Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

7. prosince 2015

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLEPÍŠI - ZPRÁVA

Akce proběhne:
7. prosince 2015

Slepíši

    Ve středu 2. 12. 2015 k nám do školy zavítali Jirka, Tereza a Milan se svým programem Slepíši.

Snažili se vtáhnout děti zajímavou formou do světa lidí s nějakým hendikepem. Program se samozřejmě (jak vyplývá z názvu) týkal nejvíce lidí se zrakovým postižením.

    Před vstupem do třídy dostaly děti 2. – 5. ročníku na oči pásku a přesouvaly se jako jeden „vláček“. Usadily se na židle a na lavici měly nahmatat hliněnou destičku, rozpoznat hmatem písmeno a obrázek. Následoval poslech zvuků různých činností.

    Poté Milan, který je zrakově postižený (na jedno oko nevidí vůbec, na druhé mlhavě), s dětmi postupně připomněl, co a kdo může zrakově postiženým pomoci. Děti si mohly vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, vést nevidomého, ohmatat Braillovo písmo.

    Jirka se zmínil i o lidech neslyšících, děti si vyzkoušely znakovou řeč, odezírání z úst.

    Potom se pokoušely sestavit vozíček pro tělesně postižené a odvážlivci si mohli i vyzkoušet jeho obsluhu a jízdu na něm.

    Následoval tvůrčí úkol. Děti společně s Jirkou, který jim jednotlivé kroky ukazoval na tabuli, kreslily hlavu klauna. Oceňuji, že si Milan s Jirkou všimli, že jedna naše žákyně měla pravou ruku v sádře, tudíž nějaké omezení, a vyzvali ostatní děti, aby kreslily a obtahovaly rukou, kterou běžně nekreslí. Pro některé to byl problém, ale nakonec si poradily. Na kresbu vytvořenou fixem děti nanášely kousky hlíny a vytvářely tvar hlavy. Potom plát otočily a dotvořily jednotlivé části obličeje. Práci prováděly se zaujetím a podařily se jim zajímavé tváře, které necháváme ve škole doschnout. Na úplný závěr jsme se rozloučili tleskáním neslyšících.

    Děti z MŠ a 1. ročníku absolvovaly podobný program, ale jinou formou. Byly jim představeny čtyři hliněné sochy – princezna Klouzačka, Bystrozraký, Široký a Dlouhý. Jirka s Milanem děti vtáhli do pohádky o těchto postavách a děti se pomocí nich seznamovaly s jednotlivými postiženími. V průběhu pohádky si i za doprovodu na xylofon zazpívaly dvě písničky – Prší, prší a Travička zelená.

    Program byl nápaditý, oceňuji přizpůsobivost organizátorů našim dětem, dokázaly děti zaujmout.

M. Mašková

 

 

O programu Hele lidi

  • O ŽIVOTĚ NEVIDÍCÍCH
    Ve výchovně vzdělávacím programu Hele lidi se zdravé děti seznamují s životem nevidících lidí.PRAKTICKÉ UKÁZKY A HRY
    Nejedná se o teoretickou přednášku, vše probíhá formou hry a vzájemné spolupráce. Nevidící lektoři ukazují dětem chůzi s bílou holí, seznamují je s Braillovým písmem, děti projdou zvukovou cestou a vyzkouší si možnosti svého hmatu. Součástí programu je i modelování z hlíny pod vedením nevidícího lektora.
  • REALIZACE OD ROKU 1997
    Program realizují členové sdružení Slepíši pro děti základních i mateřských škol od roku 1997. Programu Hele lidi se zúčastnilo přes 20 000 dětí.

Autor programu: Štěpán Axman

 


PC020167

PC020167

PC020168

PC020168

PC020169

PC020169

PC020170

PC020170

PC020171

PC020171

PC020172

PC020172

PC020173

PC020173

PC020174

PC020174

PC020175

PC020175

PC020176

PC020176

PC020177

PC020177

PC020178

PC020178

PC020179

PC020179

PC020180

PC020180

PC020181

PC020181

PC020182

PC020182

PC020183

PC020183

PC020184

PC020184

PC020185

PC020185

PC020186

PC020186

PC020187

PC020187

PC020188

PC020188

PC020189

PC020189

PC020190

PC020190

PC020191

PC020191

PC020192

PC020192

PC020193

PC020193

PC020194

PC020194

PC020195

PC020195

PC020196

PC020196

PC020197

PC020197

PC020198

PC020198

PC020199

PC020199

PC020200

PC020200

PC020201

PC020201

PC020202

PC020202

PC020203

PC020203

PC020204

PC020204

PC020205

PC020205

PC020206

PC020206

PC020207

PC020207

PC020208

PC020208

PC020209

PC020209

PC020210

PC020210

PC020211

PC020211

PC020212

PC020212

PC020213

PC020213

PC020214

PC020214

PC020215

PC020215

PC020216

PC020216

PC020217

PC020217

PC020218

PC020218

PC020219

PC020219

PC020220

PC020220

PC020221

PC020221

PC020222

PC020222

PC020223

PC020223

PC020224

PC020224

PC020225

PC020225

PC020226

PC020226

PC020227

PC020227

PC020228

PC020228

PC020229

PC020229

PC020230

PC020230

PC020231

PC020231

PC020232

PC020232

PC020233

PC020233

PC020234

PC020234

PC020235

PC020235

PC020236

PC020236

PC020237

PC020237

PC020238

PC020238

PC020239

PC020239

PC020240

PC020240

PC020241

PC020241

PC020242

PC020242

PC020243

PC020243

PC020244

PC020244

PC020245

PC020245

PC020246

PC020246

PC020247

PC020247

PC020248

PC020248

PC020249

PC020249

PC020250

PC020250

PC020251

PC020251

PC020252

PC020252

PC020253

PC020253

PC020254

PC020254

PC020255

PC020255

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití