Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

2. září 2013

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

 

PROVOZ ŠKOLY

Budova je otevřena v 7:00 pro děti z Hlinného a Radeš.Svratky, děti čekají v šatně do 7.15, v 7.15 přichází do školy děti z Řečice, žáci mají zakázáno zdržovat se v mateřské škole i po dalších prostorách školy. Dozor od 7.00 do 7.15 má pan školník Roka.

 

1.Náboženství

Nepovinný předmět Náboženství bude vyučovat  od 10.9. 2012 paní katechetka Marie Novotná a pan farář Józef. Výuka bude probíhat v pondělí. pro 1.-2. ročník od 11.45 do 12.30. hod,  pro 3.-5.ročník v době od 12.30 do 13.15. Přihlášky rozdá a podrobnosti upřesní p.Novotná.

 

2.Školní družina

Provoz školní družiny : denně 11.10 – 14.40 hodin

Přihlášku do školní družiny vyplňte a odevzdejte třídní učitelce. Kdo půjde v úterý 3.9. do družiny, musí mít přihlášku již vyplněnou. Z druhé strany vyplňte pouze obyčejnou tužkou pro případné další změny ohledně kroužků a ZUŠ. Každý žák může navštěvovat ŠD kterékoliv dny, kdykoliv v době provozu, (např.pouze před konáním kroužku), ale musí být přihlášen. Omluvenky docházky  a veškeré změny musí být písemné s podpisem rodičů, akutně lze omluvit telefonicky paní Romaně Poulové nejlépe na mobilní telefon 608333074. Bez žádosti rodičů nebude žák ze školní družiny uvolněn. Rovněž nebude povolen pobyt ve školní družině nepřihlášenému dítěti – týká se i jednotlivých dnů!!!

Pololetní poplatek za školní družinu je jednotný 500 Kč, bude vybírán do konce září. Poplatky již nebudou vybírány měsíčně! Po zaplacení je poplatek nevratný.

V rámci školní družiny budou probíhat činnosti sportovní, práce s počítačem (výukové programy a hry na PC), rukodělné činnosti, činnosti výtvarného charakteru, dramatická činnost a další, děti mají k dispozici množství knih, her, hraček a výtvarného materiálu.

 

3. Pitný režim

V tomto školním roce opět bude možnost pitného režimu ve škole /čaj celodenně/.

Poplatek bude 60 Kč na pololetí. Čaj se bude vařit od 3.9. Pokud máte o pitný režim zájem, odevzdejte návratku do úterý 2.9. třídním učitelům, poplatek zaplaťte do 13.9.

 

4. Školní jídelna

Stravování bude probíhat ve školní jídelně. Noví strávníci dostanou přihlášku a v úterý odevzdají třídní učitelce. V pondělí 2.9. si všichni musí nahlásit oběd na úterý.

DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY DĚTI, KTERÉ SE ÚČASTNÍ ODPOLEDNE VYUČOVÁNÍ NEBO KROUŽKŮ,  CHODILY NA OBĚDY!

 

5. Zájmové kroužky

KROUŽEK ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pro 5.ročník (p.Šišková Dagmar)

Termín čtvrtek 12.30-13.15, Poplatek 150 Kč na pololetí

Náplň : prohlubování probraného matematického učiva, interaktivní cvičení, práce na PC, ve 2.pololetí příprava na zkoušky

 

KROUŽEK PĚVECKÝ pro 2.-5.ročník (p.Věra Kovářová)

Termín konání úterý 13.00-13.45. Poplatek 150 Kč na pololetí

Výuka nových písní, zpěv s doprovodem kytary, hudebně-pohybové hry

Činnost kroužků bude zahájena 1.10. 2013 a bude probíhat do 31.5. 150,-

 

7. Rodičovské schůzky

Ve školním roce se uskuteční pět třídních schůzek, první schůzka se uskuteční dne 24.9.2013 v 15.30 hodin, schůzka proběhne pro všechny společně.

 

8. ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci základní školy:

Ředitelka :      Mgr. Věra Kovářová 

                        Kontakt : 566673250, 608539572, skola@obecrecice.cz

                        Třídní učitelka II.třídy – 3.-5.ročník, výuka ČJ, AJ (1.-5.roč.), PC, HV.

Učitelky :        Mgr. Dagmar Šišková

                        Kontakt : 777025892 dasa.siskova@seznam.cz

                        - Třídní učitelka I.třídy – 1.-2.ročník.

                        - Výuka ČJ a MA v 1.-2.roč., PRV, PŘ, VL, MA ve 3.-5.ročníku

Romana Poulová

Kontakt : 608333074  

                        -Výuka VV, TV v 1.-5.ročníku, HV a PRV v 1.-2.roč.

 

Provozní pracovníci :             

Juraj Roka – školník   Jiřina Klímová - uklízečka

Eva Filipová – vedoucí školní kuchyně, kuchařka, kontakt ŠJ 566521438

 

 

9. INFORMACE NA WWW – všechny nové informace budou vždy uvedené na webových stránkách školy, prosíme pravidelně je sledujte, upozorňujeme rovněž na možnost objednat si zasílání nových informací na váš mail

 

10. Všechny přihlášky a návratky odevzdávejte obratem, v případě změny Vašeho telefonního čísla, popř. i jiných údajů nás neprodleně informujte, až žáci obdrží žákovskou knížku, vyplňte celou hlavičku. Děkujeme.

 

11. Připomínáme provozní opatření, které bylo ustanoveno z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků a plynulosti chodu školy:

1. Návštěvy všech osob se po vstupu do budovy mohou zdržovat pouze v prostorách chodby a šatny a to po dobu nezbytně nutnou. Není povolen přístup do horního patra školy a především do tříd.

2. V případě potřeby konzultace výchovných či vzdělávacích záležitostí je možný přístup do horního patra pouze po předchozí domluvě s  učitelkami ZŠ.  Žádáme rodiče, aby si schůzku domluvili alespoň jeden den dopředu, časově ji směřovali na odpolední hodiny po vyučování. Konzultace je možné domlouvat kdykoliv v případě Vaší potřeby.

3. Telefonické kontakty jsou vyvěšeny u vchodu do budovy, dále na www stránkách školy.

4. V případě mimořádné návštěvy se zapisujte do Knihy návštěv, která je umístěna u schodiště. (Mimořádnou
návštěvou je myšlena návštěva mimo běžné konzultační hodiny, které jsou 4-5xročně a mimo další akce pořádané školou.)

Děkujeme za pochopení a věříme, že budete výše uvedené respektovat.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití