Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

27. února 2017

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

zadost_o_prijeti 2017 (DOCX 22.35 kB)

zapisni_listek_0 (DOCX 22.52 kB)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU  NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ŘEČICI.

KDY ?                    ČTVRTEK 6.DUBNA 2017

V KOLIK ?             OD 14.00 HODIN

KDE ?                     ZŠ A MŠ ŘEČICE, ŘEČICE 93, 592 33, 1.PATRO, II.TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KE KOMU ?           Mgr. Věra Kovářová (ředitelka) (tel.566 672 250, 608539572), Mgr. Dagmar Šišková (třídní učitelka)

S SEBOU :        

 

 • rodný list dítěte

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do základní školy

 • vyplněný zápisní list (všechny údaje včetně telefonů)

 • přezůvky.

 

CO  MŮŽEME VÁM A VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT ?

 • KVALIFIKOVANÝ UČITELSKÝ SBOR, VSTŘÍCNÉ A MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY, MALÝ POČET ŽÁKŮ V ROČNÍCÍCH I VE TŘÍDÁCH  

 • V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU VELKOU NABÍDKU VZDĚLÁVACÍCH, KULTURNÍCH I SPORTOVNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ

 • PRÁCI NA POČÍTAČÍCH - V I.TŘÍDĚ (1.-2.ROČNÍK) JSOU UMÍSTĚNY ČTYŘI POČÍTAČE, VE II. TŘÍDĚ (3.-5.ROČNÍK) JE UMÍSTĚNO PĚT POČÍTAČŮ. VŠECHNY JSOU V SÍTI S PŘIPOJENÍM NA INTERNET. NABÍZÍME ROVNĚŽ VYUŽÍVÁNÍ MNOŽSTVÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ.

 • DENNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY RÁNO : 6.30 – 7.15 , PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ 11.10 - 15.30 HODIN. 

 • DOBRÉ MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY :

  1. TŘÍDY JSOU VYBAVENY INTERAKTIVNÍ TABULÍ, NA KTERÉ PRAVIDELNĚ PROBÍHÁ VÝUKA

  2. OBĚ TŘÍDY JSOU VYBAVENY NOVÝM NÁBYTKEM

  3. ŠKOLNÍ DRUŽINA VYBAVENA MNOŽSTVÍM HER A HRAČEK

  4. TĚLOVÝCHOVNÁ MÍSTNOST VYBAVENÁ NOVÝMI TV POTŘEBAMI A POMŮCKAMI

  5. ŠKOLA MÁ VLASTNÍ HŘIŠTĚ

  6. BLÍZKO ŠKOLY JE SPORTOVNÍ AREÁL 

 • V BUDOVĚ ŠKOLY JE  MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO MLADŠÍ SOUROZENCE.

informace

 • Zápis do ZŠ

   

  1. Termín zápisu dětí do prvních tříd na školní rok 2017/2018 se od ledna změnil - zápisy se budou na všech základních školách konat od 1. do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

  2. ZAPIS DO 1.ROČNÍKU NA ZŠ ŘEČICE PROBĚHNE VE ČTVRTEK 6. DUBNA OD 14 HODIN

  3. Bližší informace získáte u paní ředitelky Kovářové, tel.608539572

  4. Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  5. Dítě, kterému bude šest let až v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a na žádost jeho zákonného zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.

  6. O odklad musí zákonný zástupce dítěte požádat v době zápisu, současně doloží podklady.

  7. Děti s odkladem mohou pokračovat ve vzdělávání v mateřské škole.

  8. Základní škola přijímá děti na základě předem daných kritérií zveřejněných způsobem v místě obvyklým.

  9. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou základní školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do 31.5.2017.

   

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití