Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

27. února 2014

INFORMACE K PREVENTIVNÍM PROGRAMŮM

Ve středu 5.3.2014 od 8.30 do 11.00 proběhne pro žáky 1.-2.ročníku preventivní program s názvem Jiný svět. Ve čtvrtek 6.3.2014od 8.30 do 11.00 pro žáky 3.-5.ročníku proběhne prevntivní program s názvem Léňa s Jéňou sami doma.

Cena programů je 1800 Kč, částku uhradí žákům škola.

Jiný svět

Program je zaměřený na specifickou prevenci rasismu a xenofobie. Na pomyslné cestě kolem světa se žáci seznámí s různorodostí života obyvatel Země (lze využít pro průřezové téma Multikulturní výchova). Program se dotýká oblasti rozdílů v chování, v komunikaci, v každodenním životě, což vede k upozornění na interkulturní rozdíly.

 

Léňa s Jéňou sami doma

Program využijeme pro prevenci dětské kriminality (drobné krádeže, vandalismus). Zaměřením na základy peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti vede k uvědomění si hodnoty věcí a vytváření hodnotových postojů k věcem druhých lidí.  Doprovodný příběh je volně inspirován knihou Ilony Borské.

 

Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Při programech se klade důraz na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a řešení problémů. Předpokladem efektivity programu je nalézt otevřený způsob komunikace s dětmi, hovořit s nimi o tom, co je zajímá.

Program zajišťují lektorky ze sdružení Portimo z Nového Města na Moravě.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití