Velikost textu:

Platba za ŠD

Stanovení výše úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině

 

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace

Řečice 93, 592 33, p.Radešínská Svratka

IČO 708 69 006

Stanovení výše úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině

  Na základě:

-         § 112, §121 odst.1, a § 123 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

      středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

-         vyhlášky MŠMT 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,

-         § 20 odst.1, § 37, 38, 39 a § 43 zákona č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje ředitelka organizace Základní škola a Mateřské škola Řečice, příspěvková organizace  za poskytování služeb zájmového vzdělávání ve školní družině výši úplaty.

Čl. 1   Stanovení výše úplaty

Výše úplaty je stanovena na 100,- Kč ( jedno sto korun ) měsíčně na žáka přihlášeného do školní družiny denně od pondělí do pátku, pro žáky navštěvující školní družinu pouze jeden nebo dva dny v týdnu nebo pouze ranní družinu je stanoven poplatek 50 Kč na měsíc v souladu s § 14 vyhlášky 74/2005 Sb. 

Čl.2   Splatnost úplaty

Úplatu hradí rodiče žáka pravidelně jednou za pololetí školního roku do 15 září a do 15.ledna. V případě odhlášení se z družiny v průběhu pololetí je poplatek nevratný.

Čl.3    Způsob úhrady úplaty

Úplatu hradí rodiče v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Čl.4   Prominutí úplaty

Úplata je prominuta :

a)      pokud žák  je společně posuzovanou osobou pro nárok  na  sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce

b)      pokud žák má nárok na  příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena

Rodiče nebo zákonní zástupci, kterých se prominutí úplaty týká, předloží  potvrzení vystavené sociálním úřadem ředitelce školy, která  následně  vydá rozhodnutí o prominutí úplaty.

V Řečici 1.9.2016                                                   Mgr. Věra Kovářová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
Mobil :  608 539 572 (ředitelka)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 30.06.2017 v 15:04       Oficiální stránky Škola Řečice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz