Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

25. června 2015

HUSOVY STOPY

V naší škole proběhl výchovně - vzdělávací program  „Husovy stopy“ pod vedení lektorky Lídy Pohankové.

Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.

Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy – hodnoty – nám v české zemi leží pod nohama, a my je můžeme ignorovat a přehlížet, ale stále zde jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí. Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se na ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.

Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se do té doby neodvážili vzlétnout.

tlačitko levé stopa
 Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a   postavit se na ně. To znamená podle nich žít.
Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.


P6120097

P6120097

P6120098

P6120098

P6120099

P6120099

P6240023

P6240023

P6240024

P6240024

P6240025

P6240025

P6240026

P6240026

P6240027

P6240027

P6240028

P6240028

P6240029

P6240029

P6240030

P6240030

P6240031

P6240031

P6240032

P6240032

P6240034

P6240034

P6240035

P6240035

P6240036

P6240036

P6240037

P6240037

P6240038

P6240038

P6240039

P6240039

P6240040

P6240040

P6240041

P6240041

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití