Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

1. listopadu 2013

ZPRÁVA O PROJEKTOVÉM DNU

Ve čtvrtek 31.10. se ve škole uskutečnilo projektové vyučování. Výuka byla zaměřena na seznámení se svátkem Halloween, který se tradičně slaví nejenom v anglicky mluvících zemích. Učivo je zařazeno do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Na úvod se žáci v českém jazyce seznámili s historií a současností svátku Halloween, také jej porovnávali s naším svátkem Dušičky. V anglickém jazyce zhlédli výukový film, kde se dověděli, jak slaví Halloween tradiční anglická rodina. Rovněž se seznámili s novou slovní zásobou a naučili se pěknou písničku - ti mladší Ten little witches a ti starší Jack - O - Lantern. Nabyté znalosti využili při vyplňování pracovních listů a při luštění křižovek. Ve výtvarné výchově si vyrobili halloweenské šablony a s nimi potom savovou technikou tvořili tričko. Jak je vidět na fotografiích níže, práce se jim opravdu povedla.


halloween na www

halloween na www

PB040031

PB040031

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití