Velikost textu:

Plán práce

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

a.PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018: 

 

 

7. týden 16.10. – 20.10. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 29-33 hláska a písmeno  O,o

Pís. č.1: 4-7  e, l, m

MA

Krtečkova matematika s. 22-24 počítání v oboru do 5

PRV

 

Uč. s. 18,19 stromy na podzim

 

AJ

 

2. lekce – upevňování slovní zásoby - škola

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 29,30  vlastní jména osob, zvířat - procvičování

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA č. 5 s. 21-24 sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky – 34+3

Sešit 4B – průběžně procvičujeme     G - přímka

PRV

 

Uč. s. 12,13 houby

 

 

AJ

 

2. lekce – nová slovní zásoba (škola)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvarosloví – procvičování

Spodoba – psaní hlásek na konci slov – b-p, d-t, Ď-ť

AJ

Procvičování psaní barev

5.lekce – čísla od 1 do 6

MA

Str. 30-34 Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

G –  polopřímka

PRV

 

Naše vlast – uč. 13, P. S. str. 16 – 17

Jsme Evropané – uč. 14, P. S. str. 18

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Psaní vlastních jmen

Slova cizího původu

AJ

Lekce 5 procvičování

Lekce 6 Moje narozeniny – slovní zásoba

MA

Str.  28-31 obor do 10 000

G – přímky kolmé - rýsování

 

VL

 

Povrch České republiky – P. S. – 17 – 20

Řeky, jezera a rybníky ČR – uč. str. 23 – 26, P. S. str. 20 - 21

 

Rostliny a jejich části (květ, plod) – uč. 16 - 17

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 38-42 psaní předpon např. odděl, bezzubý

AJ

4.lekce – pís.opak.

5.lekce – Počasí, roční období

MA

Uč. str. 29-32 písemné násobení dvouciferným činitelem

G- trojúhelníky

VL

 

Uč. s.  20-24 kraje ČR

 

Uč. 17-19 horniny usazené a přeměněné

 

 

 

 

 

6.týden 9.10.-13.10. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

V pátek 13.10. Drakiáda od 15 hodin na poli za školou.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 

ŽA s. 2š-27 hláska a písmeno E,e

Pís. 32-35

MA

 Krtečkova matematika s. 21,22, psaní číslice 5

PRV

 

 

Uč. s. 15,16 podzim v sadu a na zahradě

 

AJ

 

2. lekce – upevňování slovní zásoby - škola

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 

Čt/Ps

 

Uč. s. 25-29 vlastní jména osob

Čtení- denně hlasitě číst

MA

 

MA č. 5 s. 15-19 sčítání a odčítání desítek

Sešit 4B – průběžně procvičujeme G - úsečka

PRV

 

 

Uč. s. 10,12 podzim – stromy, keře

 

AJ

 

2. lekce – opakování slovní zásoby z 1. ročníku (škola)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvary slov a slova příbuzná str. 31-34

AJ

Lekce 4 - barvy

MA

 

Str. 25-29 procvičování násobení a dělení, převo

G –  polopřímka

PRV

 

Malé a velké obce – uč. 12, P. S. str. 14 - 15

Naše vlast – uč. str. 13

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Tvarosloví – opakování učiva str. 29-32

AJ

Lekce 4 – my monster – opakování učiva

Lekce 5 – ve třídě – nová slovní zásoba

MA

 

Str.  24-27 písemné dělení jednociferným činitelem

G – přímky kolmé

 

VL

 

Povrch České republiky – uč. 19 – 22, P. S. – 17 -20

 

Rostliny a jejich části – uč. 14 - 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Uč. s. 35-38 předpony, předložky

AJ

 Lekce 4 - procvičování učiva, slova opačného významu, porovnávání vlastností.

MA

 

Uč. str. 26-28 Jednotky hmotnosti

G- úhlopříčky

VL

 

 Uč. s.  16-18 ČR povrch, uspořádání

 

 Uč. 15,16 vyvřelé horniny

 

 

 

 

5. týden 2.10. – 6.10. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 19-33 hláska a písmeno L,l

Pís. 24-33 horní a dolní zátrh

MA

Krtečkova matematika s. 17-21, psaní číslic 4,5

PRV

 

Uč. s. 13,14 podzim, živočichové na podzim

 

AJ

 

2. lekce – school

(nová slovní zásoba – a school, a bag, a book, a pen, a pencil, a teddy bear)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 18-24 vlastní jména osob

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA č. 5 s. 12-15 sčítání a odčítání desítek

Sešit 4B – průběžně procvičujeme G - bod

PRV

 

Uč. s. 8,9 podzim, jehličnaté stromy

 

 

AJ

 

2. lekce – Animals at school

(opakování slovní zásoby – a school, a bag, a book, a pen, a pencil, a teddy bear)

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Spodoba – psaní souhlásek na konci slov

Druhy vět,. Větný celek.

Sloh : Slušné chování

 

AJ

Lekce 3 – školní potřeby (School bag)

MA

Str. 21-24 procvičování násobení a dělení

G –  polopřímka

PRV

 

Malé obce – uč. str. 10, 11, P.S. str.12

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Předpony bez-, roz-, vz-, vy-, ob-, v-, psaní ú po předponách

Sloh : Školní rok začíná str. 27-28

AJ

Lekce 4 – počítáme do 20

MA

Str.  20-23 písemné dělení jednociferným činitelem

G – přímky kolmé

 

VL

 

Členění ČR a její řízení – uč. str.13 – 15, P. S. str. 12 - 17

 

 

Různé životní podmínky rostlin a živočichů v ČR – uč. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč-

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 28-32 tvoření slov a jejich stavba

AJ

Lekce 3 – procvičování

Lekce 4 slovní zásoba, přídavná jména s významem opačným

MA

Uč. str. 19-22 jednotky délky

G- úhlopříčky

VL

 

Uč. s.  13-15 rostliny a živočichové v různých oblastech

 

Uč. 15,16 vyvřelé horniny

 

 4. týden 25.9.-29.9. 2017

pondělí - plavání

úterý- středa dle rozvrhu

čtvrtek - státní svátek

pátek - ředitelské volno

 

3. týden 18.9. – 22.9. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 13-17 hláska a písmeno A,a

Pís. 13-21 nácvik vlnovky, horní a dolní oblouk

MA

Krtečkova matematika s. 13-15, psaní číslic 1,2,3

PRV

 

Uč. s. 7,8 cesta do školy

 

AJ

 

Upevňování nové slovní zásoby – hello, good morning, bye – bye, I am

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 15-16 skupiny di,ti,ni

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA č. 5 s. 5-9 počítání do 100

Sešit 4B – průběžně procvičujeme

PRV

 

Uč. s. 6-8 dopravní prostředky,  začíná podzim

 

 

AJ

 

Opakování slovní zásoby 1. ročníku – I am, animals, numbers, colours

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování měkkých a tvrdých souhláek, psaní i-y

AJ

2.lekce nová slovní zásoba Pozdravy.

MA

Str. 11-15 procvičování násobení a dělení

G –  úsečky dané délky

PRV

 

Cesta do školy (dopravní značky, semafory, jízda na kole) – uč. str. 8, 9, P.S. str. 7, 8, 9

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Stavba slova str.15-17

Opakování podst.jmen a sloves a mluv.kategorií.

AJ

3.lekce – nová slovní zásoba, procvičování hláskování

MA

Str.  11-15 příklady se závorkami

G – úsečky

 

VL

 

Orientace v krajině a na mapě - P. S. str. 7 – 9

Naše vlast – uč. str.10- 11, P. S. str. 9 - 10

 

 

Různé životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 12

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 17-23 význam slov

AJ

Lekce 2 – slovní zásoba, téma rodina, povídání o členech rodiny

MA

Uč. str. 11-15 vlastnosti sčítání

G- trojúhelníková nerovnost

VL

 

Uč. s.  10-12 podnebí a vodstvo Evropy

 

Uč. 12-13 zlato, stříbro, železná ruda

 

 

2. týden 11.9. – 15.9. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA s. 5-9

Pís. 5-10

MA

Krtečkova matematika s. 6-10, obor 1-5

PRV

 

Uč. s. 5-7 o přestávce, poznáváme naši školu

 

AJ

 

Nová slovní zásoba – hello, good morning, bye - bye

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 11-13 náš mateřský jazyk

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA č. 5 s. 1-4

Sešit 4B – průběžně procvičujeme

PRV

 

Uč. s. 5,6 cesta do školy, dopravní značky

 

 

AJ

 

Opakování slovní zásoby 1. ročníku - hello, good morning, bye – bye, colours, numbers

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování synonyma-antonyma, slovo nadřazené, podřazené a souřadné, slabika, hláska a písmeno.

AJ

1.lekce – pozdravy a pokyny, nácvik psané podoby slov

MA

Str. 6 -10 zápis slovních úloh

G –  bod, přímka

PRV

 

Škola – spolužáci, pravidla slušného chování, jsme kamarádi, uč. str. 6, 7, P. S. str. 6

Cesta do školy – uč. str. 8

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování tvary slov a slova příbuzná, vyjmenovaná slova

AJ

1.lekce – slovní zásoba

2.lekce – slovní zásoba, abeceda a hláskování

MA

Str.  6 – 10  jednotky objemu

G – poloha přímek v rovině

 

VL

 

Orientace v krajině a na mapě, uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

 

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 12

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s 12-15 opakování učiva 4. ročníku

AJ

1.lekce – dopis. Opakování gramatiky ze 4.ročníku, nácvik otázek a odpovědí.

MA

Uč. str. 6-10 opakování učiva 4. ročníku

G- trojúhelníková nerovnost

VL

 

Uč. s. 7-9 Evropa – oceány, moře, ostrovy, poloostrovy, nížiny

 

Uč. 10 – 12 půda , nerosty

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 17.10.2017 v 13:14       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz