Velikost textu:

Plán práce

Plány práce - týdenní plány

 

Plán_práce_školni_rok 2019-2020 (DOCX 49.14 kB)

Zařazení akcí ve školním roce 2019-20 (DOCX 17.65 kB

PŘÍLOHA PLÁNU PRÁCE (DOCX 14.57 kB  

Zařazení akcí ve školním roce 2018 - 2019 (DOCX 20.48 kB) 

Plán_prace_skolni_rok 2018-2019 (DOCX 40.89 kB)

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

2020 – týdenní plány jednotlivých ročníkůTÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.roč.

27.1. – 30.1.2020

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. do strany 33

Pís. trénovat přepis z tiskacího písma

MA

Uč. do strany 25

PRV

 

 

AJ

 

 Naučit se slovní zásobu - rodina

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Čtenářský deník - dopsat

 

MA

 

 

PRV

 

 

AJ

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičovat vyjmenovaná slova , PS a kontrola je v klíči

čtenářský deník

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

MA

 

PRV

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Opakovat si slovní druhy, určování pádů, čísla , rodů u podstatných jmen

PS po stranu 31

čtenářský deník

 

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

 

MA

 

 

VL

 

 Opakovat probrané učivo

 

 Opakovat probrané učivo

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 PS dokončit cvičení po str. 30 (ne 27)

čtenářský deník

 

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

MA

 PS 1. díol str. 14-16, 18-19

 

VL

 

 Opakovat probrané učivo

 

 Opakovat probrané učivo, vyhledat neznámé rostliny a živočichy z jednotlivých podnebných pásů

 

 

 

21. týden 20.1.-24.1.2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 29-31

Písanka 30-33

MA

Uč. 21-24 obor do 10

PRV

 

Lidské tělo 39, Péče o tělo 40, pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 66-69 slova protikladná, synonyma

MA

Uč. 17-19 dělení 2

PRV

 

Nemoc a úraz uč. 38, p.s. 46; Naše zdraví uč. 39, p.s. 47; pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 111)

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 – 105

Vyjmenovaná slova po Z – uč. str. 106 - 107

AJ

 16. lekce: My T-shirt (popisujeme oblečení), uč. 34, 35, P. S. str. 34, 35

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 25-28 Jednotky hmotnosti a objemu; G- obdélník

Pololetní písemná práce

PRV

 

 Podmínky života na Zemi –Voda – P. S. str. 36

 Vzduch, půda uč. str. 30, P. S. str. 37, 38

Pololetní písemná práce (22. 1.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Já jsem já – uč. str. 26 - 29

Podstatná jména – číslo – uč. str. 91, 92, rod – uč. str. 92 – 94, opakování – uč. str. 98 - 100

AJ

 15. lekce: Rob´s computer (přivlastňovací pád, sloveso can) uč. str. 32, 33, P. S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 24-27 procvičování a opakování; G- rýsujeme trojúhelník

Pololetní písemná práce

VL

 

 Kraje ČR – Jihomoravský kraj – uč. str. 58 -60, Zlínský kraj – uč. str. 60 – 62

Pololetní test (23. 1.)

 

 Živočichové v lese – ptáci, hadi, ještěrky, hmyz - uč. str. 46 – 49

Pololetní test (22. 1.)

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Seznámení – uč. str. 4 - 7
Procvičování a opakování učiva – uč. str. 97, 98

Přídavná jména – uč. str. 99 - 102

AJ

 15. lekce: What´s on TV? (hovoříme o TV programech) uč. str. 32, 33, P.S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 22-25 Počítání s velkými čísly; G- převádění jednotek obsahu

Pololetní písemná práce

VL

 

 Vznik Rakouska-Uherska – uč. str. 61 - 62, P. S. str. 40 – 41

Pololetní test (23. 1.)

 

 Rozmanitost podmínek života na Zemi – teplý pás, mírný pás - uč. str. 46 - 48

 20. týden  13. 1. – 17. 1. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář str. 25-28 Z,z

Písanka str. 26-30 z

MA

Uč. str. 13-16 obor do 9

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč.str.  61-65 Slovo – význam slov

Čtení -  denně hlasitě číst

MA

Uč. Str. 11-14 příprava na násobení

G – úsečka dané délky

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 110 - 111)

Vyjmenovaná slova po S – uč. str. 99/3, 100

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 - 103

AJ

14. lekce: My toys (pokyny při hře s míčem) Uč. str. 31

15. lekce: Where is the ball? (umístění předmětu, předložky in, on), uč. 32, 33, P. S. str. 32, 33

MA

 

PRV

 

Svět kolem nás, lidské výtvory, zboží – uč. str. 26, P. S. str. 34

Země je kulatá – uč. str. 27, Podmínky života na Zemi – uč. str. 28, Voda – uč. str. 29, P. S. str. 35, 36

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Spolužáci – uč. str. 97, 98

Podstatná jména – pád uč. str. 88 – 89, P. S. str. 30, 31, číslo – uč. str. 90 – 92, P.S. str. 29, rod – uč. str. 92 – 94, P. S. str. 28

AJ

13. lekce: My new crayons (vazba Is/Are there….?, or) str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – opakování, uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Kraje ČR – Pardubický kraj, kraj Vysočina  – uč. str. 55 - 58

 

Rostliny v lese – houby - uč. str. 42

Živočichové v lese – uč. str. 43 - 45

 

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Učíme se, jak se učit – uč. str. 113 - 114

Skloňování podstatných jmen rodu středního – uč. str. 91 , P. S. str. 26

Procvičování a opakování učiva – uč. str. 95 - 98

AJ

13. lekce: I´d like it (vyjádření přání) , str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí – uč. str. 58 – 60, P. S. str. 38 - 39

 

Počasí a podnebí – uč. str. 40- 43

Rozmanitost podmínek života na Zemi – uč. str. 44 - 45

 

 

15. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 17,18, N,n

Písanka s. 14-17 U,y

MA

Uč. 7-10 číslo 8

PRV

 

Zimní počasí 30; Blíží se vánoce 32

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo    

Čt/Ps

Uč. 50,51 věta tázací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 7-9, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Zvířata v zimě P.S. 41; Zimní zahrada Uč. 33

AJ

 

4. lekce – Christmas time (prověřování slovní zásoby) – uč. str. 32, 33, P. S. str. 15, 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Slušné chování (uč. str. 93 - 94)

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 – 89

AJ

Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? (představujeme svoji rodinu) Uč. str. 25, P. S. str. 25

MA

Uč. 12-16 pamětné sčítání a odčítání do 1000

G- trojúhelník

 

PRV

 

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29, 30, 31

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Noviny, časopisy, reklama – uč. str. 79 - 82

Slovní druhy – uč. str. 72 - 76, P. S. str. 25

 

AJ

11. lekce: Kim is ill (hovoříme o nemoci, kladné a záporné stažené tvary slovesa být) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 10-14 zaokrouhlování čísel

G- obdélník,čtverec

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský kraj  – uč. str. 48 - 50

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (bělásek) - uč. str. 33 – 34

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 35

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Jak trávíme volný čas – uč. str. 94 -95

Podstatná jména (pád, číslo, rod) – uč. str. 74 - 79, P. S. str. 21

AJ

11. lekce: What time? (určování časových údajů) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 8, 13, P.S. 30, 31 Jednotky obsahu, obsah čtverce a obdelníku

G- jednotky obsahu

VL

 

Národní obrození – uč. 51 – 53, P. S. str. 32 – 33

Revoluční rok 1848 – uč. str. 53 – 55

 

Země a roční období – uč. str. 34 – 35

Země ve vzdušném obalu – uč. str. 35 - 36

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

14. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slbabikář 15-17, Y y

Písanka s. 10 – 14 y, P

MA

Uč. 4-7

PRV

 

Uč. Slavíme Mikuláše 31; V zimě – okénko do zimní přírody 28-29

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 48-51 věta rozkazovací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 5-8, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Svátek sv. Mikuláše uč. 34; Zvířata v zimě uč. 32, p.s. 41

AJ

 

4. lekce – Christmas time (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 32, P. S. str. 14/3, 17/6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: V knihovně (uč. str. 82)

Opakování – B, L uč. str. 83 – 85

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 - 87

AJ

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23, Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? Uč. str. 24, P. S. str. 24

MA

Uč. 6-11 Porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání

G- rovina-rovinné útvary

PRV

 

Určování času, opakování - povolání

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, emoce

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná–zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 22, 23 , 24, opakování – uč. str. 68 - 71

AJ

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být) uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

11. lekce: Kim is ill

MA

Uč. 6-9 Porovnávání čísel

G- rovnoběžky a kolmice

VL

 

Kraje ČR – Středočeský, Jihočeský kraj  – uč. str. 45 - 47

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (ježek, včela, bělásek) - uč. str. 32 - 34

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

13. týden  25. 11. – 29. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 11-13 J j

Písanka č. 2. 5-9 s. J,j,I

MA

Uč. 2.díl učebnice. Str. 1-4. Obor do 7

PRV

 

Uč. 26-27 Pomoc v domácnosti; Opakování

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (seznámení se slovní zásobou)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 47 -49 Druhy vět. Věta oznamovací

Čtení:  denně hlasitě číst

MA

Uč. Počítání v oboru do 100 ,3-5 str.

PRV

 

P.S. 22-23 Ovoce a zelenina

AJ

 

3. lekce – My family and my friends - uč. str. 29, P. S. str. 13/ 8

4. lekce – Christmas time (seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 30, 31, P. S. str. 14

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, Sloh: V knihovně (uč. str. 80 – 82)

Vyjmenovaná slova L – uč. str. 77 – 80

Opakování – B, L uč. str. 83 - 85

AJ

9. lekce: What is it? (umět se zeptat na neznámou věc, neurčitý člen a/an)

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

MA

Uč. 57-59 opakování učiva

Uč. díl II. 3-5 Přirozená čísla v oberu do tisíce

PRV

 

Určování času

Co nás baví, povolání uč. str. 20 – 21, P. S. str. 26 - 27

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Omluva

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná– sy – sý – uč. str. 59 – 60, vy – vý – uč. str. 61 – 62, zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 21

AJ

9. lekce: How many cars are there? (tvoření množ. čís. podst. jm.), uč. str. 20, 21, P. S. 21

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být)

MA

Uč. 56 opakování geometrie

Uč. II. Díl 3-5 čísla větší než 10 000

VL

 

Cestujeme po ČR – uč. str. 39 – 42, P. S. str. 28 – 30

Kraje ČR – Hlavní město Praha – uč. str. 43 - 44

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 32

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

11. týden  11. 11. – 15. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář: 3-6s. opakování M,L,S

Písanka 19-22s. A, p, s

MA

Uč. 28-30 sčítání do 6, rozklad čísel

PRV

 

Uč. 21 Máme miminko; Uč. 22 V rodině

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby, This is a …, Yes. No.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 41-44 Věta , slovo, melodie věty

MA

Uč. 29-32 písemné odčítání a sčítání

PRV

 

Uč. 19, p.s.20 Ryby, Stěhovavý ptáci; Uč.22, p.s. 22 Zelenina

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (přídavná jména- small, big, sad , happy, young, old, friendly, nice, zájmena – me, your) uč. str. 23, 26, P. S. str. 12

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Posloupnost činností uč. str. 67 - 69

Opakování učiva – uč. str. 71

Obojetné souhlásky – uč. str. 73

Vyjmenovaná slova B – uč. str. 74 - 75

AJ

8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

MA

Uč. 47-50 písemné odčítání dvojciferných čísel

1. čtvrtletní písemná práce

PRV

 

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19, P. S. str. 22

Péče o životní prostředí – P. S. str. 23

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 66 - 67

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (ly – lý) – uč. str. 53 – 55, my – mý – uč. str. 55 – 57, P. S. str. 20

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision-opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

Uč. 46-49 Násobení a dělení z paměti, písemné dělení;

G- kolmé a rovnoběžné přímky;

1. čtvrtletní písemná práce

VL

 

Nerostné suroviny a průmysl v ČR– uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (práce s ukázkou z knihy Malý princ) – uč. str. 60 - 61

Vyjmenovaná slova (my – mý, py – pý, sy – sý, vy – vý) – uč. str. 51 – 56, P. S. str. 12, 13, 14

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision – opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

 

VL

 

ČR jako součást Evropy – uč. str. 33 - 35, P. S. str. 17 – 19

Slovensko – uč. str. 35 – 37, P. S. str. 20 - 21

 

Slunce a sluneční soustava – uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

10. týden  4. 11. – 8. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 43-48 I,i

Písanka 14-18 a, s o

MA

Uč. 26 – 30 obor do 6

PRV

 

 Uč. 20 Moje rodina; Uč. 21 Máme miminko;

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 35-39 opakování a procvičování psaní velkých písmen u jmen, na začátku věty. Řazení podle abecedy

MA

Uč. 24-28 příklady typu 35+4

G - přímka

PRV

 

 Uč.18 -19, P.S.21 Podzimní rybník; Ryby; Stěhovavý ptáci;

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (opakování - rodina, seznámení s novou slovní zásobou) uč. str. 22, 23, 24, 25, P. S. str. 10/2, 11/3

  

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Reklama uč. str. 55 - 57                   

Řazení slov podle abecedy – uč. str. 61 - 66

AJ

Test – 1. - 6. lekce

 8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

7. lekce: How old are you? ( počítáme do 12, ptáme se na věk) – uč. str. 16, P. S. str. 16

MA

 

Uč. 42-45 písemné sčítání dvojciferných čísel

G- opakování

PRV

 

Orientace v krajině - uč. str. 18, P. S. str. 22

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 64 - 65

Procvičování - abeceda – uč. str. 47

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (by – bý) – uč. str. 49 - 52

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč. 40-44 Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání;

G- rýsování rovnoběžek daným bodem;

VL

 

Půda a zemědělství ČR – P. S. str. 22 – 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Živočichové a stavba jejich těla (kur domácí, žížala obecná) – uč. str. 20 - 21

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (prosté vyprávění) – uč. str. 59 - 60

Vyjmenovaná slova – uč. str. 48 - 52

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč 40-43 Čtení z diagramu, přímá úměrnost, rovnice s mezi výpočtem;

 

 

VL

 

Kraje ČR – Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský) – uč. str. 30 - 32, P. S. str. 16/31 – 34, 17/35 - 42

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – upevňování a prověřování učiva

Člověk – Země – vesmír – uč. str. 23 - 24

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč. 

8. týden  21. 10. – 25. 10. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 36-40 P p, U u

Ps 7 – 11 m, me, le, u,ú,ů. i,í

MA

Uč. 23-27, číselné osy

PRV

 

Uč. 16-17 Podzim na zahradě a na poli.

AJ

 

2. lekce – School – Škola (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 32-35 abeceda, řazení

Sloh – jak spolu mluvíme

MA

Uč. 18-21 sčítání typu 80+6

G - úsečka

PRV

 

Uč.12-13; P.s.20  Houby; Význam lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (prověřování slovní zásoby, uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 9/7, 9, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 38

Souhlásky uvnitř slov (v – f, z – s, ž – š, h – ch – uč. str. 50 – 54

Opakování uč. str. 57 - 60

AJ

6. lekce: My classroom (umět pojmenovat předměty ve třídě) – uč. str.  14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. 35-38 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G- vzájemná poloha dvou přímek v rovině

PRV

 

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

Krajina v okolí domova uč. str. 15, P. S. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 45

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 36 – 38

Psaní slov cizího původu – uč. str. 38 - 40

AJ

6. lekce: My birthday – (umět popřát k narozeninám, představit svoji rodinu a kamarády) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Porovnávání čísel; Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

G- rýsování kolmic daným bodem

VL

 

Povrch České republiky – uč. str. 19 – 22, P. S. 20

Řeky, jezera a rybníky ČR – uč. str. 23 – 26, P. S. str. 20 - 21

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 19 – 21;

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu

Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 – 40

Přípony – uč.str. 40 – 42

AJ

6. lekce: Computers (hovoříme o významu počítačů a dovednosti je používat) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Jednotky času

G – obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR – Liberecký kraj, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15 – 16/23 - 30

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – uč. str. 19 - 22

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

7. týden  14. 10. – 18. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 31-35 S,s.

Písanka 2 – 6 : e,l,m.

MA

Uč. 20-23 obor do 5

PRV

 

 Uč. 14-15 Živočichové na podzim; Podzim v sadu

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, pokyny listen, sing, come here, please)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-31 jména zvířat

MA

Uč. 16-19 počítání desítek

PRV

 

 Uč. 10-11, p.s. 17-19 Stromy a keře v lese a u lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, pokyny, uč. str. 17, 18, 19, P. S. str. 8/6, 7/5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                         

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 37, 38

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 43 - 48

AJ

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str.  13, P. S. str. 13

MA

 

Uč. 28-32 násobení a dělení 2,3,4,5; sčítání a odčítání dvojciferným číslem

G-polopřímky modelování

PRV

 

Naše vlast – uč. str. 13, P. S. str. 16, 17

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 43 - 44

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 30 – 32, písemka

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 33 - 36

AJ

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 29-32 čísla do 10 000

G- rýsování kolmic

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17 – 18

Povrch České republiky – uč. str. 19, 20, P. S. str. 19

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 17 - 18

 

                                                                                                                                                                                                                                               

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 44

Předpony a předložky – uč. str. 35 -36, Psaní předpon s-, z-, vz- uč. str. 36 – 38, Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 - 39

AJ

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč. 30-34 písemné násobení a dělení

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj – uč. str. 22 - 26

P. S. str. 15

 

Horniny (usazené, přeměněné) – uč. str. 17 - 19

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

6. týden  7. 10. – 11. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 25-29 S,s

Pís. 28-35

MA

Uč. 17-19+ - v oboru 4

PRV

 

 Uč. 12-13 Barvy podzimu; Podzimní počasí

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, What is this? This is a….)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 22-24 vlastní jména osob, zvířat

MA

Uč. 10-14 + - desítek

PRV

 

 Uč. 8-9; p.s. 14-16 Podzim v lese

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, neurčitý člen a, an, What is it? I is/ It´s not…) – uč. str. 16, 18, P. S. str. 6/3, 7/4, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 36 – 37

Čeština a cizí jazyky – uč. str. 35 – 36

Opakování učiva – uč. str. 39 – 41

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 42 - 44

AJ

4. lekce: Colours (ověřování učiva)

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 24-27 procvičování násobení a dělení, pořadí početních operací

G-polopřímka

PRV

 

Velké obce, Praha – uč. str. 11 – 12, P. S. str. 12, 13, 14, 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 42 – 43

Předpona vy-, ob- a v-, psaní ú po předponách – uč. str. 24 - 27

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 29 - 32

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 25-28 písemné dělení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Členění ČR a její řízení – P. S. str. 12 – 16

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17

 

Rostliny a jejich části – uč. str. 14 - 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 42 – 43

Tvoření slov a jejich stavba – uč. str. 28 - 35

P. S. str. 10/2, 5/3

AJ

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč.25-29 vlastnosti násobení, jednotky hmotnosti

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

ČR – co už víme – P. S. str. 11 – 13

Kraje ČR – Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj – uč. str. 19 – 22

P. S. str. 14

 

Horniny (vyvřelé) – uč. str. 16

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

5. týden  30. 9. – 4. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 20-23 L,l

Ps 22-25

MA

Uč. 14-16 čislice 3, počítání v oboru do 3

PRV

 

Na podzim – okénko do podzimní přírody 10-11

AJ

 

2. lekce – School – Škola (seznámení se slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-23 abeceda

Čt: denně hlasitě číst

MA

Uč. 8-11 sčítání desítek

G – druhy čar

PRV

 

Dopravní prostředky p.s.11 , Opakování škola p.s.12-13

AJ

 

1. lekce – Hello animals (prověřování učiva)

2. lekce – Animals at school (seznámení se slovní zásobou, neurčitý člen a, an) – uč. str. 14, 16, P. S. str. 6/1, 2, 3, 7/4

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – větný celek – uč. str. 25 – 27

Tvary slov a slova příbuzná – uč. str. 31 – 33

Spisovnost a nespisovnost – uč. str. 34 - 35

AJ

3. lekce: My school bag (prověřování učiva)

4. lekce: Colours – uč. str. 10 ,11, P. S. str. 10, 11 (umět pojmenovat barvy)

MA

Uč. 20-23 opakování násobení 1-8, vztahy x krát méně, x krát více

G-úsečka

PRV

 

Cesta do školy – P. S. str. 9

Opakování – P. S. str. 10, 11, test

Domov – obec – malé obce – uč. str. 10

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – Jak se tvoří nová slova (předponová a příponová část) - uč. str. 19 – 20

Jak píšeme některé předpony a předložky – uč. str. 21 – 23

P.S. str. 18, 19

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – P. S. str. 10 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 12 - 16

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 23 – 25

Slova citově zabarvená – uč. str. 25 – 26

Slova spisovná a nespisovná – uč. str. 27 – 28

P. S. str. 9

AJ

3. lekce: Better or worse? (prověřování učiva)

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 10 -11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty (křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 – 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

4. týden  23. 9. – 27. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 17-20, slabika MA; hláska písmeno L,l

Psaní 16-22

MA

Uč. 13-15, znaménka:  < ; = ; > ; +

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 16-19, abeceda, skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

MA

Uč. 7-10 rozkladd čísel na desítky a jednotky

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 10 - 13, P. S. str. 4, 5

(I´m …/I´m not….What´s this? It´s ….)

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –souhlásky na konci slova, věta jednoduchá, větný celek – uč. str. 21 – 27

Sloh: etická výchova – pozdrav, oslovení

AJ

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8, 9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

Uč. 16-19 násobení, dělení v oboru malé násobilky

G – úsečka, opakování zásad rýsování

PRV

Cesta do školy – str. 8, 9, P. S. str. 7 - 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

P. S. str. 4, 11, 12

Nauka o slově – stavba slova – jak se tvoří nová slova (slova příbuzná, kořen, předpona, příponová část) - uč. str. 17 – 20

AJ

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

(Ptáme se na věk, jména osob)

MA

Uč. 16-19 dělení se zbytkem, příklady se závorkami

G – vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky

VL

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 10 - 12

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 17 – 18 (VJ, S, přímá a nepřímá řeč), P. S. str. 5, 7

Slovo a význam – Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, Synonyma, antonyma, Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 20 - 23

AJ

3. lekce: Better or worse? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

(porovnávání kvality, žádáme o zapůjčení škol. pomůcky, prosba, poděkování)

MA

Uč. 16-19 procvičování násobení a dělení; jednotky délky;

 

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 - 15, P. S. str. 9 - 11

 

Nerosty (zlato, stříbro, železné rudy, křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 - 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

3. týden  16. 9. – 20. 9. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 12-15 M,m

Ps  12-17

MA

Uč. 10-13, manipulace v oboru do 5

PRV

 Uč. 8,9 Cesta do školy, opakování škola

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16 skupiny di-dy, ti-ty,ni-ny

MA

Uč. 4-7 počítání do 100

PRV

 PS 8,9, Cesta do školy, Život ve škole

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 8 - 11, P. S. str. 3 – 4

(slovní zásoba, I´m …/I´m not….)

  TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –slabikotvorné r,l, rozdělení souhlásek, psaní i/y, vlastní jména, písmeno ě – uč. str. 14 - 20

AJ

2. lekce: Good morning, str. P. S. str. 7

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8,9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

 

PRV

Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – str. 7, P. S. str. 5, 6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 13 - 14, P. S. str. 4, 11

(slovesa, podstatná jména, věta)

Nauka o slově – stavba slova (slova příbuzná, kořen) - uč. str. 15- 16

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7 (procvičování hláskování)

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

 Uč. 12-14 slovní úlohy, příklady se závorkami

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

Naše vlast – uč. str. 10 – 11, P. S. str. 9

 

Živá a neživá příroda (půda, živiny) – uč. str. 9

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 13 – 17 (podstatná jm. – rod, vzory-skloňování, přídavná jm., zájmena, číslovky, slovesa, VJ, S), P. S. str. 5, 7

AJ

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

 Uč. 12-14 příklady se závorkami, převody jednotek, slovní úlohy

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 - 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – vznik, ochrana – uč. str. 10 - 11

 2. týden  9. 9. – 13. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 ŽA 6-11

Ps - uvolňovací cviky

MA

 Uč. 4-8

PRV

 Škola-o přestávce uč 6; Poznáváme školu uč 7

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 12,13 mateřský jazyk, cizí jazyky

MA

Uč. 1-4 sčítání a odčítání do 20 s přechodem

G – geometrické tvary

PRV

 

Škola- oblíbený koutek ve škole p.s. 7; Naše škola p.s. 8

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 6 – 9, P. S. str. 2 - 4

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – význam slov, slabika, hláska a písmeno – uč. str. 9 - 15

AJ

1. lekce: Hello, str. 4, 5, P. S. str. 5

2. lekce: Good morning, str. 6, 7, P. S. str. 6

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 2. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování bod,přímka

PRV

 

Opakování učiva 2. roč. – dopravní výchova, rostliny, zvířata - uč. str. 6

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 4, 11

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 3. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování vzájemná poloha dvou přímek

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

 

Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 9 – 14, P. S. str. 5, 6, 7

AJ

1. lekce: My letter – uč. str. 5, P. S. str .4/3, 5

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 7-11 procvičování sčítání, odčítání;

G-opakování bod, přímka, úsečka, rovina

VL

 

Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8 – 10, P. S. str. 5, 6, 7

 

Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 8

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Lidské vlastnosti – str. 64 – 66

Vyjmenovaná slova (by – bý, ly - lý) uč. 50 - 54, P. S. str. 21, 22

AJ

8. lekce – Opakování, uč. str. 19, P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč. Str.46-48 písemné násobení

G – kolmice, rovnoběžky

VL

 

Půda a zemědělství – uč. 29 - 31, P.S. str. 22, 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. 31 - 32

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 21

Podzim v přírodě – uč. str. 23 - 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh – Pečujeme o zvířátko – str. 59- 60

P. S. str. 14, 17

Vyjmenovaná slova – str. 49 - 53

AJ

8. lekce – Opakování - uč. str. 18- 19,  P. S. str. 19

Test – 1. – 8. lekce

MA

Uč.str.42-45 rovnice

G – souřadnice bodů

VL

 

Kraje ČR – Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský – uč. str. 31 - 32, P. S. str. 17

 

Hvězdy – souhvězdí – galaxie – uč. 25 - 26

 

8. týden 22.10. – 26.10. 2018

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 34-37 O,P,p

Psaní 9 – 12 u,ú,ů

MA

Uč. 24 obor do 5 ,procvičování

 

PRV

 

Živočichové na podzim str. 14, Podzim na zahradě str. 16

AJ

 

2. lekce – School (opakování), Halloween

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 33-35 abeceda, řazení podle abecedy

Sloh: jak se mi líbil preventivní progeam

MA

Uč. 24,25 přímka

28,29 písemné sčítání a odčítání

PRV

 

Význam lesa UČ. str. 13 a P.S. str. 20

AJ

 

2. lekce – Animals at school – opakování, Halloween

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 51-60 souhlásky uvnitř slov

Sloh: reklama

AJ

7. lekce – How old are you? (uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17)

MA

Uč.str. 35-36 pamětné sčítání  dvoj.cif. čísel

G – polopřímky opačné

PRV

 

Krajina v okolí domova – str. 15, 16, P. S. str. 19, 20

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pravopis – psaní slov cizího původu – uč. str. 38 – 40, procvičování učiva – uč. str. 46 - 47

Řazení slova podle abecedy – uč. str. 41 – 42, P. S. str. 6, 17

AJ

7. lekce – Find the ball, uč. str. 16, 17, P. S. str. 16, 17

MA

Uč. Str. 39-44 zaokrouhlování na tisíce

G – přímky rovnoběžné

VL

 

Vodstvo ČR – uč. 23 – 25, P. S. str. 20, 21

Počasí a podnebí – uč. 27, 28, P.S. str.21, 22

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 19 – 20 (pes domácí, kočka domácí)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – procvičování psaní předpon a předložek, přípony - uč. str. 40 - 42, uč. str. 45 – 46,  P. S. str. 12, 14, 17

 

AJ

7. lekce –Let´s do a project - uč. str. 16, 17,  P. S. str. 16, 17

MA

Uč.str. 37-40 převody, nerovnice, grafy

G – vlastnosti kruhu, kružnice

VL

 

Kraje ČR – Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15/19 – 22, 16 /23 - 30

 

Paliva – uč. 19 - 22

 

7.týden 15.10. - 19.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 28-32 S, O

Psaní 4-8 e,l,m,i

MA

Uč. 22-24 obor do 5

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – School (školní pomůcky, pokyny -  Sing. Listen. Come here. What is this? This is …..Please.)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 31,32 procvičování vlastních jmen

MA

Uč. Str. 21-25 obor do 100 bez přechodu desítky

G- úsečka, přímka

PRV

 

Podzimní počasí, Živočichové na podzim str. 13 a 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 8, 9

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 44-49 souhlásky uvnitř slov

Sloh: str.50

AJ

6. lekce – My classroom (uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15)

MA

Uč.str. 29-34 odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G - polopřímky

PRV

 

Naše vlast – ČR – P. S. 17

Jsme Evropané – str. 14, P. S. str. 18

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování učiva – uč. 31 – 32 (písemka)

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 – 37

Sloh – str. 46 – Jak se jmenujeme

AJ

6. lekce – My birthday, uč. str. 14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. Str. 32-35 písemné násobení, SÚ

G – rýsování kolmic

VL

 

Povrch ČR – uč. 19 – 22, P. S. str. 19, 20

Jezera a rybníky ČR – uč. 23

Živočichové a stavba jejich těla – uč. 17 - 18

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba – předpony a předložky - uč. str. 35 - 40, P. S. str. 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 44

AJ

6. lekce –Computers - uč. str. 14, 15,  P. S. str. 14, 15

MA

Uč.str. 33-36 písemné násobení

G - obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR –Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - uč. str. 21 - 25

 

Paliva – uč. 19 - 22

6.týden 8.10. - 12.10. 2018

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 23-27 E,e

Psaní uvolňovací cviky str. 30-35

MA

Uč. str. 20 – 21, obor do 5

PRV

 

 Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

 

2. lekce – School (procvičování slovní zásoby - školní pomůcky)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 30-31 vlastní jména

Čtení – denně hlasitě číst

MA

Uč. str. 17-21

G – úsečky

PRV

 

 Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

 

2. lekce – Animals at school – uč. str. 16, 17, 18, P. S. str. 7, 8

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 35-41 čeština a cizí jazyky

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

5. lekce – Numbers (uč. str. 12, 13, P. S. str. 12, 13)

MA

Uč. 25-30 procvičování násobení a dělení

G -

 

PRV

 

Domov – malé a velké obce – uč. 12, P.S. str. 14, 15

Naše vlast – ČR – uč. 13, P. S. 16, 17

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – uč. str. 26 – 27

Procvičování učiva – uč. 29 – 32

Pravopis – psaní vlastních jmen – 33 - 36

Sloh – str. 43, 44, 45 – jméno a přezdívky

AJ

 

MA

Uč. 27-29 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. 15 – 18, P. S. str. 17, 18

Povrch ČR – uč. 19

 

Rostliny a jejich části – uč. 15 - 17

  TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 30 - 35, P. S. str. 11, 12

Sloh – Chráníme přírodu – uč. 43 - 44

AJ

5. lekce – The weather - uč. str. 12, 13,  P. S. str. 12, 13

MA

Horniny – uč. 17 - 19

VL

 

Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský kraj - uč. str. 19 - 21

 

Horniny – uč. 17 - 19

 

5.týden 1.10.-5.10. 2018

1.ročník

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 19-22 L l

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 17-20 číslo 4

+ - do 4

PRV

 

 Opakování – ve škole str. 9

Na podzim – okénko do podzimní přírody str. 10 a 11

AJ

2. lekce – School (slovní zásoba- školní pomůcky)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-27 vlastní jména

Sloh – pozorně čteme

MA

Uč. str. 13-17odčítání desítek

G – modelování úsečky

PRV

 

 Opakování – Škola, P.S. str. 12,13

Podzim – Na procházce v lese, Uč. str.8,9; P.S. str. 14

AJ

2. lekce – Animals at school – uč. str. 14 – 16, P. S. str. 6, 7

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. Str. 27-31 tvary slov a slova příbuzná

Sloh – jak se k sobě chováme

AJ

4. lekce – Colours (uč. str. 10, 11, P. S. str. 10,11)

MA

Uč. 19-24 procvičování násobení a dělení

G -

PRV

Domov – malé a velké obce – uč. 10, 11, P.S. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Nauka o slově - uč. str. 21-27, PS 18,19

Sloh - str. 42, 43 - jména pořezdívky

AJ

 4. lekce – Číslovky do dvaceti, uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

MA

Uč. 22-25 písemné dělení jednociferným číslem

G – přímky kolmé

VL

 

ČR – demokratický stát - P. S. 9 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. 13 – 15, P. S. str. 12 - 17

Rostliny a jejich části – uč. str. 14, 15

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná, Tvoření slov a jejich stavba - uč. str. 25 - 31, P. S. str. 9, 10

AJ

4. lekce –Are the same? Přídavná jména, protiklady – uč. str. 10, 11,  P. S. str. 10, 11

MA

23-27 jednotky hmotnosti, převody

G - úhlopříčky

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 9 – 11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty – diamant, sůl kamenná – uč. str. 14 – 15

Horniny – uč. 16

 

4.týden 24.9.-27.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 14-17 A,a

Psaní uvolňovací cviky

MA

Uč. str. 13-16 větší, menší, je rovno, čísloa a číslice 3

+ - do 3

PRV

 

AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek.

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-22 abeceda

Sloh – pozorně se díváme kolem sebe

MA

Uč. str. 7-10 zozklad na desítky a jednotky

G - bod

PRV

 

 AJ

 Hodina Aj nebude – státní svátek

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

18-21 souhlásky na konci slov

AJ

 3. lekce – My school bag(uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9)

MA

Uč. 14-18 x krát více a x krát méně

G - úsečka

PRV

 Opakování - škola – P.S. str. 9, 10, 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Jak se tvoří nová slova – uč. str. 17 - 20, P. S. 16

Sloh – plánování str. 28

AJ

 3. lekce – procvičování učiva

MA

Uč. 16-19 písemné násobení

G- přímky rovnoběžné

VL

 Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. 12 – 13, P. S. 9 - 12 

 Životní podmínky rostlin a živočichů v ČR – uč. str. 12 - 13

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Slovo a význam - uč. str. 20 - 27, P. S. str. 8, 9, 10

AJ

 3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8 – 9,  P. S. str. 8, 9

MA

Uč. 17-21 rovnice

G - úhel

VL

 Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 9 - 11

Nerosty – uč. str. 11 - 13

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

3.týden 17.9.-21.9 2018

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 8-12 M.m

PS:  8-14

MA

Uč. Str. 11-14

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello (a teddy bear, What is your name? I am, I´m)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16

MA

Uč. Str. 3-7, počítání do 100

PRV

 

AJ

1. lekce – Hello, animals!

Slovní zásoba – animals (a goat, a wolf, a mouse, a fox, a pig, a bear, a hare, a frog), a boy, a girl, Mrs

Uč.str. 8 – 11, P. S. str.4, 5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. 14-17 vlastní jména, souhlásky

AJ

2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne) P. S. str. 7)

3. lekce – My school (uč. str. 8, P. S. str. 8)

MA

Uč. 9-13

G-bod, přímka

PRV

 

Cesta do školy – uč. str. 8, 9, P.S. str. 6, 7

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 13 – 14

Stavba slova – uč. str. 15 – 17, P. S. 13, 14

Sloh – plánování str. 27 - 28

AJ

3. lekce – Have you got a sister?

uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

Uč. 11-15 záměna činitelů

G- poloha přímek v rovině

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 8, 9

Naše vlast – uč. 10 – 11, P. S. 9, 10

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 12

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

0pakování učiva 4. ročníku (podstatná jm. , slovesa) uč. str. 13 – 17, P. S. str. 7, 8

Sloh – vzpomínáme na prázdniny, uč. str. 19

AJ

2. lekce – Who is who? – uč. str. 7, P. S. 7

3. lekce – Better or worse? – uč. str. 8, P. S. str. 8

MA

Uč. 10-15 vlastnosti sčítání

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – uč. str. 10 - 11

 

2. týden 10.9.. – 14.9. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Ps 5-7, uvolňovací cviky

MA

 Str. 6-8, manipulace v oboru do 4

PRV

 

AJ

 1. lekce – Hello (pozdravy – hello, good morning, goodbye, bye), I am, I´m

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 Str. 9-12, mateřský jazyk. ČT - denně hlasitě číst

MA

 Opakování a procvičování učiva 2.ročníku

PRV

 Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – uč. str. 6, 7, P.S. str. 5

AJ

 1. lekce – Hello animals (opakování slovní zásoby 1. ročníku – hello, good morning, bye, colours, numbers)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Str. 10-13 slabika, hláska

AJ

 2. lekce – Good morning (pozdravy, části dne)

MA

 Str. 5-8 porovnávání čísel, vztahy o x více, méně

PRV

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Opakování učiva 3. ročníku, uč. str. 10 -14

 Sloh – vyprávění o prázdninách

AJ

 2. lekce – Who am I? (abeceda – spellinng), uč. str. 6, 7, P.S. str. 6, 7

MA

 Str. 7-10zaokrouhlování

G - poloha přímek v rovině

VL

 Orientace na mapě a v krajině – uč. str. 8, 9, P. S. str. 6, 7

 Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 0pakování učiva 4. ročníku, uč. str. 10 – 13

Sloh – vzpomínáme na prázdniny

AJ

 1. lekce – My letter – uč. str. 5, P.S. str. 5

2. lekce – Who is who? – uč. str. 6, P. S. 6

MA

 Str. 5-9 rozvinutý zápis čísel

G - trojúhelníková nerovnost

VL

 Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8- 10

 Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 9

 

 

 

 

 2017-2018

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

41. týden 11.6. – 15.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 Ve středu 13.6. ŠKOLNÍ VÝLET do Brtnice.

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 112-116 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 29-32

MA

4 A. díl uč. s. - odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   léto na zahradě

 

AJ

 

Animals in a zoo (a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 149-151 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování učiva 2. roč.

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  opak - člověk

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (I like…, colour, read, a pram, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku - zaokrouhlování

G – polopřímky

PRV

 

Chraňme své zdraví i zdraví ostatních – uč. 72 – 75, P. S. – str. 64 – 67

Opakování učiva, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku, závěrečná práce 11.6.

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

Pohádka Red Riding Hood

MA

3 díl str.  procvičování učiva – písemné dělení a násobení

G – konstrukční úlohy

VL

 

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 – 57

Opakování, závěrečná písemná práce – pátek 15. 6.

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 101

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 212-216 procvičování učiva 5. roč. – psaní s/z

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, závěrečná práce 11.6.

Anglické pohádky

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku – slovní úlohy

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země – rozvojové země

 

 

 Člověk a technika - kladka

 

 

40. týden 4.6. – 8.6. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 107-111 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 26-30 bě, pě, vě, mě

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 17-21 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   Co lidé umí

 

AJ

 

Animals in a zoo (seznámení s novou slovní zásobou – a zebra, a crocodile, a hippo, a monkey, a lion, a tiger, a kangaroo, an elephant)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 144-148 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení 1,10

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

Hi, holidays! (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.

Stavba souvětí.

AJ

Abeceda – spelling procvičování

Opakování učiva 3.ročníku

MA

3.díl str.  procvičování učiva 3. ročníku

G – polopřímky

PRV

 

Žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly (uč. 68)

Úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota, škola a volný čas (uč. 69, P.S. 62, 63)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4.ročníku

AJ

Opakování učiva 4.ročníku

MA

3 díl str.  procvičování učiva

G – konstrukční úlohy

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– P. S. str. 51 – 54

Moje rodina – uč. str. 98 – 101, P. S. str. 55 - 56

 

Člověk a zdraví – poznat a chránit – uč. str. 98 – 99

Opakování učiva, závěrečná písemná práce (8. 6.)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 202-208 přímá a nepřímá řeč, procvičování učiva 5. roč.

            

AJ

Opakování učiva 5.ročníku, detektivní příběh

MA

3.díl  str. opakování učiva 5. ročníku

G – pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a Země

 

 

 Člověk a technika

 

 

 

39. týden 28.5. – 1.6. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 100-103 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 21-25 dě,tě,ně, di,ti,ni, dy,ty, ny

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 13-16 odčítání s přechodem desítky

 

 

PRV

 

Uč. s.   nakupování

 

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci, I have got …)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 140-143 věta jednoduchá a souvětí

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s.  procvičování násobení a dělení

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s.  léto  - pokrač.

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesný čas – procvičování, určování os.,č.,čas

Věta jednoduchá a souvětí

AJ

28.lekce – abeceda, hláskování

Pís.opakování 1.-25.lekce

MA

3.díl str. 52,53 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Jak rosteme a vyvíjíme se – uč. 65

Naše tělo – uč. str. 66, P. S. 58 – 60

Pečujeme o své zdraví – uč. str. 67

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Řeč přímá a nepřímá

AJ

28.lekce – opakování učiva 4.ročníku, hra

MA

3 díl str. 47,48 procvičování učiva

G – povrch krychle a kvádru

VL

 

Marie Terezie a Josef II.– uč. str. 95 - 97, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (voda, potrava) – uč. str. 95 - 97

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 196-201 přímá a nepřímá řeč

            

AJ

27.lekce England, USA – poslech, čtení, video

MA

3.díl  str. 39-43 závisle

G – tělesa

VL

 

Kultura – zvyky, památky, instituce, masová kultura

 

 

 smyslová soustava, nervová soustava

 

 

 

 

 

38. týden 21.5. – 25.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 96-100 nácvik plynulého čtení

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7 str. 9-13 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Jdeme do divadla

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 136-139 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 25-28 násobení 9, SÚ

 G – přímky rovnoběžné

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto v lese

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Čas přítomný, budoucí a minulý – časování sloves, pravopis

AJ

27.lekce – projekt naše škola

MA

3.díl str. 50-52 procvičování učiva 3. ročníku

G – geom. tělesa

PRV

 

Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů – uč. str. 62, 63

Naše zdraví – uč. 64

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tři typy přímé řeči

AJ

27.lekce – nová slovní zásoba, poslech, čtení, otázky na cestu

MA

3 díl str. 46,49,50 procvičování učiva

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka – uč. str. 93 – 95, P. S. str. 51 – 52

 

Člověk  a jeho životní podmínky (vzduch, teplo a světlo) – uč. str. 93 – 95

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 193-196 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – používání nepravidelných sloves - pokračování

MA

3.díl  str. 39-43 závisle a nezávisle proměnná

G – tělesa

VL

 

Uč. s. životní hodnoty, které si nekoupíme

 

 

Uč. s. 84 vylučovací soustava

 

 

 

37. týden 14.5. – 18.5. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 94,95 mě

Pís. č.4  str. 12-13  F

MA

4 A. díl uč. s. 7-10 rozklad čísel, sčítání přes desítku, práce s pravítkem

 

 

PRV

 

Uč. s.   Na výletě, mapa

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – a pet, a rabbit, a dog, a parrot, a hamster, a cat, a snake)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 131-133 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 24 dělení 8, SÚ

 G – čtverečková síť

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

My head (hair, head, eyes, nose, mouth, ears)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý, osoba 1.,2.,3., č.j., mn.

AJ

26.lekce – čas přítomný průběhový – procvičování ve 3.os.č.j.

MA

3.díl str. 47-49 písemné násobení jednociferným činitelem

G – geom. tělesa

PRV

 

Opakování - život v přírodě - P. S. str. 56, 57

Chráníme přírodu – uč. str. 62, 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vzorce souvětí procvičování. Rozlišování věty jednoduché a souvětí.

Řeč přímá a nepřímá – úvod do učiva

AJ

26.lekce čas přítomný prostý a průběhový – procvičování vět

MA

3 díl str. 40-44 SÚ, zlomky - sčítání

G – grafický součet a rozdíl úsečky

VL

 

Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků – uč. str. 90 – 92, P. S. str. 47 - 50

 

Člověk jako ochránce i kazisvět – uč. str. 89 - 93

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 190-191 shoda podmětu a přísudkem, procvičování

            

AJ

26.lekce – seznámení s minulým časem vybraných nepravidelných sloves

MA

3.díl  str. 36-38 dělení  a násobení des. čísel

G – S krychle a kvádru

VL

 

Uč. s. 84 majetek a jeho vlastnictví

 

 

Uč. s. 82,83  trávicí soustava

 

 

 

 

35. týden 30.4. – 4.5. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 92 bě, pě, vě

Pís. č.4  str. 6-9  D

MA

1A. díl uč. s. 3-5

 

PRV

 

Uč. s.   Obec, kde žijeme

AJ

 

Pets (domácí mazlíčci – seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 128,129 souhlásky na konci slova

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 22,23 dělení 8, SÚ

 G –

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

I live in a big world (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa, zvratná slovesa, čas sloves

AJ

25.lekce – slovesa v průběhovém tvaru

MA

3.díl str.  44,45 písemné násobení jednociferným činitelem

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Bezobratlí živočichové - uč. str. 60

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičování příčestí minulého u podmětu nevyjádřeného

Souvětí a vzorce souvětí

AJ

25.lekce – čas přítomný průběhový – čtení, poslech, používání ve větách

MA

3 díl str. 34-36 SÚ zlomky

G – jednotky obsahu

VL

 

Karel IV. – P. S. str. 43 – 45

Jan Hus – uč. str. 87 – 89, P. S. str. 46 - 47

 

Léto v přírodě – uč. str. 86 - 89

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 182,183 shoda podmětu a přísudkem

Sloh

              

AJ

Procvičování času minulého prostého ve větách oznamovacích, otázce a záporu

MA

3.díl  str. 30-32 dělení des. čísel

G –

VL

 

Uč. s. práva a svobody

 

 

Uč. s.  opakování celku člověk

 

 

 

34. týden 23.4. – 27.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 88-90 di-dy, ti-ty, ni-ny

Pís. č.4 1-5 L, ch,Ch

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

4. díl uč.

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 123-127 mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 21 násobení 8, SÚ

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 56-57 léto

 

 

AJ

 

Happy Easter (opakování)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o podst.jménech, určování pád, číslo, rod

Sloh – popis postavy

AJ

24.lekce – My pet – procvičování učiva

MA

3.díl str.  38-43 Jednotky času

G – konstrukce trojúhelníka

PRV

 

Stavba těla živočichů – obratlovci - uč. str. 58 - 59, P. S. str. 52

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva Shoda podmětu s přísudkem

Sloh Pověst O sv.Václavovi

AJ

24.lekce – procvičování používání přítomného času prostého ve 3.osobě č.j.

MA

3 díl str. 29-33 nerovnice, zlomky

G – obsah čtverce

VL

 

České království – P. S. 40 – 43

Karel IV. – uč. str. 84 – 86, P. S. str. 43 - 45

 

Význam živočichů pro člověka – uč. str. 83 - 85

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 177-181 přísudek slovesný a přísudek jmenný

Sloh popis zvířete

              

AJ

25.lekce –minulý čas pravidelných sloves, slovní zásoba, pravopis

MA

3.díl  str. 27-31 dělení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač. 10,100

G – jednotky obsahu, S složitějších obrazců

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

 

33. týden 16.4. – 20.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 84-88 ď,ť,ň, dě, tě, ně

Pís. č.3  37-40 K, E

MA

3. díl uč. s. 29-32 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  62 člověk a společnost

AJ

 

Birthday (upevňování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 119 – 122 bě, pě, vě,mě

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 20,21 násobení 8

 G – úsečka

PRV

 

Uč. s. 54,55 domácí ptáci

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Určování kategorií pád, číslo, rod u podst.jmen

AJ

24.lekce Moje zvířátko – jednoduché texty, popis zvířátka, sloveso can

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Živočichové – společné znaky živočichů - uč. str. 56 - 57, P. S. str. 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Koncovky příčestí minulého rod ženský

AJ

24.lekce – čas přítomný prostá – 3.osoba č.j., nácvik otázky a krátké odpovědi

MA

3 díl str. 24-26 složené slovní úlohy

G – obsah čtverce

VL

 

České království – uč. str. 81 – 83, P. S. 40 - 43

 

Neživá příroda – vlastnosti látek

Význam rostlin pro člověka – uč. str. 79 - 82

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 171 – 175 základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

              

AJ

Minulý čas slovesa have (I had a fish.)

MA

3.díl  str. 20-26 násobení des. čísel

G – vzdálenost bodu od přímky

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti pokrač.

 

Uč. s.  70,71 složení krve, zlomenina

 

 

9.4. – 13.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků 32.týden

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 80-83 G,g

Pís. č.3  32-36 Ř,ř

MA

3. díl uč. s. 25-28 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  jaro pokrač.

AJ

 

Birthday (nová slovní zásoba – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 115-118 písmeno2, dě, tě, ně

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 19  procvičování učiva

 G –

PRV

 

Uč. s.  jaro, opak, pokrač.

 

 

AJ

 

Happy Easter  (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pádové otázky, určování pádů podst.jmen

AJ

23.lekce zelenina – slovní zásoba, množné číslo, zdravý týden

MA

3.díl str.  30-34  pamětné násobení s použitím rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Části kvetoucích rostlin – uč. str. 52 – 53, P. S. str. 49 - 50

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podmět několikanásobný, shoda přísudku s podmětem – úvod do učiva

AJ

23.lekce Danův den – čas přítomný prostý, režim dne, poslech, čtení textu

MA

3 díl str. 22-26 slovní úlohy složené

G – obsah odélníka

VL

 

Počátky českého státu - P. S. – 38 – 40

Čtvrtletní písemná práce

 

Neživá příroda – uč. str. 78 - 79

Čtvrtletní písemná práce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 164-166 Věta, základní skladební dvojice

Sloh               

AJ

23.lekce čas minulý prostý, otázky a odpovědi

MA

3.díl  str. 16-19 sčítání a odčítání zlomků

G – pravidelné obrazce

VL

 

Uč. s. 80,81 lidská práva a povinnosti

 

Uč. s.  70,71 Kostra- opora těla

 

31. týden 2.4. – 6.4. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 77,78 F,f

Pís. č.3  28-31 ž,Ž,č,Č

MA

3. díl uč. s. 23-25 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 orientace v časese

AJ

 

Birthday (seznámení s novou slovní zásobou – a flower, a doll, a bike, a cake, a car, a ball)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 109-112 píšeme dopis, pravopisná cvičení

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 16-18 dělení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 54 domácí zvířata

 

 

AJ

 

Happy Easter  (seznámení s novou slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména, číslo a rod podst.jmen, str. 156-160

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl str.  29-30  pamětné násobení s použití rozkladu čísel

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Opakování – rostliny

 Části kvetoucích rostlin – uč. str. 50 – 51

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba věty jednoduché, podmět a přísudek, podmět nevyjádřený

Str.158-162

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3 díl str. 18-21 přímá úměrnost

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Počátky českého státu – uč. 79 – 81, P.S. – 38 - 40

 

Neživá příroda – uč. str. 76 - 77

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 159-164 Věta

Sloh               

AJ

3.čtvrtletní pís.práce, opakování

MA

3.díl  str. 12-15 zlomky

VL

 

Uč. s. obnovení demokracie

 

Uč. s.  člověk

 

30. týden 26.3 – 30.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 74-75 svátek maminek

Pís. č.3  25-28 B,č

MA

3. díl uč. s. 18-23 vztahy o x více o x méně

PRV

 

Uč. s.  51 Velikonoce

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 107-108 vlastní jmena měst, řek, obcí, hor, řek

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 14-15 násobení 7

 G –

PRV

 

Uč. s. 52 hospodářská zvířata

 

 

AJ

 

Hodina nebude.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva o slovních druzích

AJ

22.lekce Ovoce Fruit - používání množného čísla

MA

3.díl str.  27-28 násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

G – trojúhelník, čtyřúhelník

PRV

 

Léto na poli – uč. str. 48 - 49

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa

AJ

22.lekce opakování učiva

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Hodina nebude.

 

Jaro v přírodě – uč. str. 72 - 75

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 154-158 slovesa – způsob rozkazovací, podmiňovací

Sloh-  vypravování                

AJ

21.lekce – čas budoucí prostý

MA

3.díl  str.  7-11 porovnávání úhlů, osa úhlu, aritmetický průměr

VL

 

Uč. s. 74-76 období vlády jedné strany

 

Uč. s.  opakování  třídění živočichů

 

 

 

 

29. týden 19.3 – 23.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 69-73 Ch, ch

Pís. č.3  20-24 H,T

MA

3. díl uč. s. 16-21 vztahy o x více o x méně, 1 metr

PRV

 

Uč. s.  49,50 stromy a keře na jaře, jaro na statku

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 103 - 106 měkké a tvrdé souhlásky procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 11-14 dělení 6

 G – rýsování polopřímek

PRV

 

Uč. s. 50,51 jarní les, ptáci a jejich hnízda

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

AJ

21.lekce – nakupování, názvy potravin, a-some

MA

3.díl str.  22-26, násobení mimo obor násobilek

G – porovnávání úseček

PRV

 

Užitkové rostliny – uč. str. 45 – 47, P. S. str. 48

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa a jeich způsob – oznamvocací, podmiňovací a rozkazovací

AJ

21.lekceOvoce, číslovky do 100

MA

3 díl str. 12-16 zlomky

G – rýsování rovnoběžníka

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin  - P. S. str. 37,

Velkomoravská říše – uč. str. 77 – 78, P. S. str. 38

 

Živočichové vod a bažin – uč. str. 69 – 71,

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 145-148 sloves

Sloh-                    „

AJ

20.lekce – How much is it, nakupování, rozhovor, cizokrajná zvířata

MA

3.díl  str.  3-6 opak. des. čísel

G- povrch kvádru, krychle

VL

 

Uč. s.  2. světová válka

 

Uč. s.  obojživelníci, ptáci, plazi, savci

 

 

 

27. týden 5.3 – 9.3. 2018 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 61-63 Č,č

Pís. č.3  10-13 ou, eu, c

MA

3. díl uč. s. 8 – 12 sčítání do 20

PRV

 

Uč. s.  44-46 Jaro - mláďata

AJ

 

7. lekce – Numbers – číslovky 1 - 10

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 95-99 měkké a tvrdé souhlásky

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 5-8 dělení 5

  

PRV

 

Uč. s. 46-47 části kvetoucí rostliny

 

 

AJ

 

2. lekce – My farm – nová slovní zásoba (a cow, a pig, a cat, a sheep…)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – přídavná jména

AJ

20.lekce – Dny v týdnu, věty typu I play tennis on Monday.

MA

3.díl str.  8-9 dělení se zbytkem

G – konstrukční úlohy

PRV

 

Rostliny – kvetoucí a nekvetoucí, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné – uč. str. 40 - 41, P. S. str. 46, 47

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovesa – časování, určování slovesných kategorií

AJ

20.lekce – Pojďme vařit (jednoduchý recept, pokyny při vaření)

MA

3 díl str.  3-6 opakování, čísla do 1M

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - P. S. str. 34 – 36

Staří Slované – uč. str. 72 – 74 (P. S. str. 36 – 37)

 

Živočichové na poli – uč. 63 - 65

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 133-137 číslovky

Sloh- článek do časopisu

AJ

19.lekce – hospodářská zvířata (nová slovní zásoba, stupňování přídavných jmen)

MA

2.díl  str.  50-54 odčítání des. čísel

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. 69-71 Protektorát Čechy a Morava

 

Uč. s.  60-62 Rostliny třídění organismů

 

25. týden 19.2. – 23.2. 2018– týdenní plány jenotlivých ročníků

 

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 56-60 B,b

Pís. č.3  5-7  R

MA

3. díl uč. s. 5-8 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…, Give me …, please…)

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 92-95 souhlásky, slabikotvorné    l, r

Čtení- denně hlasitě číst

MA

7. díl MA s. 3-5 násobení 5

  

PRV

 

Uč. s. prevence úrazů

 

 

AJ

 

1. lekce – Welcome to my party

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva, slovní druhy – podstatná jména

AJ

19.lekce Oděvy (I am wearing..)

MA

3.díl str.  3-7 dělení se zbytkem

G - polopřínka

PRV

 

Rostliny – společné znaky rostlin – uč. str. 38 – 39, P. S. str. 44

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva str. 132-135

Sloh Bílá paní

AJ

19.lekce – poslech, čtení, překlad, otázky se slovesem can

MA

2 díl str.  51-56 opakování

G – obvod čtverce, obdélníka

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti - uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli, Živočichové na poli – uč. 62 - 63

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 130-132 opakování - zájmena

Sloh- psaní zpráv, telefonování

AJ

18.lekce – povolání

Testování 5.ročníku

MA

2.díl  str.  42-45 - desetinná čísla - porovnávání

G- jednotky obsahu

VL

 

Uč. s. testování kalibro

 

Uč. s.  testování kalibro

 

 

 

 

24. týden 12.2. – 16.2. 2018 – týdenní plány jenotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 51-54 H,h

Pís. č.3 r

MA

3. díl uč. s. 1-3 číselná řada  0-20

PRV

 

Uč. s. hodiny, rodinné oslavy

AJ

 

1. lekce – Fruit (I have a/an …, I like…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 27.01.2020 v 11:55       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz