Velikost textu:

Plán práce

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

a.PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018:  

41. týden 11.6. – 15.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 Ve středu 13.6. ŠKOLNÍ VÝLET do Brtnice.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 112-116 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 29-32

MA

4 A. díl uč. s. - odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   léto na zahradě

 

AJ

 

Animals in a zoo (a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 149-151 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování učiva 2. roč.

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  opak - člověk

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (I like…, colour, read, a pram, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku - zaokrouhlování

G – polopřímky

PRV

 

Chraňme své zdraví i zdraví ostatních – uč. 72 – 75, P. S. – str. 64 – 67

Opakování učiva, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

Pohádka Red Riding Hood

MA

3 díl str.  procvičování učiva – písemné dělení a násobení

G – konstrukční úlohy

VL

 

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 – 57

Opakování, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 101

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 212-216 procvičování učiva 5. roč. – psaní s/z

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, závěrečná práce 11.6.

Anglické pohádky

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku – slovní úlohy

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země – rozvojové země

 

 

 Člověk a technika - kladka

 

 

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

 

39. týden 28.5. – 1.6. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 100-103 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 21-25 dě,tě,ně, di,ti,ni, dy,ty, ny

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 13-16 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   nakupování

 

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci, I have got …)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 140-143 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesný čas – procvičování, určování os.,č.,čas

Věta jednoduchá a souvětí

AJ

28.lekce – abeceda, hláskování

Pís.opakování 1.-25.lekce

MA

3.díl str. 52,53 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Jak rosteme a vyvíjíme se – uč. 65

Naše tělo – uč. str. 66, P. S. 58 – 60

Pečujeme o své zdraví – uč. str. 67

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá

AJ

28.lekce – opakování učiva 4.ročníku, hra

MA

3 díl str. 47,48 procvičování učiva

G – povrch krychle a kvádru

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– uč. str. 95 - 97, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (voda, potrava) – uč. str. 95 - 97

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 196-201 přímá a nepřímá řeč

            

AJ

27.lekce England, USA – poslech, čtení, video

MA

3.díl  str. 39-43 závisle

G – tělesa

VL

 

Kultura – zvyky, památky, instituce, masová kultura

 

 

 smyslová soustava, nervová soustava

 

 

 

 

 

38. týden 21.5. – 25.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 96-100 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 9-13 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Jdeme do divadla

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 136-139 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 25-28 násobení 9, SÚ

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto v lese

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Čas přítomný, budoucí a minulý – časování sloves, pravopis

AJ

27.lekce – projekt naše škola

MA

3.díl str. 50-52 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů – uč. str. 62, 63

Naše zdraví – uč. 64

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tři typy přímé řeči

AJ

27.lekce – nová slovní zásoba, poslech, čtení, otázky na cestu

MA

3 díl str. 46,49,50 procvičování učiva

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka – uč. str. 93 – 95, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (vzduch, teplo a světlo) – uč. str. 93 – 95

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 193-196 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – používání nepravidelných sloves - pokračování

MA

3.díl  str. 39-43 závisle a nezávisle proměnná

G – tělesa

VL

 

Uč. s. životní hodnoty, které si nekoupíme

 

 

Uč. s. 84 vylučovací soustava

 

 

 

37. týden 14.5. – 18.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 94,95 mě

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7-10 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Na výletě, mapa

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 131-133 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 24 dělení 8, SÚ

 G – čtverečková síť

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý, osoba 1.,2.,3., č.j., mn.

AJ

26.lekce – čas přítomný průběhový – procvičování ve 3.os.č.j.

MA

3.díl str. 47-49 písemné násobení jednociferným činitelem

G – geom. tělesa

PRV

 

Opakování - život v přírodě - P. S. str. 56, 57

Chráníme přírodu – uč. str. 62, 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzorce souvětí procvičování. Rozlišování věty jednoduché a souvětí.

Řeč přímá a nepřímá – úvod do učiva

AJ

26.lekce čas přítomný prostý a průběhový – procvičování vět

MA

3 díl str. 40-44 SÚ, zlomky - sčítání

G – grafický součet a rozdíl úsečky

VL

 

Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků – uč. str. 90 – 92, P. S. str. 47 - 50

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 93

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 190-191 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – seznámení s minulým časem vybraných nepravidelných sloves

MA

3.díl  str. 36-38 dělení  a násobení des. čísel

G – S krychle a kvádru

VL

 

Uč. s. 84 majetek a jeho vlastnictví

 

 

Uč. s. 82,83  trávicí soustava

 

 

 

 

35. týden 30.4. – 4.5. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 92 bě, pě, vě

Pís. č.4  str. 6-9  D

MA

1A. díl uč. s. 3-5

 

PRV

 

Uč. s.   Obec, kde žijeme

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 128,129 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 22,23 dělení 8, SÚ

 G –

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

I live in a big world (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa, zvratná slovesa, čas sloves

AJ

25.lekce – slovesa v průběhovém tvaru

MA

3.díl str.  44,45 písemné násobení jednociferným činitelem

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Bezobratlí živočichové - uč. str. 60

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování příčestí minulého u podmětu nevyjádřeného

Souvětí a vzorce souvětí

AJ

25.lekce – čas přítomný průběhový – čtení, poslech, používání ve větách

MA

3 díl str. 34-36 SÚ zlomky

G – jednotky obsahu

VL

 

Karel IV. – P. S. str. 43 – 45

Jan Hus – uč. str. 87 – 89, P. S. str. 46 - 47

 

Léto v přírodě – uč. str. 86 - 89

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 182,183 shoda podmětu a přísudkem

Sloh

              

AJ

Procvičování času minulého prostého ve větách oznamovacích, otázce a záporu

MA

3.díl  str. 30-32 dělení des. čísel

G –

VL

 

Uč. s. práva a svobody

 

 

Uč. s.  opakování celku člověk

 

 

 

34. týden 23.4. – 27.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 88-90 di-dy, ti-ty, ni-ny

Pís. č.4 1-5 L, ch,Ch

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

4. díl uč.

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 123-127 mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 21 násobení 8, SÚ

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

Happy Easter (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o podst.jménech, určování pád, číslo, rod

Sloh – popis postavy

AJ

24.lekce – My pet – procvičování učiva

MA

3.díl str.  38-43 Jednotky času

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Stavba těla živočichů – obratlovci - uč. str. 58 - 59, P. S. str. 52

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Shoda podmětu s přísudkem

Sloh Pověst O sv.Václavovi

AJ

24.lekce – procvičování používání přítomného času prostého ve 3.osobě č.j.

MA

3 díl str. 29-33 nerovnice, zlomky

G – obsah čtverce

VL

 

České království – P. S. 40 – 43

Karel IV. – uč. str. 84 – 86, P. S. str. 43 - 45

 

Význam živočichů pro člověka – uč. str. 83 - 85

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 177-181 přísudek slovesný a přísudek jmenný

Sloh popis zvířete

              

AJ

25.lekce –minulý čas pravidelných sloves, slovní zásoba, pravopis

MA

3.díl  str. 27-31 dělení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač. 10,100

G – jednotky obsahu, S složitějších obrazců

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

 

33. týden 16.4. – 20.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 84-88 ď,ť,ň, dě, tě, ně

Pís. č.3  37-40 K, E

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (upevňování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 119 – 122 bě, pě, vě,mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 20,21 násobení 8

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 54,55 domácí ptáci

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Určování kategorií pád, číslo, rod u podst.jmen

AJ

24.lekce Moje zvířátko – jednoduché texty, popis zvířátka, sloveso can

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Živočichové – společné znaky živočichů - uč. str. 56 - 57, P. S. str. 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky příčestí minulého rod ženský

AJ

24.lekce – čas přítomný prostá – 3.osoba č.j., nácvik otázky a krátké odpovědi

MA

3 díl str. 24-26 složené slovní úlohy

G – obsah čtverce

VL

 

České království – uč. str. 81 – 83, P. S. 40 - 43

 

Neživá příroda – vlastnosti látek

Význam rostlin pro člověka – uč. str. 79 - 82

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 171 – 175 základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

              

AJ

Minulý čas slovesa have (I had a fish.)

MA

3.díl  str. 20-26 násobení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač.

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

9.4. – 13.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků 32.týden

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 80-83 G,g

Pís. č.3  32-36 Ř,ř

MA

3. díl uč. s. 25-28 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  jaro pokrač.

AJ

 

Birthday (nová slovní zásoba – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 115-118 písmeno2, dě, tě, ně

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 19  procvičování učiva

 G –

PRV

 

Uč. s.  jaro, opak, pokrač.

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pádové otázky, určování pádů podst.jmen

AJ

23.lekce zelenina – slovní zásoba, množné číslo, zdravý týden

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 52 – 53, P. S. str. 49 - 50

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podmět několikanásobný, shoda přísudku s podmětem – úvod do učiva

AJ

23.lekce Danův den – čas přítomný prostý, režim dne, poslech, čtení textu

MA

3 díl str. 22-26 slovní úlohy složené

G – obsah odélníka

VL

 

Počátky českého státu - P. S. – 38 – 40

Čtvrtletní písemná práce

 

Neživá příroda – uč. str. 78 - 79

Čtvrtletní písemná práce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 164-166 Věta, základní skladební dvojice

Sloh               

AJ

23.lekce čas minulý prostý, otázky a odpovědi

MA

3.díl  str. 16-19 sčítání a odčítání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti

 

Uč. s.  70,71 Kostra- opora těla

 

31. týden 2.4. – 6.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 77,78 F,f

Pís. č.3  28-31 ž,Ž,č,Č

MA

3. díl uč. s. 23-25 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 orientace v časese

AJ

 

Birthday (seznámení s novou slovní zásobou – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 109-112 píšeme dopis, pravopisná cvičení

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 16-18 dělení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 54 domácí zvířata

 

 

AJ

 

Happy Easter  (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména, číslo a rod podst.jmen, str. 156-160

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl str.  29-30  pamětné násobení s použití rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Opakování – rostliny

 Části kvetoucích rostlin – uč. str. 50 – 51

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, podmět a přísudek, podmět nevyjádřený

Str.158-162

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3 díl str. 18-21 přímá úměrnost

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Počátky českého státu – uč. 79 – 81, P.S. – 38 - 40

 

Neživá příroda – uč. str. 76 - 77

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 159-164 Věta

Sloh               

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl  str. 12-15 zlomky

VL

 

Uč. s. obnovení demokracie

 

Uč. s.  člověk

 

30. týden 26.3 – 30.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 74-75 svátek maminek

Pís. č.3  25-28 B,č

MA

3. díl uč. s. 18-23 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 Velikonoce

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 107-108 vlastní jmena měst, řek, obcí, hor, řek

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 14-15 násobení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 52 hospodářská zvířata

 

 

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích

AJ

22.lekce Ovoce Fruit - používání množného čísla

MA

3.díl str.  27-28 násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Léto na poli – uč. str. 48 - 49

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa

AJ

22.lekce opakování učiva

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Hodina nebude.

 

Jaro v přírodě – uč. str. 72 - 75

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 154-158 slovesa – způsob rozkazovací, podmiňovací

Sloh-  vypravování                

AJ

21.lekce – čas budoucí prostý

MA

3.díl  str.  7-11 porovnávání úhlů, osa úhlu, aritmetický průměr

VL

 

Uč. s. 74-76 období vlády jedné strany

 

Uč. s.  opakování  třídění živočichů

 

 

 

 

29. týden 19.3 – 23.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 69-73 Ch, ch

Pís. č.3  20-24 H,T

MA

3. díl uč. s. 16-21 vztahy o x více o x méně, 1 metr

PRV

 

Uč. s.  49,50 stromy a keře na jaře, jaro na statku

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 103 - 106 měkké a tvrdé souhlásky procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 11-14 dělení 6

 G – rýsování polopřímek

PRV

 

Uč. s. 50,51 jarní les, ptáci a jejich hnízda

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

AJ

21.lekce – nakupování, názvy potravin, a-some

MA

3.díl str.  22-26, násobení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Užitkové rostliny – uč. str. 45 – 47, P. S. str. 48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa a jeich způsob – oznamvocací, podmiňovací a rozkazovací

AJ

21.lekceOvoce, číslovky do 100

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin  - P. S. str. 37,

Velkomoravská říše – uč. str. 77 – 78, P. S. str. 38

 

Živočichové vod a bažin – uč. str. 69 – 71,

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 145-148 sloves

Sloh-                   

AJ

20.lekce – How much is it, nakupování, rozhovor, cizokrajná zvířata

MA

3.díl  str.  3-6 opak. des. čísel

G- povrch kvádru, krychle

VL

 

Uč. s.  2. světová válka

 

Uč. s.  obojživelníci, ptáci, plazi, savci

 

 

 

27. týden 5.3 – 9.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 61-63 Č,č

Pís. č.3  10-13 ou, eu, c

MA

3. díl uč. s. 8 – 12 sčítání do 20

PRV

 

Uč. s.  44-46 Jaro - mláďata

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 95-99 měkké a tvrdé souhlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 5-8 dělení 5

  

PRV

 

Uč. s. 46-47 části kvetoucí rostliny

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm – nová slovní zásoba (a cow, a pig, a cat, a sheep…)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – přídavná jména

AJ

20.lekce – Dny v týdnu, věty typu I play tennis on Monday.

MA

3.díl str.  8-9 dělení se zbytkem

G – konstrukční úlohy

PRV

 

Rostliny – kvetoucí a nekvetoucí, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 40 - 41, P. S. str. 46, 47

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – časování, určování slovesných kategorií

AJ

20.lekce – Pojďme vařit (jednoduchý recept, pokyny při vaření)

MA

3 díl str.  3-6 opakování, čísla do 1M

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - P. S. str. 34 – 36

Staří Slované – uč. str. 72 – 74 (P. S. str. 36 – 37)

 

Živočichové na poli – uč. 63 - 65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 133-137 číslovky

Sloh- článek do časopisu

AJ

19.lekce – hospodářská zvířata (nová slovní zásoba, stupňování přídavných jmen)

MA

2.díl  str.  50-54 odčítání des. čísel

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 69-71 Protektorát Čechy a Morava

 

Uč. s.  60-62 Rostliny třídění organismů

 

25. týden 19.2. – 23.2. 2018– týdenní plány jenotlivých ročníků

 

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 56-60 B,b

Pís. č.3  5-7  R

MA

3. díl uč. s. 5-8 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…, Give me …, please…)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 92-95 souhlásky, slabikotvorné    l, r

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 3-5 násobení 5

  

PRV

 

Uč. s. prevence úrazů

 

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva, slovní druhy – podstatná jména

AJ

19.lekce Oděvy (I am wearing..)

MA

3.díl str.  3-7 dělení se zbytkem

G - polopřínka

PRV

 

Rostliny – společné znaky rostlin – uč. str. 38 – 39, P. S. str. 44

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str. 132-135

Sloh Bílá paní

AJ

19.lekce – poslech, čtení, překlad, otázky se slovesem can

MA

2 díl str.  51-56 opakování

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli, Živočichové na poli – uč. 62 - 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 130-132 opakování - zájmena

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

18.lekce – povolání

Testování 5.ročníku

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. testování kalibro

 

Uč. s.  testování kalibro

 

 

 

 

24. týden 12.2. – 16.2. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 51-54 H,h

Pís. č.3 r

MA

3. díl uč. s. 1-3 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny, rodinné oslavy

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 88-91 Hlásky - samohlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 1-3

  

PRV

 

Uč. s. minulost, přítomnost, budoucnost

ČR - opakování

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party (nová slovní zásoba-a buisciut, a doughnut, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Význam slova – Slovo a skutečnost str.116-120

Sloh Pracujeme s psaným textem

Slovní druhy – úvod do učiva

AJ

18.lekce – Moje tělo

-nácvik nové slovní zásoby, píseň head and shoulders

MA

2.díl Str. 51-54 výpočet části z velku

G –  kružnice

PRV

 

Život v přírodě – Živé organismy – Houby – uč. str. 36 – 37, P. S. str. 45

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky podstatných jmen, vzory podst.jmen – procvičování

Sloh Návštěva zámku str.128-132

AJ

Opakování 17.lekce

18.lekce – otázky a odpovědi, moje adresa

MA

2 díl Str.  48-50 jednotky objemu času

G – osově souměrné útvary

VL

 

Jak měříme čas a poznáváme dějiny - uč. str. 66 - 69, P. S. str. 33 - 34

 

Zima v přírodě – uč. str. 56 – 57

Rostliny na poli – uč. 59 - 61

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 124-127 skloňování zájmen

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

17.lekce What ´s the date? – datum, řadové číslovky, opakování ročních období, předložky in, on, at

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 63-64 1. světová válka

 

Uč. s. Bakterie, sinice

 

 

 

23. týden 5.12 – 9.2. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 47-50 au, ou - dvojhlásky

Pís. č.3:  přepis z tiskacího písma

MA

2. díl uč. s. 30-32 sčítání a odčítání v oboru do 10

PRV

 

Uč. s. 54,55 Rok, roční období, měsíce v roce

AJ

 

2.díl 1. lekce – Fruit

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 82-86 dělení slabik

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 1

Sešit 4B – průběžně procvičujeme   

PRV

 

Uč. s. 44,45 části dne, hodiny, kalendář přírody

 

AJ

 

1. lekce (2.díl učebnice) – Welcome to my party

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova – procvičování a upevňování učiva

Sloh – orientace v textu

AJ

17.lekce – Moje hlava, užívání vět typu I have got… My eyes are… atd.

MA

2.díl Str. 46-50 písemné sčítání a odčítání

G –  kruh

PRV

 

Planety – uč. str. 34 - 35, P. S. str. 40

Opakování – neživá příroda – P. S. str. 41 - 43

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky podst.jmen rod mužský. Životnost a neživostnost. Vzory mužského rodu. Procvičování učiva o vzorech.

AJ

17.lekce Můj domov – popis místností v bytě, časování slovesa have got, čtení a poslech

MA

2 díl Str.  41-45 přímá úměra

G – osa úsečky, pravý úhel

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – shrnutí,

Jak měříme čas a poznáváme dějiny - uč. str. 66 - 69, P. S. str. 33 - 34

 

Rostliny a živočichové na louce – opakování

Zima v přírodě – uč. str. 54 - 57

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 119-121 zájmena

Sloh- Karlštejn – práce s textem

AJ

15.lekce – dokončení, procvičování učiva

16.lekce – Zimní prázdniny – nová slovní zásoba, čtení a poslech, písnička. Procvičování otázek a odpovědí.

MA

2.díl  str.  35-39 - desetinná čísla

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 61,62 vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel

 

Uč. s. 56 třídění organismů

 

20. týden 22.1. – 26.1. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 39-43 R,r

Pís. č.2:  32-37 š, k

MA

2. díl uč. s. 19-23 číslo 10

PRV

 

Uč. s. Nemoc, opakování člověk

AJ

 

5. lekce –My family, opakování

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 74-78 slabika

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s. 26-28 násobení a dělení  4

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. Náš svět – měsíce v roce, kalendář

 

AJ

 

5. lekce – My hobby, opakování

  

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po V

AJ

Opakování učiva

MA

2.díl Str. 33-36 písemné sčítání

G –  kruh kružnice

PRV

 

Podmínky života na Zemi – vzduch, půda – uč. str. 30, P. S. str. 37, 38

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzory rodu ženského

AJ

15.lekce – Mix the colours

MA

2 díl Str.  33-36 písemné násobení dvojciferným činitelem

G – trojúhelníková nerovnost

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Olomoucký kraj - uč. str. 62 – 63, opakování

Pololetní písemná práce – čtvrtek 25. 1.

 

Rostliny a živočichové na louce – uč. str. 51 - 53

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 108-118 přídavná jména - stupňování

Sloh- popis zvířete

AJ

14.opakování učiva

Pololetní test (24.1.)

MA

2.díl  str.  28-32 písemné dělení - procvičování

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. hospodářský rozvoj českých zemí

 

Uč. s. ZOO, botanické zahrady

 

17. týden 15.1. – 19.1. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 34-38 Š,š K,k

Pís. č.2:  29-33  d,,S,k

MA

2. díl uč. s. 19-23 číslo 10

PRV

 

Uč. s. 40,41 výživa

AJ

 

5. lekce –My family – procvičování slovní zásoby (a grandma, a grandpa, my family, I like …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 69-73 Slova protikladná, synonyma, slova nadřazená

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s. 26-28 násobení a dělení  3

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 39-40 naše zdraví. Náš svět – měsíce v roce

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – procvičování slovní zásoby (I like.., I collect…, I keep…, I play…)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P

AJ

Opakování učiva

15.lekce – slovní zásoba, předložky

MA

2.díl Str. 29-32 zaokrouhlování

G –  čtyřúhelníky

PRV

 

Země je kulatá – uč. str. 27, Podmínky života na Zemi – voda – uč. str. 28, P. S. str. 35

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podst.jmen, vzory rodu středního

AJ

14.lekce – opakování učiva

MA

2 díl Str.  29-32 rovnice

G – diagram

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Jihomoravský kraj - uč. str. 58 - 60, Zlínský kraj – uč. str. 60 - 62

 

Živočichové a rostliny v lese – opakování

Pololetní písemná práce – 19. 1.

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 103-107 přídavná jména

Sloh- užití přídavných jmen v popisu

AJ

13.lekce – slovní zásoba Jídlo, věta I´d like it. Čtení, poslech, konverzace.

MA

2.díl  str.  23-27 písemné dělení - procvičování

G- převádění jednotek obsahu

VL

 

Uč. s. 55-57 česká kultura a společnost v 2. pol. 19. století

 

Uč. s. 47-49 mírný pás

 

 

16. týden 8.1. – 12.1. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 28-32 D,d

Pís. č.2:  24-29 V,z

MA

2. díl uč. s. 16-20 počítání v oboru do 9

PRV

 

Uč. s. 39,40 lidské tělo, péče o tělo

AJ

 

5. lekce –My family – procvičování slovní zásoby (mum, dad, brother, sister, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 65-69 Slova protikladná, synonyma, slova nadřazená

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s. 23-26  násobení a dělení  3

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 36,37 Člověk. Být zdravý – prevence úrazů a nemocí

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – procvičování slovní zásoby

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B,L,M,P – procvičování a opakování

AJ

14.lekce – My toys – slovní zásoba hračky, počet do 12, množné číslo, pokyny s míčem

MA

2.díl Str. 20-25 Jednotky délky

G –  čtverec

PRV

 

Zboží – uč. str. 26, Země je kulatá – uč. str. 27, P. S. str. 34

Pololetní opakování, pololetní písemná práce – pátek 12. 1.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – rody, pády a pádové otázky, číslo – procvičování

Sloh – chování v kolektivu, šikana, můj kamarád

AJ

13.lekce – slovní zásoba, čísla, barvy, oděvy, vazba a box of…, nácvik věty I am wearing…, Do you like…?

MA

2 díl Str.  22-26 pamětné násobení a dělení

G – rýsování trojúhelníku

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Pardubický kraj - uč. str. 55 – 56, kraj Vysočina – uč. str. 57 - 58

 

Rostliny v lese – uč. str. 42, 43

Živočichové v lese – uč. 43 - 49

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 98-102 přídavná jména

Sloh- užití přídavných jmen v popisu

AJ

12.lekce What ´s the matter? Nácvik rozhovorů, slovní zásoba, poslech, písnička s pohybem

MA

2.díl  str.  16-22 SÚ se zlomky

G- obvody, obsahy obrazců

VL

 

Uč. s.  53-55 revoluční rok 1848

 

Uč. s. 44-45 Teplý pás - deštný les, savany

 

 

15. týden 11.12. – 15.12. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 16-20 Y,y,N,n

Pís. č.2:  13-17 Y,U

MA

2. díl uč. s. 8-11 počítání v oboru do 8

PRV

 

Uč. s. U babičky a u dědečka

 

AJ

 

4. lekce – Christmas – str. 25, 26, 27

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 52-56 druhy vět

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s.14-17 příprava na násobení, násobení 2

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 32,33 zvířata v zimě

 

AJ

 

4. lekce – Christmas time – uč.str. 30, 31, 32, P. S. – 14, 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná sova po B,L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M – úvod do učiva

AJ

11.lekce – slovní zásoba, povídání o kamarádovi (She is.., he is..) a o mé rodině

MA

2.díl Str. 6-11 porovnávání čísel, obot do 1000

G –  rovina

PRV

 

Rodina – příbuzenské vztahy - P. S. str. 29, 30, 31

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – procivčování, poznávání všech slovních druhů, určování, přiřazování

AJ

11.lekce – Kim is ill – slovní zásoba, čtení a překlad textu, poslech, sloveso to be a jeho stažené tvary

MA

2 díl Str.  4-8 porovnávání čísel v oboru do 10000

G – rovnoběžky a kolmice

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Plzeňský kraj - uč. str. 48 -  49, Karlovarský kraj – uč. str. 49 - 50

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – včela medonosná, bělásek zelný -  uč. str. 33 – 34

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 37

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 80-84 podstatná jména rodu mužského

Sloh- nácvik divadelní hry

AJ

Lekce 10 – řadové číslovky, adresa, otázky a odpovědi

MA

2.díl  str. 3-6 dělení přirozených čísel

G- souřadnice bodů

VL

 

Uč. s.  46-50 cestujeme po Evropě

 

Uč. 34 Země . roční období, vzdušný obal

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 29.06.2018 v 14:26       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz