Velikost textu:

Plán práce

PŘÍLOHA 1 PLÁNU PRÁCE 2017-2018 (DOCX 24.94 kB)

a.PLÁN PRÁCE NA ŠK.ROK 2017-2018 (DOC 154 kB)

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018:  

 

17. týden 15.1. – 19.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 34-38 Š,š K,k

Pís. č.2:  29-33  d,,S,k

MA

2. díl uč. s. 19-23 číslo 10

PRV

 

Uč. s. 40,41 výživa

AJ

 

5. lekce –My family – procvičování slovní zásoby (a grandma, a grandpa, my family, I like …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 69-73 Slova protikladná, synonyma, slova nadřazená

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s. 26-28 násobení a dělení  3

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 39-40 naše zdraví. Náš svět – měsíce v roce

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – procvičování slovní zásoby (I like.., I collect…, I keep…, I play…)

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po S

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P

AJ

Opakování učiva

15.lekce – slovní zásoba, předložky

MA

2.díl Str. 29-32 zaokrouhlování

G –  čtyřúhelníky

PRV

 

Země je kulatá – uč. str. 27, Podmínky života na Zemi – voda – uč. str. 28, P. S. str. 35

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Skloňování podst.jmen, vzory rodu středního

AJ

14.lekce – opakování učiva

MA

2 díl Str.  29-32 rovnice

G – diagram

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Jihomoravský kraj - uč. str. 58 - 60, Zlínský kraj – uč. str. 60 - 62

 

Živočichové a rostliny v lese – opakování

Pololetní písemná práce – 19. 1.

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 103-107 přídavná jména

Sloh- užití přídavných jmen v popisu

AJ

13.lekce – slovní zásoba Jídlo, věta I´d like it. Čtení, poslech, konverzace.

MA

2.díl  str.  23-27 písemné dělení - procvičování

G- převádění jednotek obsahu

VL

 

Uč. s. 55-57 česká kultura a společnost v 2. pol. 19. století

 

Uč. s. 47-49 mírný pás

 

 

16. týden 8.1. – 12.1. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 28-32 D,d

Pís. č.2:  24-29 V,z

MA

2. díl uč. s. 16-20 počítání v oboru do 9

PRV

 

Uč. s. 39,40 lidské tělo, péče o tělo

AJ

 

5. lekce –My family – procvičování slovní zásoby (mum, dad, brother, sister, …)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 65-69 Slova protikladná, synonyma, slova nadřazená

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s. 23-26  násobení a dělení  3

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 36,37 Člověk. Být zdravý – prevence úrazů a nemocí

 

AJ

 

5. lekce – My hobby – procvičování slovní zásoby

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná slova po B,L,M,P – procvičování a opakování

AJ

14.lekce – My toys – slovní zásoba hračky, počet do 12, množné číslo, pokyny s míčem

MA

2.díl Str. 20-25 Jednotky délky

G –  čtverec

PRV

 

Zboží – uč. str. 26, Země je kulatá – uč. str. 27, P. S. str. 34

Pololetní opakování, pololetní písemná práce – pátek 12. 1.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Podstatná jména – rody, pády a pádové otázky, číslo – procvičování

Sloh – chování v kolektivu, šikana, můj kamarád

AJ

13.lekce – slovní zásoba, čísla, barvy, oděvy, vazba a box of…, nácvik věty I am wearing…, Do you like…?

MA

2 díl Str.  22-26 pamětné násobení a dělení

G – rýsování trojúhelníku

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Pardubický kraj - uč. str. 55 – 56, kraj Vysočina – uč. str. 57 - 58

 

Rostliny v lese – uč. str. 42, 43

Živočichové v lese – uč. 43 - 49

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 98-102 přídavná jména

Sloh- užití přídavných jmen v popisu

AJ

12.lekce What ´s the matter? Nácvik rozhovorů, slovní zásoba, poslech, písnička s pohybem

MA

2.díl  str.  16-22 SÚ se zlomky

G- obvody, obsahy obrazců

VL

 

Uč. s.  53-55 revoluční rok 1848

 

Uč. s. 44-45 Teplý pás - deštný les, savany

 

 

15. týden 11.12. – 15.12. 2017 – týdenní plány jednotlivých ročníků

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 16-20 Y,y,N,n

Pís. č.2:  13-17 Y,U

MA

2. díl uč. s. 8-11 počítání v oboru do 8

PRV

 

Uč. s. U babičky a u dědečka

 

AJ

 

4. lekce – Christmas – str. 25, 26, 27

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 52-56 druhy vět

Čtení- denně hlasitě číst

MA

MA s.14-17 příprava na násobení, násobení 2

Sešit 4B – průběžně procvičujeme    

PRV

 

Uč. s. 32,33 zvířata v zimě

 

AJ

 

4. lekce – Christmas time – uč.str. 30, 31, 32, P. S. – 14, 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Vyjmenovaná sova po B,L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M – úvod do učiva

AJ

11.lekce – slovní zásoba, povídání o kamarádovi (She is.., he is..) a o mé rodině

MA

2.díl Str. 6-11 porovnávání čísel, obot do 1000

G –  rovina

PRV

 

Rodina – příbuzenské vztahy - P. S. str. 29, 30, 31

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slovní druhy – procivčování, poznávání všech slovních druhů, určování, přiřazování

AJ

11.lekce – Kim is ill – slovní zásoba, čtení a překlad textu, poslech, sloveso to be a jeho stažené tvary

MA

2 díl Str.  4-8 porovnávání čísel v oboru do 10000

G – rovnoběžky a kolmice

 

VL

 

Poznáváme kraje ČR – Plzeňský kraj - uč. str. 48 -  49, Karlovarský kraj – uč. str. 49 - 50

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů – včela medonosná, bělásek zelný -  uč. str. 33 – 34

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 37

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Uč. s. 80-84 podstatná jména rodu mužského

Sloh- nácvik divadelní hry

AJ

Lekce 10 – řadové číslovky, adresa, otázky a odpovědi

MA

2.díl  str. 3-6 dělení přirozených čísel

G- souřadnice bodů

VL

 

Uč. s.  46-50 cestujeme po Evropě

 

Uč. 34 Země . roční období, vzdušný obal

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 16.01.2018 v 12:17       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz