího

 Pís. č. 3  str. 36-40 Ř,K,E

MA

Uč.29-32 tělesa, číselné řetězce

 

PRV

 

Jaro – mláďátka, rostliny

DV- kolo

AJ

 

8.lekce – procvičování učiva

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 110-115, dopis, adresa

 

MA

Uč. str.  11-16 s. dělení 6, procvičování

G – polopřímky opačné

PRV

 

Jaro – pokrač.

DV-kolo

 

AJ

 

8.lekce – procvičování učiva

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Určování pádů str.165-167

Sloh Popis osoby

AJ

24.lekce My pet – slovní zásoba, popis zvířátka

MA

Str. 16-20 dělení se zbytkem, násobení mimo obor násobilky

G – přenášení úseček

PRV

 

Léto na poli – uč. 48 – 49, části kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list) – uč. 50 – 51, P. S. str. 49

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda přísudku s podmětem

Sloh : Pověst o Václavovi

AJ

24.lekce – čas přítomný prostý ve 3.os.č.j., slovní zásoba, čtení textu a překlad

MA

Uč. str. 12-16, zlomky

G – rovnoběžníky-rýsování

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin – uč. 74 – 76, P. S. str. 37

Velkomoravská říše – uč. 77 – 78, P. S. str. 38

 

Význam rostlin pro člověka – uč. 79 - 80

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str.172-174

Sloh Deník str.169-172

AJ

23.lekce – procvičování učiva, čas minulý, čtení a překlad textů, otázka a odpověď. Slovní zásoba lekce 24.

MA

Uč. str. 13.18 porovnávání a sčítání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Období vlády jedné strany – uč. 74 – 77, P. S. str. 49 - 50

 

Dýchací soustava – uč. 78 - 79

 

 

 

 

 

 

32. týden 4.4. 2016 – 8.4. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 68-71 Ž,ž. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3  str. 32-36 Ř,ř,Ž

MA

Uč. do str. 24-28 1l, 1kg, vztahy o x více, o x méně

 

PRV

 

Jaro – pokračování

AJ

 

8.lekce – Narozeniny – slovní zásoba, písnička Happy Birthday, otázka a odpověď How old are you?

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 107-111, psaní vlastních jmen měst, řek, hor

 

MA

Uč. str.   7-11 s.  násobení a dělení 6, procvičování

PRV

 

Jaro – pokrač.

 

 

AJ

 

8.lekce – geometrické tvary, spojení barvy, počtu a podst.jména Otázka How many?

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podst.jména (pád, číslo a rod)

AJ

23.lekce - procvičování

MA

Str. 10-15 dělení se zbytkem

G – přenášení úseček

PRV

 

Užitkové rostliny – uč.45-47, P.S.48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda přísudku s podmětem (rod muž.živ.a neživ.)

AJ

23.lekce – čas přítomný prostý (popis režimu dne)

MA

Uč. str. 8-11, opakování

G - rovnoběžníky

VL

 

Staří Slované – uč.72-74, P.S.36-37

 

Neživá příroda (nerosty) – uč.78-79

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta, základní a určovací skladební dvojice

AJ

22.lekce Opakování učiva

23.lekce – slovní zásoba, čas minulý

MA

Uč. str. 9 - 13 aritmetický průměr, opakování zlomků

osa úhlu

VL

 

2. světová válka – uč.72-74, P.S.47-49

 

Ochrana těla – kůže – uč.76-77

 

 

31. týden 28.3. 2016 – 1.4. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

1.4. NOC S ANDERSENEM

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 65-67 Ž,ž. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3  str. 28-30 č,Č,ž

MA

Uč. do str. 21-23 vztahy o x více, o x méně

 

PRV

 

Jaro – pokračování

AJ

 

8.LEKCE – SLOVNÍ ZÁSOBA

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 107,108, psaní y/i po tvrdých a po měkkých souhláskách

 

MA

Uč. str.   5,6 s.  dělení 5, procvičování

PRV

 

Jaro – části rostlin, stromů

PS s. 56,57

 

AJ

 

8.LEKCE – SLOVNÍ ZÁSOBA

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – pád, číslo a rod

AJ

Pololetní pís.práce

23.lekce – slovní zásoba

MA

Str. 5-8 dělení se zbytkem

G – polopřímka, kruh, kružnice

PRV

 

Léto na zahradě – uč.42, 43

Okrasné rostliny-uč.44

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda přísudku s podmětem – rod ženský a mužský

AJ

Pololetní písemná práce

23.lekce slovní zíásoba

MA

Uč. str. 5-8 rozvinutý zápis čísel

G – obvod 

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč.70-72, P.S.34-36

 

Neživá příroda (horniny a nerosty) – uč.76, 77

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Věta

AJ

21.lekce – budoucí čas – dokončení

22.lekce – opakování učiva

MA

Uč. str. 5 – 8 porovnávání úhlů

osa úhlu

VL

 

Protektorát Čechy a Morava – uč.69-71, P.S.46

 

Svalová soustava – uč.74, 75

 

 

 

30. týden 21.3..2016 – 23.3. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

24.-28.3.VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 63. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3  str. 25,26 b

MA

Uč. do str. 22 procvičování a opakování

 

PRV

 

Jaro – změny v přírodě, počasí

AJ

 

Hodina není - svátek

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 104-106 psaní y/i po tvrdých a po měkkých souhláskách

 Naučit báseň na soutěž v recitaci.

MA

Uč. str.   3,4 s. násobení 5, procvičování

PRV

 

Česká republika - mapa

 

AJ

 

Hodina není - svátek

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích

AJ

22.lekce – ovoce – slovní zásoba

MA

Opakování učiva geometrie

PRV

 

Rostliny volně rostoucí v přírodě – uč.41, P.S.47

Léto na zahradě – uč.42, 43

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Shoda přísudku s podmětem – úvod do učiva

AJ

22.lekce – opakování učiva

MA

Uč. opakování učiva 2. dílu uč.

G – obvod 

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč.70-72, P.S.34-36

 

Jaro v přírodě (rostliny) – uč.73, 74

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – vypravování

Opakování učiva o slovesech

AJ

21.lekce – slovní zásoba, čtení a překlad textu, čas budoucí prostý (I will play/ I won´t play)

MA

Uč.  desetinná čísla – procvičování

G – povrch krychle, kvádr - procvičování

VL

 

Protektorát Čechy a Morava – uč.69-71, P.S.46

 

Opora lidského těla – kostra – uč.70-72

 

29. týden 14.3.– 18.3. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 60-63 Č, Ž. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3  str. 20-24 H,T

MA

Uč. 18-22  metr, vztahy o x více, o x méně

 

PRV

 

Hodiny

Naše obec

AJ

 

7.lekce – interaktivní cvičení, otázka a odpověď (How old are you?)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 103,104 psaní y/i po tvrdých a po měkkých souhláskách

Sloh – popis hračky. Naučit báseň na soutěž v recitaci.

MA

Uč. str.   3,4 s. násobení 5, písemné sčítání a odčítání s přechodem desítky

G – souhrn. opak.

PRV

 

Praha, hlavní město

 

AJ

 

7.lekce – Pohádka o prasátkách – poslech, čtení a překlad textu. Procvičování tvoření vět z minulé hodiny.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích str.151-155

 

AJ

21.lekce Nakupování - slovní zásoba potraviny, neurč.člen some, věty I like/ I don´t like

MA

Uč. opakování učiva 2. dílu uč.

G –

PRV

 

Opakování – společné znaky rostlin, čtvrtletní písemná práce

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – uč.str.40, P.S.str.46

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přísudek a podmět, určování ZSD str.161-165

AJ

21.lekce – slovní zásoba, ovoce a množné číslo, číslovky do 100, rozhovor

MA

Uč. opakování učiva 2. dílu uč.

G – obvod čtverce

VL

 

Opakování – kraje ČR

Jak měříme čas a poznáváme dějiny – uč.str.66-70, P.S.str.33, 34

 

Čtvrtletní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas budoucí a minulý, způsob rozkazovací a podmiňovací str.151-156

AJ

20.lekce – slovní zásoba, britská měna, rozhovor How much is it?

Čtení a překlad textu.

MA

Uč. 48 - 52 desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování

G – povrch krychle, kvádr - procvičování

VL

 

Život v Československu mezi dvěma válkami – uč.67, 68, P.S.str.42-45

 

Čtvrtletní písemná práce

  

28. týden 7.3.– 11.3. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 55-58 B,b. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3 15-19 h, Z

MA

Uč. 16-19 příklady typu 17 - 5

Pamětné počítání do 10

PRV

 

Hodiny

 Místo kde, žijeme

AJ

 

7.lekce – číslice 1-10 – procvičování na PC

Píseň Ten little Indians

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč.  psaní y/i po tvrdých a po měkkých souhláskách

Sloh – popis věci. Naučit báseň na soutěž v recitaci.

MA

Uč. str.   3,4 s. násobení 5

G – souhrn. opak.

PRV

 

Místo, kde žijeme - domov

DV

AJ

 

7.lekce – farmářská zvířata, skládání vět I´ve got …, I like …

Interaktivní cvičení, video Farm a nimals

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce

AJ

20.lekce – procvičování učiva, tvoření vět typu I can play…

MA

Uč. 53-59 výpočet části z celku

G – opakování učiva 2. dílu uč.

PRV

 

Rostliny – uč.38,39

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché – určování základní skladební dvojice

Sloh : Pracovní postup

EV : Komunikace přes počítač

AJ

20.lekce – 2.pád podst.jmen s vazbou of, popis jednoduchého pracovního postupu

MA

Uč. 49-54  osová souměrnost

G – obvod trojúhelníka, čtverce

VL

 

Moravskoslezský kraj, opakování krajů ČR, uč. 64,65

 

Živočichové vod a bažin, uč. 70,71

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa

EV : Komunikace přes počítač

AJ

19.lekce – hra Who is it? Čtení a překlad textu, 3.stupeň přídavných jmen

MA

Uč. 48 - 52 desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování

G – povrch krychle, kvádr

VL

 

1.sv.válka, vznik Československého státu, uč. 63,64, P.S. – 41, 42

 

Člověk – živočich na Zemi, uč. 68,69

 

 

27. týden 29.2. 2016 – 4.3. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 50-55 H,h. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3 10-15 C,c

MA

Uč. 12-16 obor do 20,

Pamětné počítání do 10

PRV

 

Hodiny

AJ

 

7.lekce – číslovky 1-10 nová slovní zísoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 95-99 psaní y po tvrdých souhláskách, i po měkkých

Sloh – popis osoby - táta

MA

Uč. č. 7 ,  3,4 s. násobení 5

G – souhrn. opak.

PRV

 

Státní svátky

DV

AJ

 

7.lekce Farmářská zvířata – seznámení s novou slovní zásobou

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – příslovce, číslovky a zájmena

AJ

20.lekce – názvy dnů v týdnu

MA

Uč. 54- 57 jednotky délky, objemu

G – kruh

PRV

 

Houby – uč.37, P.S.45

Rostliny – uč.38

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací

AJ

20.lekce – Vaření – slovní zásoba

MA

Uč. 47-50  opakování převodů jednotek délky, hmotnosti, času

G – obvod trojúhelníka

VL

 

Zlínský kraj – uč.60-62, Olomoucký kraj – uč.62-63

 

Živočichové vod a bažin – uč.68-69

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva o číslovkách

Sloh : Turistické informace

AJ

18.lekce – procvičování učiva

19.lekce – nová slovní zásoba

MA

Uč. 44-47 desetinná čísla - porovnávání

G – krychle, kvádr

VL

 

Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel – uč.61-62, P.S.40-41

 

 

Opakování - živočichové

 

 

26. týden 22.2. 2016 – 26.2. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 45-51 au, ou, C,c. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3 str. 6-10 au, ou

MA

Uč. 8-10 obor do 20

Pamětné počítání do 10

PRV

 

Měsíce v roce, dny v týdnu

AJ

 

6.lekce Ovoce – cvičení na interaktivní tabuli

Zkoušení slovní zásoby.

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 92-94 souhlásky

Sloh – popis osoby - táta

MA

Uč. č. 7 ,  1,2 s. procvičování násobení a dělení 1-4

G – souhrn. opak.

PRV

 

Kalendář, části dne

DV

AJ

 

6.lekce Moje párty – cvičení na interaktivní tabuli. Věta Would you like… a odpověď. Zkoušení slovní zásoby.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – podstatná jména, slovesa a přídavná jména

AJ

19.lekce Oděvy Věty typu These jeans are blue. Říkanka.

MA

Uč. 48-53 písemné sčítání a odčítání  3-ciferných čísel

G – kruh

PRV

 

Opakování – P.S.43

Živé organismy – uč.36, P.S.44

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas přítomný, minulý, slovesný způsob

AJ

19.lekce – čtení a překlad textu, sloveso CAN otázka a odpověď, Píseň Bingo.

MA

Uč. 40-46  opakování převodů jednotek délky, hmotnosti, času

G – obvod trojúhelníka

VL

 

Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj – uč.49-50, 58-60

 

Rostliny vod a bažin, uč.67-68

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Druhy číslovek a jejich skloňování.

AJ

18.lekce – Zaměstnání. Pády osobních zájmen. Text čtení a překlad.

MA

Uč. 40-46 desetinná čísla - porovnávání

G – krychle, kvádr

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí – uč.58-60, P.S.38-39

 

Bezobratlí živočichové – uč.65-67

 

 

25. týden 15.2. 2016 – 19.2. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 40-44 R,r. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č. 3 str. 1-5 r

MA

Uč. 4 – 8 obor do 20

Pamětné počítání do 10

PRV

 

Orientace v čase - rok

AJ

 

Téma Ovoce – slovní zásoba, I have got, this is, člen a, an

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 86-90 hlásky

Sloh – popis osoby

MA

Uč. s. 31,32 procvičování násobení a dělení 1-4

G – souhrn. opak.

PRV

 

Náš svět – kalendář, části dne

DV

AJ

 

Téma Vítej na mé párty – slovní zásoba, číslovka 1-12, písnička str.7

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovo a skutečnost , procvičování učiva str.119-127

Sloh Práce s psaným textem str. 121-124

AJ

Lekce 18 – Moje tělo – slovní zásoba, věty I have got…,

písnička Head and shoulders…

MA

Uč. 42-46  písemné sčítání a odčítání  3-ciferných čísel

G – kružnice, rýsování

PRV

 

Planety – uč.34-35, P.S. 40-43

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování vzorů podstatných jmen a koncovek podst.jmen str.134-135

Slovesa str. 136- 141

AJ

Lekce 18 – slovní zásoba, rozhovor, otázky v čase přítomném

MA

Uč. 35-40  písemné násobení 2cif. činitelem

G – osa úsečky

VL

 

Pardubický kraj, kraj Vysočina – uč.55-58

 

Živočichové na poli – uč.63-65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování osobních zájemn str. 123-131

Sloh str.126-129

AJ

Lekce 17 – určování data, řadové číslovky, názvy měsíců, letopočty, předložky před časovými údaji

MA

Uč. 37-41 desetinná čísla

G – úsečky shodné

VL

 

Česká kultura a společnost v 2.polovině 19.století – uč.55-57, P.S.35-37

 

Třídění živočichů (obratlovci) – uč.61-64

 

24. týden 8.2. 2016 – 12.2. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

JARNÍ PRÁZDNINY

 

23. týden 1.2. 2016 – 5.2. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 35-38 K,k. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís.35-37

MA

Uč. č. 3 obor do 10

Pamětné počítání

PRV

 

Člověk – úraz v domácnosti. Dopravní výchova

AJ

 

Lekce 6 – Ovoce – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 80-85 dělení slov

Sloh – popis osoby

MA

Uč. 29-32 dělení  4

G – souhrn. Opak.

PRV

 

Zdraví – úraz, první pomoc

DV

AJ

 

Lekce 6 – Vítejte na mé párty – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – porozumění textu

Slovo a skutečnost

Opakování vyjmenovaných slov

AJ

17.lekce procvičování

MA

Uč. 37-39 písemné sčítání

G – kružnice

PRV

 

Půda, teplo a světlo, Slunce – uč.30-31, P.S. 38, 39

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podst.jména - procvičování

AJ

17.lekce - procvičování

MA

Uč. 32-35 písemné násobení 2cif. činitelem

G – trojúhelníková nerovnost, pravý úhel

VL

 

Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj – uč.51-55

 

Živočichové na poli – uč.62-63

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva

Zájmena

AJ

16.lekce Zimní prázdniny – slovní zásoba, čtení a překlad textu

MA

Uč. 31-35 desetinná čísla

G – úsečky shodné

VL

 

Revoluční rok 1848, uč.53-55, P.S.33-35

 

Rostliny – třídění, uč.60-61

 

22. týden 25.1. 2016 – 29.1. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 33-36, K,k. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís.32-34 S, k

MA

Uč. 29-31 obor do 10

Pamětné počítání

PRV

 

Člověk – nemoc, úraz. Dopravní výchova

AJ

 

Opakování slovní zásoby 5.lekce - zkoušení

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 78-80 slovo – slabika, dělení slov

Sloh – popis zvířete

MA

Uč. 27,28 násobení 4

G – měření na cm a mm

PRV

 

Zdraví – nemoc, úraz

DV

AJ

 

Opakování slovní zásoby 5.lekce - zkoušení

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - procvičování

AJ

17.lekce Moje hlava – slovní zásoba, I have got…

MA

Uč. 33-36 Zaokrouhlování čísel

G – Kruh, kružnice

PRV

 

Vzduch – uč.30, P.S. 37

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzory rodu středního a ženského – procvičování

Vzory rodu mužského

Skloňování podstatných jmen podle vzorů

AJ

17.lekce – Můj domov – místnosti v domě a bytě, slovní zásoba, čtení a překlad textu, časování slovesa to have

MA

Uč. 32 -34 rovnice

G – trojúhelníková nerovnost, pravý úhel

VL

 

Plzeňský kraj, Karlovarský kraj – uč.48-50

 

Rostliny na poli – luskoviny, plevele – uč.60-62

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování vzorů přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Sloh Učíme se, jak se učit

AJ

15.lekce procvičování učiva

16.lekce – slovní zásoba, čtení a překlad textu

MA

Uč. 29-31 1a, 1ha, km²

G – převody jednotek obsahu

VL

 

Národní obrození v českých zemích – uč.51-53, P.S.32-33

 

Bakterie a sinice – uč.58

Houby (kvasinky, lišejníky) – uč.59

 

21. týden 18.1. 2016 – 22.1. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 29-32, D,d. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. 27-31 d

MA

Uč. 25-28 obor do 10

Pamětné počítání

PRV

 

Člověk

AJ

 

Interaktivní cvičení.

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 67-73 slovo – protikladné, synonymum

Sloh – popis zvířete

MA

Uč. 25 – 26 dělení 3

G – měření na cm a mm

PRV

 

Zdraví

AJ

 

Interaktivní cvičení.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po Z

AJ

Téma Oblečení

I am wearing…

MA

Uč. 30-34 Zaokrouhlování čísel

G – Kruh, kružnice

PRV

 

Voda-uč.28, P.S.-35

Koloběh vody v přírodě-uč.29, P.S.-36

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzory rod střední

AJ

Téma Míchání barev

MA

Uč. 28-32 Diagram, rovnice

G – rýsování trojúhelníka

VL

 

Pololetní písemná práce

 

Rostliny na poli – obilniny, okopaniny – uč.59-60

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzory přídavných jmen – mladý, jarní

AJ

Téma – Co je v TV? Program, rozhovor, čtení a překlad textu.

MA

Uč. 25 - 29 počítání s velkými čísly

G – převody jednotek obsahu

VL

 

Pololetní písemná práce

 

Třídění organismů – uč.56-58

 

 

20. týden 11.1. 2016 – 15.1. 2016 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 25-28 Z,z. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. 23-26 V,z

MA

Uč. 20-23 obor do 10

Pamětné počítání

PRV

 

Zvířátka v zimě. Člověk

AJ

 

Téma Rodina – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 67-73 slovo – protikladné, synonymum

Sloh – popis zvířete

MA

Uč. 20-24 násobení  3

G – měření na cm a mm

PRV

 

Zima. Zdraví

AJ

 

Téma Moje hobby – nová slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po V

Opakování vyjm.slov po B,L,M,P,S

AJ

15.lekce – Kde je míč ? slovní zásoba, předložky on, in

MA

Uč. 27-29 jednotky hmotnosti a objemu

G – čtverec, obdélník

PRV

 

Zboží, uč.-26, P.S.-34/1

Opakování před písemnou prací

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Spolužáci – šikana

 

AJ

15.lekce – nová slovní zásoba, sloveso can, opakování učiva

14.1. Pololetní práce

MA

Uč. 26-29 písemné násobení a dělení

G – rýsování trojúhelníka

VL

 

Středočeský kraj, Jihočeský kraj – uč.45-47

Opakování před písemnou prací, PPP v úterý 19. 1.

 

Příroda v zimě – uč.-55-57

Opakování před písemnou prací, PPP v pátek 15. 1.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Přídavná jména – tvrdá, měkká a přivlastňovací

AJ

12.-13.lekce – pracovní sešit dokončení

14.lekce –opakování učiva

14.1. Pololetní práce

MA

Uč. 21-24 počítání s velkými čísly

G – výpočet obsahu a obvodu čtverce, obdélníka, procvičování

VL

 

Cestujeme po Evropě – uč.48-50, P.S.-28-31

Opakování před písemnou prací, PPP v úterý 19. 1.

 

Rozmanitost české přírody – uč.53-56

Opakování před písemnou prací, PPP v pátek 15. 1.

 

16. týden 14.12. 2015 – 18.12 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 17-20 N,n. Přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. 12-15 y

MA

Uč. 16 obor 0-9

Procvičování učiva

PRV

 

Blíží se Vánoce

AJ

 

4.lekce – Vánoce – interaktivní cvičení

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 55-58 druhy vět

Sloh – Řazení vět do příběhu

MA

Uč. 11-15 obor do 100, s přechodem desítky, příprava na násobení

G – souhrnné opakování

PRV

 

Rodina, vánoční zvyky

AJ

 

4.lekce - Vánoce – interaktivní cvičení

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B, L, M – procvičování

Vyjmenovaná slova po P

AJ

13.lekce - Christmas

MA

Uč. 18-20 pamětné počítání v oboru do 1000

G – čtverec

PRV

 

Vánoční symboly, Vánoce v jiných zemích – uč.23, P.S.32

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – předložky, spojky, částice a citoslovce, shrnutí učiva

AJ

12.lekce – procvičování

At Christmas – Vánoce ve Velké Británii

MA

Uč. 14-17 písemné sčítání a odčítání

G – čtverec, obdélník

VL

 

Kraje ČR  - hlavní město Praha

 

Živočichové v lese – uč.46-49

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – určování pád, číslo, rod a vzor, skloňování podst.jmen

AJ

12.lekce What´s the matter – slovní zásoba, gramatika

MA

Uč. 13-17 průměrná rychlost

G – jednotky obsahu

VL

 

Cestujeme po Evropě

 

Podnebné pásy – teplý tropický pás – uč.44-46

 

 

15. týden 7.12. 2015 – 11.12 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 13-15 J,j  přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. 9-11 J, P

MA

Uč. 10-12 obor 0-8

Procvičování učiva

PRV

 

Blíží se Vánoce

AJ

 

Hodina nebude – nácvik na besídku v KD.

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 55-58 druhy vět

Sloh – Řazení vět do příběhu

MA

Uč. 9-11 obor do 100, s přechodem desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

Ovoce. Rodina

AJ

 

Hodina nebude – nácvik na besídku v KD.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B,L,M - procvičování

AJ

11.lekce – procvičování učiva

12.lekce – slovní zásoba

MA

Uč. 2. díl s.16-18 pamětné počítání v oboru do 1000

G – geom. obrazce – strany, vrcholy

PRV

 

Blíží se Vánoce, rodina – uč.22, P.S.31

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – procvičování učiva

AJ

11.lekce – procvičování

12.lekce – slovní zásoba, množné číslo, otázka Do you like…? a odpověď

MA

Uč. 10-13 rozvinutý zápis čísel

G – čtverec, obdélník

VL

 

Cestování po kulturních památkách a přírodních zajímavostech ČR

 

Živočichové v lese – uč.44, 45

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – pád, číslo, rod a vzor

AJ

10.lekce – procvičování

11.lekce – slovní zásoba, určování času

MA

Uč. 10-13 dělení dvojciferným dělitelem

G – jednotky obsahu

VL

 

Rakousko

 

Rozmanitost podmínek života na Zemi - podnebné pásy

 

 

 

14. týden 30.11. 2015 – 4.12 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

VE STŘEDU PROBĚHNE PLÁNOVANÝ PROGRAM SLEPÍŠI, PODROBNÉ INFO V AKTUALITÁCH.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 10-12 přepis z tiskacího písma do psacího

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č .2 – I,j

MA

Uč. 10 obor 0-8

Procvičování učiva

PRV

 

Zvířátka v zimě. Mikuláš

AJ

 

4.lekce – téma Vánoce – slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 51-54Věty přací a tázací

Sloh – Řazení vět do příběhu

MA

Uč. ý-9 obor do 100, s přechodem desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

Živočichové v zimě

AJ

 

4.lekce – téma Vánoční čas – slovní zásoba

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo p  

ČJ

Sloh – Návštěva knihovny

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L

Vyjmenovaná slova po M

AJ

11.lekce Who is this?

MA

Uč. 2. díl s.11-14 pamětné počítání v oboru do 1000

G – geom. Obrazce – strany, vrcholy

PRV

 

Advent, Mikuláš, rodina – uč.22, P.S.29, 30

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova - procvičování

AJ

11.lekce – slovní zásoba, tvary slovesa BÝT

MA

Uč. 6-9 rozvinutý zápis čísel

G – rovnoběžky, kolmice

VL

 

Doprava v ČR

 

Rostliny v lese, houby – uč.41, 42, 43

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy

AJ

10.lekce – téma Dům, slovní zásoba, řadové číslovky, přivlastňování (osoby, místa, věci)

MA

Uč. 6-7 dělení dvojciferným dělitelem

G – jednotky obsahu

VL

 

Polsko

 

Hvězdárny – uč.39-40

Počasí a podnebí – uč.41-43

 

 

 

13. týden 23.11. 2015 – 27.11. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 6-10 – S,P,T  analýza a syntéza slov

Procvičování dosud probraných písmen, pís. č .2 - t

MA

Uč. 9,10 obor 0-8

Interaktivní cvičení

PRV

 

Moje rodina – u nás doma,

AJ

 

Otázka a odpověď : What is this? This is a pen. What colour is this? This is yellow.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 47-49 Věty oznamovací

Sloh – J.Lada – práce s textem

MA

Uč. 6-9 obor do 100, s přechodem desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

Zahrada na podzim

AJ

 

Přídavná jména – small, big, sad, happy, young, old, friendly, nice

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování vyjmenovaných slov po B

Vyjmenovaná slova po L

AJ

Procvičování 9.lekce.

10.lekce – slovní zásoba, určování celých hodin.

MA

Uč. souhrnné opakování 1. dílu učebnice, úvod k 2. dílu

G – geom. obrazce

PRV

 

Povolání, záliby – uč.21, P.S.str.27, 28

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S, V, Z

PROCVIČOVÁNÍ

AJ

9.lekce – procvičování učiva

10.lekce – slovní zásoba, přídavná jména, časování slovesa to be

 

MA

Uč.  – souhrn učiva, úvod k 2. dílu učebnice

G – pravý úhel

VL

 

Nerostné suroviny a průmysl

 

Rostliny v lese – uč.39 - 41

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova – opakování

Sloh Pečujeme o zvířátko

AJ

9.lekce – slovní zásoba

V našem bytě – čtení a překlad textu

MA

Uč. souhrn učiva, úvod k 2. dílu učebnice

G – konstrukční úlohy, souřadnice bodů

VL

 

Slovensko

 

Země  přitažlivá, uč.str.37 - 39

 

 

 

 

 

12. týden 16.11. 2015 – 20.11. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 3,4 analýza a syntéza slov

Procvičování dosud probraných písmen

MA

Uč. 7,8 obor 0-7

Interaktivní cvičení

PRV

 

Moje rodina – pomáháme doma, moje oblíbená hračka

AJ

 

3.lekce – barvy – interaktivní cvičení

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 44-46 Melodie věty

 

MA

Uč. 3-6 obor do 100, s přechodem desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

Ryby v rybníce, ptáci

AJ

 

3.lekce – procvičování, uč. Str.24

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Obojetné souhlásky. Vyjmenovaná slova po B

AJ

9.lekce – procvičování vět typu What is this? It´s a green pen.

MA

Uč. souhrnné opakování

G – geom. obrazce

PRV

 

Co nás baví (uč.20)

Povolání (uč.21, P.S.26)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova - procvičování

AJ

9.lekce – slovní zásoba, množn="é" číslo podst.jmen. Otázka Have you got…?

MA

Uč.  – souhrn učiva

G – pravý úhel

VL

 

--

 

Domácí mazlíčci a jejich chov (uč.34-36)

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova - procvičování

AJ

8.lekce – opakování učiva 1.-7.lekce

Hra – tvoření vět

MA

Uč. souhrn učiva

G – konstrukční úlohy, souřadnice bodů

VL

 

-

 

Země a roční období (uč.34-35)

 

 

11. týden 9.11. 2015 – 13.11. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 47-49 analýza a syntéza slov

Pís. 20-22   písmeno A

MA

Uč. 4-6 obor 0-7

Slovní úlohy

PRV

 

Moje rodina – etické zásady - ohleduplnost

AJ

 

Téma Barvy – slovní zásoba, procvičování formou her

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 42-44 Věta, jak ji poznáme

 

MA

Uč. 3-7 obor do 100, s přechodem desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

jelen evropský, srnec obecný

rybník

AJ

 

Téma Rodina – píseň Family dance, slovní zásoba

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva.

Sloh – posloupnost činností

AJ

Procvičování učiva 1.-8.lekce

9.lekce – slovní zásoba

MA

Uč. 47-51 písemné odčítání

G – geom. obrazce

PRV

 

Péče o životní prostředí-uč.19, P.S.-23

Opakování-P.S.24, 25

Náš svět – Co nás baví-uč.20

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po L,M, opakování

AJ

8.lekce – opakování učiva 1.-7. lekce

MA

Uč. 48 - 52 násobení a dělení

G – pravý úhel

VL

 

Půda a zemědělství

 

Krtek obecný, ježek západní, včela medonosná, bělásek zelný-uč.32-34

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova - procvičování

AJ

7.lekce – slovní zásoba, otázky a odpovědi v přítomném čase

MA

Uč. 48 - 52 zlomky

G – konstrukční úlohy, souřadnice bodů

VL

 

ČR jako součást Evropy-uč.33-35, P.S.-17-19

 

Země v pohybu-uč.32, 33

 

 

 

 

10. týden 2.11. 2015 – 6.11. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 42-46 I,i , analýza a syntéza slov

Pís. 15-19  písmeno s, o

MA

Uč. 29-31 obor 0-6

Slovní úlohy

PRV

 

Moje rodina – miminko v rodině

AJ

 

Procvičování slovní zásoby ze 2.lekce

Úvod do 3.lekce – téma Barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 39-39 komunikace mezi lidmi

 

MA

Uč. 32,33  obor do 100, bez přechodu desítky

G – souhrnné opakování

PRV

 

Prase divoké, veverka obecná, jelen evropský, srnec obecný

AJ

 

Procvičování slovní zásoby ze 2.lekce

Úvod do 3.lekce – téma Moje rodina

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování (spodoba) v pracovním sešitě

Abeceda – řazení slov podle abecedy

Str.61-65

AJ

1.čtvrtl.pís.práce

8.lekce - Halloween

MA

Uč.43-46 písemné sčítání

G – bod, úsečka, polopřímka

PRV

 

Orientace v krajině- uč.str.18, 19, PS.str.22

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva v pracovním sešitě

Vyjmenovaná slova po B

AJ

7.lekce – slovní zásoba, užití předložek ve větě

MA

Uč. 44-47 násobení a dělení zpaměti

G – rýsování rovnoběžek

VL

 

Počasí, podnebí

 

Okrasné rostliny- str.29-30

Vlaštovka obecná, čáp bílý, poštolka obecná, straka obecná- str.30-32

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva v pracovním sešitě

Vyjmenovaná slova – opakování ze 4.ročníku

AJ

6.lekce Počítače – slovní zásoba, čtení a překlad textu, otázky a odpovědi

7.lekce – slovní zásoba

MA

Uč. 42-46 rovnice, souřadnice bodů

G – konstrukční úlohy

VL

 

Kraje ČR - Vysočina

 

Planety-str.29, Země-Měsíc – str.30-32

 

 

 

8. týden 19.10. 2015 – 23. 10. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 33-35 písmeno P,p,  analýza a syntéza slov

Pís. 8-11 písmeno i, u,

MA

Uč. 25-28 číslo a číslice 6, 0

Rozklady čísel

PRV

 

Moje rodina

AJ

 

Procvičování slovní zásoby ze 2.lekce

Halloween

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 31-33 abeceda

Sloh: pohádková postava

MA

Uč. 27-31 sčítání  a odčítání bez přechodu desítky v oboru do 100

G – přímka

PRV

 

Les – význam, ochrana

AJ

 

Procvičování slovní zásoby ze 2.lekce

Halloween

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Spodoba – jinak slyším, jinak píšu str.45-53

AJ

Písemné opakování 1.-5.lekce

6.lekce pracovní sešit, hra Bingo

MA

Uč. 37-41 pamětné počítání

G – poloha přímek v rovině

PRV

 

Jsme Evropané – opakování

Krajina v okolí domova – uč. 15-17

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pravopis slov cizího původu

Řazení slov podle abecedy

AJ

Procvičování 6.lekce

MA

Uč. 33-35 obor do 10 000, porovnávání čásel

G – kolmice procvičování

VL

 

Povrch ČR

 

Podzim v přírodě – uč. 22-25

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Psaní přípon –ný, -ní, -ský. Opakování psaní předpon a přípon.

Sloh : Ochrana přírody.

AJ

5.lekce Počasí – četení a překlad textů

6.lekce slovní zásoba

 

MA

Uč. 37-40 zaokrouhlování

G – kruh, kružnice

VL

 

Kraje ČR

 

Hvězdy , souhvězdí , galaxie – uč. 23-26

 

 

7. týden 12.10. 2015 – 16. 10. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 28-32 analýza a syntéza slov

Pís. 3-7 písmeno e, l, m

MA

Uč. 23-26 číslo a číslice 0

Rozklady čísel

PRV

 

Uč. V sadu na zahradě a na poli

AJ

 

2.lekce – téma Škola - pokračování

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 27-30 psaní vlastních jmen

Sloh: čteme pozorně pokrač.

MA

Uč. 23-26 sčítání  a odčítání bez přechodu desítky v oboru do 100

G – úsečka

PRV

 

Les - houby

AJ

 

2.lekce – téma Zvířátka ve škole – skládání vět typu It is a crayon.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova spisovná a nespisovná

Sloh – pracovní postup str.36-38

Opakování učiva str.39-41

AJ

Opakování 5.lekce Numbers

Lekce 6 – nová slovní zásoba, téma Moje třída

MA

Uč. 31-35 pamětné počítání

G – polopřímky opačné

PRV

 

Naše vlast ČR – uč. 13, PS. 16, 17

Jsme Evropané –uč.14, PS. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Písemné opakování Stavba slova

Psaní vlastních jmen str.33-38

AJ

Procvičování učiva 5.lekce – there is, there are, pokyny, zápor

6.lekce – nová slovní zásoba téma Narozeniny

MA

Uč. 28-31 obor do 10 000

G - kolmice

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti

 

Pes domácí, kočka domácí, kur domácí, žížala obecná – uč. 19 -21

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Psaní předpon s-, z-, vz-

Opakování předpon probíraných ve 4.roč.

Str.37-40

AJ

Opakování 4.lekce

5.lekce – nová slovní zásoba – téma Počasí

MA

Uč. 33-37opak. pís. dělení a násobení

G – obvody obrazců

VL

 

ČR – co už víme

 

Paliva – ropa, zemní plyn, uč. 21 – 22

Člověk – Země – vesmír, uč. 23 - 24

 

 

6. týden 5.10.2015 – 9. 10. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 24-27, E,e, nácvik čtení slabik, skládání slabik

Ps 32-35 cviky na uvolnění ruky, zápěstí, záprstí

MA

Uč. 20-22 obor do 5

Slovní úlohy, otázky

PRV

 

Uč. s.13,14 počasí, živočichové na podzim

AJ

 

Úvod do 2.lekce – téma Škola – School, nová slovní zásoba školní potřeby

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 25-28 psaní vlastních jmen

Sloh: čteme pozorně

MA

Uč. 19-23 sčítání typu 50+7

G – úsečka

PRV

 

Uč.  10,11 strom, keř, další rostliny v lese

AJ

 

Úvod do 2.lekce – téma Animals at school, nová slovní zásoba školní potřeby a školní pokyny

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva. Tvary slov str.31-36.

Sloh – Umíme se chovat slušně?

AJ

5.lekce – číslovky 1-6

MA

Uč. 25-30 výpočet jednoho kusu, jednotky délky

G – polopřímky opačné

PRV

 

V naší obci – malé obce, velké obce

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov, předponystr.24-32

Sloh str.27-28, EV

AJ

5.lekce Ve třídě – školní pokyny, vazba there is-there are

MA

Uč. 25-29 písemné dělení , jednotky délky

G - kolmice

VL

 

Členění ČR a její zřízení

 

Rostliny a jejich části – list, květ

Živočichové - úvod

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov, slovo základové str. 30-35

EV-etická výchova

AJ

4.lekce – přídavná jména a jejich druhý stupeň

MA

Uč. 28-32 opak. pís. dělení a násobení

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech

 

Přeměněné horniny

Paliva - uhlí

 

5. týden 28.9. 2015 – 2. 10. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 20-23, L,l, nácvik čtení slabik, skládání slabik

Ps 26-29 cviky na uvolnění ruky, zápěstí, záprstí

MA

Uč. 17-18 obor do 4

Slovní úlohy, otázky

PRV

 

Uč. s.13 počasí

AJ

 

Hodina nebude – dopravní hřiště.

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 22-,23 přepis slov cizího původu

Sloh: pozorně se díváme

MA

Uč.17-19 pořadí sčítanců

G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 8,9 podzin, stromy-dělení

AJ

 

Hodina nebude – dopravní hřiště.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování spodoba (jinak slyším, jinak píšu)

Opakování Věta jednoduchá a souvětí, druhy vět

Sloh Slušné chování

AJ

Opakování 3.lekce

Lekce 4 - barvy

MA

Uč. 21-25 opakování násobilky

G – polopřímka

PRV

 

Cesta do školy

Obec

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Psaní předložek a předpon str.20-26

AJ

Opakování 3.lekce

Lekce 4 – číslovky do 20

My monster

MA

Uč. 20-26 písemné dělení jednociferným č.

G - kolmice

VL

 

ČR – demokratický stát

 

Rostliny a jejich části

 

  TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova spisovná a nespisovná

Tvoření slov a jejich stavba

Str.27-29

AJ

Opakování 2.lekce

Lekce 3 – sloveso have got a jeho zápor, better, worse

MA

Uč. 23-27  převody, vlastnosti násobení

G –  úhlopříčky

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy

 

Horniny

 

 

4. týden 21.9. 2015 – 25. 9. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 16-19 , A,a, nácvik čtení slabik, skládání slabik

Ps 19-26 cviky na uvolnění ruky, zápěstí, záprstí

MA

Uč. 12-16 vztahy více, méně, rovná se

Číslice 3

PRV

 

Uč. 9-11 opak. ve škole,  podzim – úvod

AJ

 

1.lekce – procvičování pozdravů a otázky a odpovědi (Jak se jmenuješ? Já jsem…)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 16-22 dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

Sloh: pozorně se díváme

MA

Uč. 13-16 odčítání desítek

G – bod – procvič.

PRV

 

Uč. 7, dopravní výchova

AJ

 

1.lekce – procvičování slovní zásoby formou interaktivních cvičení

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách, opakování druhů vět

AJ

2.lekce – procvičování slovní zásoby

3.lekce – slovní zásoba, školní potřeby, hra BINGO

MA

Uč. 18-22 opakování násobilky

G – úsečka

PRV

 

Cesta do školy

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvary slov a slova příbuzná

AJ

2.lekce – procvičování hláskování

3.lekce – slovní zásoba, sloveso have got – otázka a odpověď

MA

Uč. 18-22 písemné násobení, diagram

G - kolmice

VL

 

Naše vlast

 

Různé životní podmínky rostlin a živočichů

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Význam slova

AJ

2.lekce – this-that, these-those, procvičování

3.lekce – slovní zásoba školní potřeby , sloveso have got a jeho zápor, better-worse

MA

Uč. 18-22 jednotky délky, převody

G –  úhlopříčky

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy

 

Nerosty

 

 

 

 

 

 

3. týden 14.9. 2015 – 18. 9. 2015 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 11-16 , hláska na začátku slova, , značení krátkých a dlouhých slabik

Ps  11-18 cviky na uvolnění ruky, zápěstí, záprstí

MA

Uč. 9-12 počítání předmětů v daném oboru, názorné vyjádření počtu, obor do 5

PRV

 

Uč. 6,7 přestávka, místnosti ve škole

AJ

 

1.lekce – pozdravy, jak se jmenuješ, medvědí rodinka

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-15skupiny di-dy, ti-ty, ni-ny

Sloh: popis obrázku

MA

Uč. 8-12 sčítání desítek

G – bod, geom. obrazce

PRV

 

Uč. 6,7 bezpečná cesta do školy

AJ

 

1.lekce – slovní zásoba zvířátka – nová slovíčka a opakování z 1.roč.

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2.ročníku – hláska, písmeno, druhy hlásek, druhy vět

AJ

2.lekce - pozdravy

MA

Uč. 12-17 příklady se závorkami, násobení 2,3

G – bod přímka

PRV

 

Škola, spolužáci

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.roč.

AJ

2.lekce – spelling – hláskování jmen

MA

Uč. 12-17 neúplný podíl

G - rovnoběžky

VL

 

Orientace na mapě a v krajině

 

Voda, půda

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

1.lekce – dokončení, věty typu I like, I don´t mind, I hate…

2.lekce – nová slovní zásoba

MA

Uč. 11-15 úhel

G –  trojúh. nerovnost

VL

 

Evropa-poloha, povrch

 

Voda, živiny, půda – vznik, ochrana

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 30.06.2017 v 15:04       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz