Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

3. listopadu 2014

ZPRÁVA O PROJEKTOVÉM DNI

HALLOWEEN - PROJEKTOVÝ DEN

Ve čtvrtek 30. října se uskutečnil projektový den pro žáky 1.-5.ročníku. V rámci projektové výuky se žáci seznámili se svátkem Halloween, který slaví lidé nejenom v anglicky mluvících zemích. Učivo je zařazeno do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova.

První dvě vyučovací hodiny byla angličtina a český jazyk. V českém jazyce žáci 3. – 5. ročníku pracovali s textem, pracovní listy byly zaměřeny na čtení s porozuměním. Žáci 1.a 2. ročníku měli jako téma českou autorskou a lidovou pohádku, pohádkové bytosti. V angličtině se všichni naučili anglickou písničku a následně vyplňovali pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby.

Další hodina byla soutěžní. Všichni byli rozděleni do družstev s tím, že každý z družstva musel splnit jeden úkol. Soutěžilo se v těchto disciplínách: vytáhnout ústy jablko z lavoru, o nejdelší jablečnou slupku, rozpoznat vybranou vůni, hod na cíl, vysávání lentilek. Poslední hodina byla výtvarná. V ní si mohli žáci vybrat ze dvou činností. Buď si mohli vybarvit keramickou dýni dle vlastní fantazie  nebo společně vytvořit strašidelný hrad.

Dle kladného ohlasu dětí považujeme tento den za zdařilý. Kdo má zájem, může si prohlédnout pracovní listy a strašidelný hrad ve škole na nástěnce.


PA300134

PA300134

PA300137

PA300137

PA300138

PA300138

PA300148

PA300148

PA300165

PA300165

PA300172

PA300172

PA300193

PA300193

PA300200

PA300200

PA300220

PA300220

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití