Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

1. března 2017

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

 

ZŠ a MŠ Řečice hledá :

 

1) asistenta / asistentku pedagoga do základní školy ( s nástupem 1.3.2017)

 

- Nabídka na půl úvazku, denně od 7.30 do 11.30.

Zařazení do 8. platové třídy dle Přílohy č.9 k nařízení vlády č.564/2006 Sb.

 

- Požadavky na vzdělání dle § 20 Zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, nejlépe magisterské pedagogické vzdělání

 

- Náplň práce : Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením pedagoga, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělání. Individuálně pomáhá při zprostředkování učební látky : pomoc a dohled při přípravě pomůcek, učebnic, plnění úkolů ve vyučování, strukturování úkolů, vede k systematické práci, dohlíží na zapisování domácích úkolů. Individuálně pomáhá při začleňování a přizpůsobování se školnímu prostředí – zajišťuje bezpečnost dítěte a ostatních spolužáků, pomáhá při zvládání impulsivního chování. Rozvíjí a fixuje žádoucí způsoby chování, pomáhá při správné komunikaci s ostatními. Spolupracuje se zákonnými zástupci žáka.

 

2) školního asistenta/ asistentku do mateřské školy s nástupem od 1.9.

 

- Nabídka na půl úvazku, denně od 8.00 do 12.00.

Zařazení do 6. platové třídy dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č.564/2006 Sb.

 

 

- Požadavky na vzdělání :  dle § 20 Zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

 

- Náplň práce : Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu dětí ve škole, pomoc při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při organizační činnosti pedagoga ve vyučování. Školní asistent komunikuje  a spolupracuje s rodiči dítěte.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití