Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

3. února 2014

Informace pro rodiče žáků 5. tříd k přijímacímu řízení

Informace pro rodiče žáků 5. tříd k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia ve školním roce 2013/14

  • V letošním školním roce se přijímací řízení řídí zákonem 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. 12. 2011, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012
  • možnost podávání 2 přihlášek na střední školy v prvním kole přijímacího řízení pro všechny typy středních škol, v dalších kolech není počet přihlášek omezen
  • uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci (nikoliv základní škola!) podává přihlášky řediteli střední školy a je zodpovědný za obsah přihlášky. Základní škola potvrzuje přihlášky ke vzdělání a ručí za správnost vyplnění údajů v oddíle B (klasifikace na zadní straně přihlášky). Přihláška musí být doručena ředitelství střední školy do 15. března 2014
  • Žák obdrží přihlášku ve škole
  • Vyplněnou přihlášku přinese do školy
  • Ředitelka školy doplní známky dle klasifikace a potvrdí
  • Správně vyplněnou přihlášku žák nebo rodiče předají (osobně nebo poštou) na příslušnou školu
  • Rodiče si vyzvednou ve základní škole zápisový lístek, který se musí odevzdat na zvolenou školu nejpozději do 10 dnů po oznámení přijetí žáka na tuto školu
  • Podrobné informace o přijímacím řízení na Gymnázium v Novém Městě na Moravě najdete zde: http://gynome.cz/studium/prijimaci-zkousky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití