Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality

4. září 2017

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

 

PROVOZ ŠKOLY

Provoz základní školy začíná v 6.30 ráno pro žáky přihlášené do ranní školní družiny.  Ostatní žáci přichází do školy nejdříve v 7.10 hodin.

 

1.Náboženství

Nepovinný předmět Náboženství – výuka 1.-5.ročníku bude probíhat pro všechny ročníky v pátek. Vyučovat bude Ing. Tomáš Mahel. Pro 1.ročník v době od 11.45 do 12.30 a pro 2.-5.v době od 12.35 do 13.20.V tomto roce bude výuka zahájena 15.září v pátek.

 

2.Školní družina

Vzhledem k tomu, že se na škole snížil počet žáků na 24 a kapacita školní družiny je 25 žáků, budou všichni žáci přihlášeni do školní družiny a to bezplatně, a to i v případě, že tam budou čekat pouze před kroužkem nebo před náboženstvím nebo jen dle vaší výjimečné potřeby. Proto prosíme všechny rodiče o vyplnění přihlášky. Provoz školní družiny : po-pá 6.30-7.10 (v MŠ) 11.10 – 14.30 hodin, 14.30-15.30 (v MŠ)

V době od 14.30 do 15.30 bude přednostně docházka do družiny (v MŠ) umožněna žákům 1.-3.ročníku. Rodiče těchto žáků uzavřou po domluvě s p.Maškovou  Smlouvu mezi zákonnými zástupci žáka a mateřskou školou o svěření k dohledu.

Přihlášku do školní družiny vyplňte a odevzdejte třídní učitelce v úterý. Z druhé strany vyplňte pouze obyčejnou tužkou pro případné další změny ohledně kroužků a ZUŠ. Omluvenky docházky  a veškeré změny musí být písemné s podpisem rodičů, akutně lze omluvit telefonicky paní vychovatelce. Bez žádosti rodičů nebude žák ze školní družiny uvolněn.

 

3. Pitný režim, OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

 

V tomto školním roce opět bude možnost pitného režimu ve škole /čaj celodenně/.

Poplatek bude 70 Kč na pololetí. Čaj se bude vařit od 6.9.Pokud máte o pitný režim zájem, odevzdejte návratku do 5.9. třídním učitelům. Poplatek uhraďte obratem.

Škola se opět zapojila do projektu Ovoce do škol, kdy budou žáci bezplatně dostávat několikrát v měsíci ovoce či zeleninu, dále nově jsme se zapojili do projektu Mléko do škol, kdy žáci 1x týdně obdrží bezplatně neochucené mléko v krabičce.

 

4. Školní jídelna

Stravování bude probíhat ve školní jídelně. Noví strávníci dostanou přihlášku a v úterý odevzdají vedoucí školní jídelny. V pondělí 4.9.  si všichni musí nahlásit oběd na úterý.

DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY DĚTI, KTERÉ SE ÚČASTNÍ ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ NEBO KROUŽKŮ,  CHODILY NA OBĚDY!

 

5. Rodičovské schůzky

Ve školním roce se uskuteční pět třídních schůzek, první informační schůzka se uskuteční ve středu 13.9. od 15.30 hodin, schůzka proběhne pro všechny společně.

 

 

 

 

 

 

6. ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci základní školy:

Ředitelka :      Věra Kovářová, Kontakt : 566673250, 608539572, skola@obecrecice.cz

                        Třídní učitelka II.třídy – 3.- 4.ročník,

                        výuka ČJ (3.-4.roč.), AJ (3.-5.roč.), PC (4.roč.),

Učitelky :        Dagmar Šišková, kontakt : 566673250, 777025892

                        Třídní učitelka I.třídy – 1.- 2.a 5.ročníku.,

                        výuka ČJ (1.,2.,5.roč.), PRV v 1.-2.roč.,PŘ/VL 5.roč. MA 1.-5.ročníku

Martina Mašková, kontakt : 566673250  

                        Výuka PRV, PŘ a VL (3.-4.roč.),  VV v 1.-5.ročníku, TV v 1.-5.roč., Čtení 3.-                4.roč. , AJ 1.-2.ROČ.vychovatelka ŠD

                        Jana Smetanová – výuka HV 1.-5.ročník

 

Provozní pracovníci :             

Josef Poul – školník   Jiřina Klímová - uklízečka

Eva Ondráčková – vedoucí školní kuchyně, kuchařka, kontakt ŠJ 566521438

 

7. INFORMACE NA WWW

– všechny nové informace budou vždy uvedené na webových stránkách školy, prosíme, pravidelně je sledujte, upozorňujeme rovněž na možnost objednat si zasílání nových informací na váš e-mail

 

8. Všechny přihlášky a návratky odevzdávejte obratem, v případě změny Vašeho telefonního čísla, popř. i jiných údajů nás neprodleně informujte, až žáci obdrží žákovskou knížku, vyplňte celou hlavičku do 8.9. Děkujeme.

Vyplňte dotazník žáka a pošlete zpět do školy, děkujeme.

 

9. Návštěva školy

Vážení rodiče, veďte vaše děti k samostatnosti a rozlučte se s nimi již před školou.

Návštěvy, které jdou do školy, se mohou zdržovat pouze v prostorách chodby a šatny a to po dobu nezbytně nutnou.

Do horního patra a tříd je možný přístup pouze po předchozí domluvě s  učitelkami ZŠ.  V případě potřeby konzultace výchovných či vzdělávacích záležitostí, žádáme rodiče, aby si schůzku domluvili alespoň jeden den dopředu, nejlépe telefonicky, časově ji směřovali na odpolední hodiny po vyučování. Konzultace je možné domlouvat kdykoliv v případě Vaší potřeby. V případě návštěvy u vyučujícího se zapisujte do sešitu u schodiště – vaše jméno, důvod návštěvy (ke komu jdete) a podpis.

Vždy uzavírejte vchodové dveře, děkujeme.

 

10. ŠKOLNÍ POMŮCKY

Připomínáme, aby všechny pomůcky byly řádně obalené a viditelně podepsané, v průběhu roku je potřeba obaly kontrolovat a případně znova obalit do čistého. Výtvarné potřeby bude potřeba pravidelně kontrolovat a doplňovat dle potřeby. Upozorňujeme rodiče, že je potřeba, aby všechny pomůcky mělo dítě vlastní, není možné si půjčovat ani od sourozenců. Týká se především VV potřeb, pravítek, kružítek apod.

 

11. Akce v září

- zahájení plavání 18.9., 1.-5.roč., info bude předáno na rodičovské schůzce

- dopravní hřiště – pátek 22.9., děti hradí příspěvek na dopravu 20 Kč

- pátek 29.9. ředitelské volno z provozních důvodů

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití